Zmień sposób myślenia o infrastrukturze dla AI

Czym jest rozwiązanie IBM Watson® Knowledge Catalog?

IBM Watson® Knowledge Catalog to działający w oparciu o rozwiązanie IBM Cloud Pak™ for Data katalog danych, który jest ściśle zintegrowany z platformą do sprawowania nadzoru nad danymi przedsiębiorstwa. Katalog danych może pomóc użytkownikom danych w łatwym wyszukiwaniu, przygotowywaniu, interpretowaniu i wykorzystywaniu informacji, których potrzebują.

Watson Knowledge Catalog ułatwia użytkownikom biznesowym szybkie odkrywanie, organizowanie, kategoryzowanie i udostępnianie zasobów danych, zestawów danych, modeli analitycznych i ich powiązań innym członkom organizacji. Służy jako uniwersalne źródło prawdy dla inżynierów danych, opiekunów danych, analityków danych i analityków biznesowych, dzięki któremu mają oni bezpośredni dostęp do wiarygodnych danych.

Dzięki sprawowaniu nadzoru nad danymi, dbaniu o ich jakość i aktywnemu zarządzaniu strategiami organizacjom łatwiej jest chronić i kontrolować wrażliwe dane, śledzić pochodzenie informacji i zarządzać jeziorami danych, co pozwala na wdrożenie sztucznej inteligencji w skali dostosowanej do potrzeb.

→ Dowiedz się, dlaczego rozwiązanie IBM Watson Knowledge Catalog zostało liderem zestawienia The Forrester Wave: Machine Learning Data Catalogs (2. kw. 2018 r.)

 

Wyszukuj dane

Badaj istotniejsze zasoby szybciej dzięki inteligentnym rekomendacjom dostarczanym przez platformę Watson™ i partnerów w całej organizacji.

Kataloguj dane

Nadzoruj i kształtuj zasoby analityczne, w tym ustrukturyzowane i nieustrukturyzowane dane, modele uczenia maszynowego i notatniki.

Nadzoruj dane

Stosuj zautomatyzowane, dynamiczne maskowanie elementów danych wrażliwych, by chronić dane przed nieuprawnionym wykorzystaniem i w poufny sposób udostępniać zasoby, a także nadzoruj je, aktywnie zarządzając strategiami.

Zrozum dane i poznaj ich jakość

Automatycznie profiluj i klasyfikuj ustrukturyzowane i nieustrukturyzowane dane, by pomagać użytkownikom w zrozumieniu zasobów danych oraz poznaniu ich pochodzenia.

Usprawnij analitykę danych

Wykorzystaj płynną współpracę z rozwiązaniem Watson Studio i pozwól użytkownikom danych na szybkie i produktywne przetwarzanie danych w zaawansowanych aplikacjach analitycznych lub opartych na sztucznej inteligencji, uczeniu maszynowym bądź głębokim, by mogli oni tworzyć, trenować i wdrażać nowe modele.

Przygotowuj dane

Odkrywaj, czyść i przygotowuj dane, korzystając z wbudowanego mechanizmu, który został przygotowany specjalnie w tym celu. Poznawaj jakość i pochodzenie danych i zrozum zasady ich dystrybucji dzięki wizualizacjom profili danych, wbudowanym diagramom i statystykom.

Łącz dane

Katalogowanie danych ułatwia możliwość integracji z ponad 30 źródłami danych od IBM i innych dostawców.

Wdrażaj w dowolnym miejscu

Produkt Watson Knowledge Catalog jest oferowany w różnych planach użytkowania w chmurze IBM Cloud™. Dzięki platformie IBM Cloud Pak™ for Data można go uruchamiać w każdym miejscu.

Wykorzystuj dane szybciej

Integracja z zewnętrznymi źródłami danych od innych dostawców, takimi jak Pitney Bowes, umożliwia uwzględnianie w analizach danych o lokalizacji i populacji.

W centrum uwagi

„Czym jest katalog danych i dlaczego go potrzebujesz?”

Katalog danych służy do organizowania zasobów informacyjnych i udostępnia użytkownikom informacje gotowe do biznesowego wykorzystania.

„5 aspektów korporacyjnego katalogu danych, na które trzeba zwrócić uwagę”

Poznaj najważniejsze kryteria wyboru katalogu danych dla Twojego przedsiębiorstwa.

„3 sposoby, w jakie katalog danych pomaga optymalizować działalność biznesową”

Zapoznaj się z trzema najpopularniejszymi zastosowaniami katalogów danych w przedsiębiorstwach.

Przyjrzyj się bliżej rozwiązaniu IBM Watson Knowledge Catalog

Wypróbuj Watson Knowledge Catalog

Wykorzystaj uczenie maszynowe i sztuczną inteligencję do analizowania swoich danych. Skataloguj swoje dane, aby ułatwić ich wyszukiwanie i użytkowanie.