Jak działa rozwiązanie Watson Knowledge Catalog?

IBM Watson® Knowledge Catalog rozszerza inteligentne, samoobsługowe mechanizmy badania danych, modele i inne rozwiązania o możliwość wykorzystania sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego i głębokiego. Użytkownik ma dostęp do danych, zasobów wiedzy i informacji o relacjach miedzy nimi, a ponadto może je nadzorować, dzielić na kategorie i udostępniać, niezależnie od ich miejsca rezydowania.

Zobacz, dlaczego IBM Watson Knowledge Catalog jest liderem zestawienia The Forrester Wave™: Katalogi danych oparte na uczeniu maszynowym

Przedstawiamy plan Watson Knowledge Catalog Standard

Kluczowe cechy

Dostarczanie danych aplikacjom AI

Nadzoruj i kształtuj zasoby analityczne, w tym ustrukturyzowane i nieustrukturyzowane dane, modele uczenia maszynowego i notatniki.

Inteligentne rekomendacje

Badaj istotniejsze zasoby szybciej dzięki inteligentnym rekomendacjom dostarczanym przez platformę Watson i partnerów w całej organizacji.

Wiarygodne dane i sztuczna inteligencja

Stosuj zautomatyzowane i dynamiczne maskowanie elementów wrażliwych danych, by chronić dane przed nieuprawnionym wykorzystaniem i w poufny sposób udostępniać zasoby, których nie można było wcześniej wykorzystywać do tworzenia aplikacji opartych na sztucznej inteligencji (AI).

Zrozumienie danych

Automatycznie profiluj i klasyfikuj ustrukturyzowane i nieustrukturyzowane dane, by pomagać użytkownikom w zrozumieniu ich zawartości.

Zintegrowane narzędzia do analityki danych i obsługi AI

Wykorzystaj płynną współpracę z rozwiązaniem Watson Studio, by umożliwić analitykom danych i pracownikom merytorycznym szybkie i produktywne użytkowanie danych w zaawansowanych aplikacjach analitycznych lub opartych na sztucznej inteligencji, uczeniu maszynowym bądź głębokim, by mogli oni tworzyć, trenować i wdrażać nowe modele.

Data Refinery

Badaj, czyść i przygotowuj dane, korzystając z interaktywnych rozwiązań. Poznawaj jakość danych i zrozum zasady ich dystrybucji dzięki wizualizacjom profili danych, wbudowanym diagramom i statystykom.

Zrzuty ekranu produktu

Pierwsze kroki

Watson Knowledge Catalog jest rozwiązaniem ogólnodostępnym.