Czym jest Direct Link?

IBM Cloud Direct Link ułatwia zabezpieczanie wrażliwych danych przesyłanych z lub do chmury IBM Cloud. W centrum przetwarzania danych w chmurze IBM Cloud możesz przechowywać ogromne ilości danych lub ich kopie zapasowe, wiedząc przy tym, że koszt obciążenia sieci nie będzie dla Ciebie zaskoczeniem. Dzięki dedykowanemu połączeniu sieciowemu transfer danych odbywa się w sposób szybki, ciągły i niezawodny.

Bezpieczeństwo

Chroń dane wrażliwe o newralgicznym znaczeniu dla przedsiębiorstwa, kontrolując każdy przeskok na ich drodze w sieci, tak aby uniknąć ich kontaktu z Internetem publicznym.

Mniejsze opóźnienia

Dzięki bezpośredniemu połączeniu z siecią prywatną IBM Cloud koszt przenoszenia dużych ilości danych na potrzeby intensywnych obliczeń jest zdecydowanie niższy.

Niezawodność

Rozwiązanie stworzone dla klientów wymagających większej stabilności i wyższej przepustowości połączenia między siecią zdalną a swoim środowiskiem IBM Cloud.

Jak klienci używają tego rozwiązania

Przesyłanie danych wrażliwych

IBM Cloud Direct Link zapewnia bezpieczeństwo poufnych danych finansowych, zdrowotnych i rządowych przenoszonych przez klientów do i z chmury IBM Cloud.

Obraz przedstawiający bezpieczne przesyłanie danych w sektorach wymagających wysokiego stopnia poufności

Przechowywanie i tworzenie kopii zapasowych olbrzymich wolumenów danych

W centrum przetwarzania danych w chmurze IBM Cloud możesz przechowywać ogromne ilości danych lub ich kopie zapasowe bez ponoszenia kosztów obciążenia sieci. Dzięki dedykowanemu połączeniu sieciowemu transfer danych odbywa się w sposób szybki, ciągły i niezawodny.

Obraz przedstawiający bezpieczne przesyłanie ogromnych ilości danych do celów przechowywania i tworzenia kopii zapasowych

Korzyści z rozwiązania IBM Cloud Direct Link

Hybrydowa łączność

IBM Cloud Direct Link umożliwia klientom tworzenie prywatnych połączeń pomiędzy środowiskami sieci zdalnych a chmurą IBM Cloud, co pozwala na obsługę obciążeń hybrydowych.

Globalny zasięg dzięki współpracy z liderami w branży

Dzięki nowemu programowi współpracy IBM z dostawcami usług klienci mogą wybierać spośród rosnącego systemu partnerów Direct Link, tak aby zagwarantować sobie bezpieczeństwo hybrydowych połączeń dla obciążeń we wszystkich zakątkach świata.

Elastyczne opcje cenowe

Różne prędkości portów w zakresie od 50 Mb/s do 10 Gb/s dostępne w przewidywalnych modelach cenowych sprawiają, że rozwiązanie jest dopasowane do budżetu zarówno małych firm, jak i organizacji na skalę korporacyjną.

Pierwsze kroki z IBM Cloud Direct Link

Osiągnij szybkość, bezpieczeństwo i niezawodność niezbędne w obsłudze Twoich obciążeń hybrydowych.