Tehokasta IT-toimintojen johtamista monipilviympäristössä

Yhteen toimittajaan lukkiutumisen välttäminen ja työkuormien siirrettävyyden ylläpitäminen ovat selkeitä tavoitteita, mutta organisaatioille on hyötyä myös pilvipalveluiden helposta saatavuudesta ja hallinnasta.

By | 2 minute read | Tue, August 18th 2020

Useiden valtioiden hallitukset ovat jo ryhtyneet omaksumaan pilvipalveluiden tarjoamia hyötyjä IT-palveluiden tuottamisessa. Pilvipalvelut tarjoavat joustavia mahdollisuuksia nykyaikaistaa infrastruktuuria, automatisoida IT-palveluiden hallintaa ja mukauttaa kapasiteettia tarpeen mukaan. Palvelun laadun ja etenkin turvallisuuden takaaminen edellyttää käytäntöjen ja hallinnan johdonmukaista soveltamista sekä palveluiden käytön hallittua sääntelyä. Kustannukset ovat entistä joustavampia, mutta niiden hallittavuus ja kontrollointi on edelleenkin tärkeää.

Yrityksille pilvipalveluiden hyödyntäminen on ollut normaali osa liiketoimintaa jo vuosien ajan. Vaikkakin tietoturva on yrityksille luonnollisen tärkeää, valtiot vaativat vieläkin enemmän tietoturvalta. He haluavat käyttää uusimpia julkisten pilvipalveluntarjoajien tarjoamia pilvipalveluita, mutta siten, että kansallista turvallisuutta ei vaaranneta. Kansallisia ohjeistuksia ja säädöksiä on myös väistämättä mukautettava riittävän usein, tässä alati muuttuvassa pilvimaailmassa.

IBM on toteuttanut useita projekteja erilaisten kansallisten ja kansanvälisten organisaatioiden kanssa. Esimerkiksi Euroopan parlamentin suurelle sosiaalietuuksien osastolle toteutettiin monipilvihallintaan liittyvä ratkaisu. Viimeisimpänä Ison-Britannian hallitus allekirjoitti äskettäin IBM:n kanssa julkisia pilvipalveluita koskevan sopimuksen, joka on lisäys menestyksekkäisiin asiakaskokemuksiin monipilviympäristöjen hallinnassa. Tämä sopimus tarjoaa Iso-Britannialle mm. pääsyn hyödyntämään IBM:n teknologioita ja luomaan tätä kautta uusia innovaatiota. Teknologioihin sisältyy muun muassa tekoäly (AI), jolle IBM patentoi viime vuonna yli 1800 keksintöä useille eri aloille, kuten luonnollisen kielen prosessoinnille (NLP, natural language processing), sekä yli 2500 erilaista pilvipalveluihin liittyvää keksintöä.

Paikallinen palvelininfrastruktuuri on edelleen merkittävässä asemassa monille asiakkaille. Sen modernisointi luo yhtenäisyyttä ja johdonmukaisuutta IT-ympäristöön. On kuitenkin tärkeää, ettei näitä etuja menetetä laajennettaessa sitä julkisiin pilvipalveluntarjoajiin. Useat yritykset ovat myös valinneet pilvestä toimitettavan VMware-ratkaisun osaksi palveluarkkitehtuuriaan, tai jopa korvanneet näin perinteiset konesalit kokonaan. Näin voidaan hyödyntää pilveä perinteisen konesalin VMware-infrastruktuurin luonnollisena jatkeena ja samalla lisätä automaatiota ja joustavuutta. IBM on panostanut tällä saralla yhteistyössä VMware:n kanssa portfolion kehittämiseen jo usean vuoden ajan, ja keskittynyt omilla innovaatioilla IBM Cloud:n tietoturvaan. Toimialaratkaisujen osalta IBM on tuonut kyvykkyyksiä vahvasti reguloitujen työkuormien ajamiseen IBM Cloud:ssa. Vaikkakin IBM Cloud for VMware Regulated Workloads on osa IBM Cloud for Financial Services ratkaisukokonaisuutta, se nimensä mukaisesti se soveltuu hyvin myös muiden reguloitujen työkuormien alustaksi.

Yhteen toimittajaan lukkiutumisen välttäminen ja työkuormien siirrettävyyden ylläpitäminen ovat selkeitä tavoitteita, mutta organisaatioille on hyötyä myös pilvipalveluiden helposta saatavuudesta ja hallinnasta. IBM:n monipilvihallintaratkaisu tukee sekä perinteisempiä virtualisoituja, että moderneja konttipohjaisia työkuormia ja se ulottuu paikallisten palvelininfrastruktuurien lisäksi yksityisiin ja julkisiin pilvipalveluihin.

IBM:n monipilvihallintaportaali tarjoaa hallinta- ja katalogipalvelut kehittäjille ja integroi DevSecOps-käytännöt saumattomasti ratkaisuun. Operoinnin tehokkuutta voidaan lisätä hyödyntämällä AIops-kyvykkyyksiä, jotka tuovat mukanaan uusia mielenkiintoisia mahdollisuuksia. Kustannusten ja resurssien hallinta ovat olennainen osa kokonaisuutta, jolla pystytään pitämään kustannukset kurissa ja allokoimaan ne oikein erilaisten organisaatiohierarkioiden mukaisesti.

Tulemme elämään hybridi- ja monipilviympäristöissä vielä vuosien ajan. Joustava palveluiden käyttö, hallinta, näkyvyyden lisääminen kautta linjan ja tietoturvan kokonaisvaltainen hallinta tulee väistämättä tulemaan entistä tärkeämmäksi. Me IBM:llä pyrimme parhaamme mukaan vastaamaan tähän tarpeeseen.

Lisätietoja IT-toimintojen hallinnasta useiden pilvien kautta.

Most Popular Articles