Czym jest rozwiązanie IBM Watson® Knowledge Catalog?

IBM Watson® Knowledge Catalog to działający w oparciu o rozwiązanie IBM Cloud Pak™ for Data katalog danych, który jest ściśle zintegrowany z platformą do sprawowania nadzoru nad danymi przedsiębiorstwa. Katalog danych może pomóc użytkownikom danych w łatwym wyszukiwaniu, przygotowywaniu, interpretowaniu i wykorzystywaniu informacji, których potrzebują.

Watson Knowledge Catalog ułatwia użytkownikom biznesowym szybkie odkrywanie, organizowanie, kategoryzowanie i udostępnianie zasobów danych, zestawów danych, modeli analitycznych i ich powiązań innym członkom organizacji. Służy jako uniwersalne źródło prawdy dla inżynierów danych, opiekunów danych, analityków danych i analityków biznesowych, dzięki któremu mają oni bezpośredni dostęp do wiarygodnych danych.

Dzięki sprawowaniu nadzoru nad danymi, dbaniu o ich jakość i aktywnemu zarządzaniu strategiami organizacjom łatwiej jest chronić i kontrolować wrażliwe dane, śledzić pochodzenie informacji i zarządzać jeziorami danych, co pozwala na wdrożenie sztucznej inteligencji w skali dostosowanej do potrzeb.

→ Dowiedz się, dlaczego rozwiązanie IBM Watson Knowledge Catalog zostało liderem zestawienia The Forrester Wave: Machine Learning Data Catalogs (2. kw. 2018 r.)

 

Wyszukuj dane

Badaj istotniejsze zasoby szybciej dzięki inteligentnym rekomendacjom dostarczanym przez platformę Watson™ i partnerów w całej organizacji.

Kataloguj dane

Nadzoruj i kształtuj zasoby analityczne, w tym ustrukturyzowane i nieustrukturyzowane dane, modele uczenia maszynowego i notatniki.

Nadzoruj dane

Stosuj zautomatyzowane, dynamiczne maskowanie elementów danych wrażliwych, by chronić dane przed nieuprawnionym wykorzystaniem i w poufny sposób udostępniać zasoby, a także nadzoruj je, aktywnie zarządzając strategiami.

Zrozum dane i poznaj ich jakość

Automatycznie profiluj i klasyfikuj ustrukturyzowane i nieustrukturyzowane dane, by pomagać użytkownikom w zrozumieniu zasobów danych oraz poznaniu ich pochodzenia.

Usprawnij analitykę danych

Wykorzystaj płynną współpracę z rozwiązaniem Watson Studio i pozwól użytkownikom danych na szybkie i produktywne przetwarzanie danych w zaawansowanych aplikacjach analitycznych lub opartych na sztucznej inteligencji, uczeniu maszynowym bądź głębokim, by mogli oni tworzyć, trenować i wdrażać nowe modele.

Przygotowuj dane

Odkrywaj, czyść i przygotowuj dane, korzystając z wbudowanego mechanizmu, który został przygotowany specjalnie w tym celu. Poznawaj jakość i pochodzenie danych i zrozum zasady ich dystrybucji dzięki wizualizacjom profili danych, wbudowanym diagramom i statystykom.

Łącz dane

Katalogowanie danych ułatwia możliwość integracji z ponad 30 źródłami danych od IBM i innych dostawców.

Wdrażaj w dowolnym miejscu

Produkt Watson Knowledge Catalog jest oferowany w różnych planach użytkowania w chmurze IBM Cloud™. Dzięki platformie IBM Cloud Pak™ for Data można go uruchamiać w każdym miejscu.

Wykorzystuj dane szybciej

Integracja z zewnętrznymi źródłami danych od innych dostawców, takimi jak Pitney Bowes, umożliwia uwzględnianie w analizach danych o lokalizacji i populacji.

W centrum uwagi

Man relaxing at desk with multiple monitors

„Czym jest katalog danych i dlaczego go potrzebujesz?”

Katalog danych służy do organizowania zasobów informacyjnych i udostępnia użytkownikom informacje gotowe do biznesowego wykorzystania.

Cubes interlocking to form larger cube

„5 aspektów korporacyjnego katalogu danych, na które trzeba zwrócić uwagę”

Poznaj najważniejsze kryteria wyboru katalogu danych dla Twojego przedsiębiorstwa.

Circles and square with faded outlines

„3 sposoby, w jakie katalog danych pomaga optymalizować działalność biznesową”

Zapoznaj się z trzema najpopularniejszymi zastosowaniami katalogów danych w przedsiębiorstwach.

Przyjrzyj się bliżej rozwiązaniu IBM Watson Knowledge Catalog

Wypróbuj Watson Knowledge Catalog

Wykorzystaj uczenie maszynowe i sztuczną inteligencję do analizowania swoich danych. Skataloguj swoje dane, aby ułatwić ich wyszukiwanie i użytkowanie.