Czym jest rozwiązanie IBM Watson Knowledge Catalog?

IBM Watson® Knowledge Catalog to katalog danych, który jest ściśle zintegrowany z platformą do sprawowania nadzoru nad danymi przedsiębiorstwa. Katalog danych może pomóc użytkownikom danych w łatwym wyszukiwaniu, interpretowaniu i wykorzystywaniu informacji, których potrzebują.

Watson Knowledge Catalog ułatwia użytkownikom biznesowym szybkie odkrywanie, organizowanie, kategoryzowanie i udostępnianie zasobów danych, zestawów danych, modeli analitycznych i ich powiązań innym członkom organizacji. Służy jako uniwersalne źródło prawdy dla inżynierów danych, opiekunów danych, analityków danych i analityków biznesowych, dzięki któremu mają oni bezpośredni dostęp do wiarygodnych danych.

Dzięki sprawowaniu nadzoru nad danymi, dbaniu o ich jakość i aktywnemu zarządzaniu strategiami organizacjom łatwiej jest chronić i kontrolować wrażliwe dane, śledzić pochodzenie informacji i zarządzać jeziorami danych, co pozwala na wdrożenie sztucznej inteligencji w skali dostosowanej do potrzeb.

→ Dowiedz się, dlaczego rozwiązanie IBM Watson Knowledge Catalog zostało liderem zestawienia The Forrester Wave: Machine Learning Data Catalogs

Czym jest katalog danych i do czego jest potrzebny?

Wyszukuj dane

Badaj istotniejsze zasoby szybciej dzięki inteligentnym rekomendacjom dostarczanym przez platformę Watson i partnerów w całej organizacji.

Katalogowanie danych

Nadzoruj i kształtuj zasoby analityczne, w tym ustrukturyzowane i nieustrukturyzowane dane, modele uczenia maszynowego i notatniki.

Nadzór nad danymi

Stosuj zautomatyzowane, dynamiczne maskowanie elementów danych wrażliwych, by chronić dane przed nieuprawnionym wykorzystaniem i w poufny sposób udostępniać zasoby, a także nadzoruj je, aktywnie zarządzając strategiami.

Zrozum dane i poznaj ich jakość

Automatycznie profiluj i klasyfikuj ustrukturyzowane i nieustrukturyzowane dane, by pomagać użytkownikom w zrozumieniu zasobów danych oraz poznaniu ich pochodzenia.

Usprawnij analitykę danych

Wykorzystaj płynną współpracę z rozwiązaniem Watson Studio i pozwól użytkownikom danych na szybkie i produktywne przetwarzanie danych w zaawansowanych aplikacjach analitycznych lub opartych na sztucznej inteligencji, uczeniu maszynowym bądź głębokim, by mogli oni tworzyć, trenować i wdrażać nowe modele.

Przygotowuj dane

Odkrywaj, czyść i przygotowuj dane, korzystając z wbudowanego mechanizmu, który został przygotowany specjalnie w tym celu. Poznawaj jakość i pochodzenie danych i zrozum zasady ich dystrybucji dzięki wizualizacjom profili danych, wbudowanym diagramom i statystykom.

Łącz dane

Połącz swoje projekty i katalogi z zasobami przechowywanymi w oferowanych przez IBM i inne firmy popularnych źródłach danych.

Opcje wdrażania

Produkt Watson Knowledge Catalog jest oferowany w różnych planach użytkowania w chmurze, a oprócz tego dostępne są też opcje do wdrożenia lokalnego, więc każdy użytkownik znajdzie rozwiązanie dostosowane do jego potrzeb. Produkt ten wchodzi również w skład pakietu IBM Cloud Pak™ for Data.

Przyjrzyj się bliżej rozwiązaniu IBM Watson Knowledge Catalog

Wypróbuj Watson Knowledge Catalog

Wykorzystaj uczenie maszynowe i sztuczną inteligencję do analizowania swoich danych. Skataloguj swoje dane, aby ułatwić ich wyszukiwanie i użytkowanie.