IBM přizpůsobuje interakci s vámi

IBM přizpůsobuje interakci s vámiI

IBM v rámci svých obchodních aktivit, podobně jako většina společností, pravidelně shromažďuje a získává kontaktní informace o nejrůznějších subjektech. Informace o obchodních kontaktech obvykle zahrnují údaje uváděné na vizitkách. IBM tyto informace využívá k legitimním obchodním účelům - např. v kontaktu a komunikaci s vámi, k plnění požadavků, na podporu produktů a služeb IBM, pro fakturaci zákazníkům, k nabídce a prodeji produktů a služeb IBM nebo ke zlepšování zkušeností s IBM.

IBM může informace o obchodních kontaktech získávat i od třetích stran, např. dodavatelů různých seznamů. Vždy se snažíme od třetích stran vyžádat potvrzení, že informace získaly řádným způsobem a jsou oprávněny tyto informace nám k zamýšlenému použití poskytnout.

Informace o obchodních kontaktech, které má IBM k dispozici, mohou být doplňovány i o další osobní údaje relevantní z obchodního hlediska, které byly získány např. přímo od vás respektive vaší organizace, nebo které jste zveřejnili. Příkladem takových osobních údajů relevantních z obchodního hlediska jsou obchodně či profesně zaměřené blogy, publikace související s podnikáním, pracovní role a získané certifikace. Využívání těchto informací nám pomáhá lépe přizpůsobit naše interakce s vámi.

IBM je nadnárodní společností, která zahrnuje obchodní procesy, řídicí struktury a technické systémy překračující hranice. Jako taková je IBM, v souladu se způsoby užívání určenými výše, oprávněna sdílet tyto informace o obchodních kontaktech i osobní údaje relevantní pro podnikání v rámci IBM a převádět je po celém světě ve všech zemích, kde realizuje svoji obchodní činnost (včetně zemí, kde zákony na ochranu osobních údajů nemusejí být stejně přísné jako ve vaší vlastní zemi). V případě použití vašich osobní údajů jsou tyto údaje chráněny dle zásad IBM.

Máte-li jakékoli dotazy k tomuto prohlášení, chcete-li obdržet kopii konkrétních obchodních informací, které o vás vedeme, nebo pokud zjistíte, že tyto informace jsou nesprávné a chcete je opravit, kontaktujte nás.