Jak działa usługa Data Refinery?

Narzędzie Data Refinery, dostępne w rozwiązaniach Watson Studio i Watson Knowledge Catalog, skraca czas przygotowywania danych, błyskawicznie przekształcając duże ilości surowych danych w nadające się do wykorzystania i przeanalizowania wysokiej jakości informacje.

Cechy i funkcje usługi Data Refinery

Analiza i transformacja danych

Możesz interaktywnie badać, przygotowywać i przekształcać dane, wykorzystując do tego ponad 100 wbudowanych operacji. Nie musisz przy tym znać się na programowaniu.

Profilowanie i wizualizowanie danych

Dziesiątki wbudowanych diagramów, wykresów i statystyk pozwalają na zrozumienie jakości i sposobu dystrybucji danych. Oprócz tego możesz automatycznie wykrywać typy danych i klasyfikacje biznesowe.

Dostęp do danych niezależnie od miejsca ich rezydowania

Masz dostęp i możliwość eksploracji danych rezydujących w przeróżnych źródłach w obrębie organizacji lub chmury.

Nadzór nad samoobsługowym przygotowywaniem danych

W usłudze Data Rafinery strategie ustanawiana przez specjalistów ds. nadzoru nad danymi są realizowane automatycznie.

Harmonogram wykonywania zadań

Planowe realizowanie przepływu danych pozwala na uzyskiwanie przewidywalnych wyników. Monitorowanie i powiadamianie o rezultatach.

Realizacja bez serwera

Możliwość łatwego skalowania wszerz przy użyciu platformy Apache Spark pozwala na wdrażanie zasad przekształcania wobec pełnych zestawów danych. Nie jest do tego wymagane zarządzanie klastrami Apache Spark.