Kukoistavan kumppaniekosysteemin kulmakivet

By | 2 minute read | Tue, June 25th 2019

Tuoreena IBM:n kumppaniekosysteemin markkinoinnista vastaavana pohdin tässä blogissa menestyksekkään kumppaniverkoston rakennetta sekä miten se IBM:n kontekstissa näyttäytyy.

Perinteinen liiketoiminta-ajattelu pohjautuu vain yrityksen ja asiakkaan väliseen suhteeseen, mutta nykyään toimintaympäristö kuitenkin muuttuu jatkuvasti verkottuneempaan ja kirjavampaan suuntaan. Yksi tämän päivän trendeistä on ekosysteemit, joissa kunkin yrityksen menestyminen on riippuvainen muista yrityksistä sekä koko ekosysteemin menestyksestä, vaikka kaikki yritykset eivät olisikaan välttämättä suoraan liiketoiminnallisesti suhteessa keskenään. Rakentaessa toimivaa kumppaniverkostoa täytyy pitää huoli, että kaikki hyötyvät yhteistyöstä ja pääsevät nauttimaan sen tarjoamista eduista. Tuloksellisen kumppanuuden kolme kulmakiveä ovat yhteiset tavoitteet, toisiaan täydentävä osaaminen sekä kyky ja halu kehittyä ja kehittää toimintaa yhdessä.

Karkeasti voidaan määritellä kaksi tapaa yrityksille hyödyntää ekosysteemejä – joko liityt olemassa olevaan tai rakennat oman. IBM:n tapauksessa tilanteesta riippuen molemmat tavat esiintyvät. Talona olemme mukana esimerkiksi erilaisissa toimialakohtaisissa ekosysteemeissä tai klustereissa. Tässä kirjoituksessa lähestyn asiaa tarkemmin meidän oman kumppaniverkostomme kannalta, eli itse rakentamamme ekosysteemin linssien läpi. Suurena teknologiatalona IBM:n ekosysteemi on tietenkin hyvin kirjava ja riippuen ratkaisualueesta voi näyttäytyä hieman erilaisena eri toimijoille. Suurin yhteinen nimittäjä kaikille ovat tarjoamamme teknologiat ja ratkaisut, joiden ympärille kumppanimme rakentavat omia palveluitaan tai jotka ovat pohjana kumppaneidemme omissa ratkaisuissa.

Teknologia + Ihmiset + Yhteistyö

Pelkkä huipputeknologia ei tietenkään yksistään riitä, vaan kukoistavien kumppanuussuhteiden keskiössä ovat ihmiset, joiden välisen yhteispelin on toimittava. Auttaminen, toteutus, vaikutusmahdollisuudet ja kokemukset ovat meidän tekemistämme ohjaavat periaatteet kumppaniyhteistyössä. Asiakastarpeiden ja -vaatimusten muuttuessa sekä uusien teknologioiden kehittyessä olemme auttamassa kumppaneitamme uusien palvelukokonaisuuksien rakentamisessa sekä kaupallistamisessa erilaisten yhteismyynti- & markkinointiaktiviteettien avulla. Pyrimme tarjoamaan alan parhaan kumppanikokemuksen, joka tarjoaa lisäarvoa kaikille partnereille.

“Whatever we do for IBMers, we want to do for our ecosystem”,

John Teltsch – General Manager IBM Partner Ecosystem.

Maailman muuttuessa vauhdilla on myös elintärkeää tarjota kumppaneillemme huippuluokan koulutusta ja informaatiota markkinatrendeistä, uusista teknologioista sekä niiden tarjoamista mahdollisuuksista. Kumppanuuksien onnistumisen edellytys on kaksisuuntaisuus. Teknologiatalona me voimme auttaa kotimaisia partnereitamme tuomalla vahvaa teknologista osaamistamme heidän avuksensa, mutta vastavuoroisesti arvostamme todella korkealle kaiken palautteen, näkemykset markkinasta sekä kehityskohteet, joiden kautta kumppanit voivat auttaa meitä kehittämään toimintaamme.

Yksi tämän vuoden mielenkiintoisista työkaluista on uusi Business Partner Connect. Hyödyntämällä tekoälyä voimme esimerkiksi yhdistää tietynlaista osaamista tarvitsevan kumppanin sopivaan mahdolliseen yhteistyökumppaniin meidän ekosysteemistämme. Olemme jo todistaneet hienoja esimerkkejä eri kumppaniemme välisestä yhteistyöstä, joissa törmäyttämällä erilaista osaamista yhteen olemme voineet tarjota asiakkaillemme upeita kokonaisratkaisuja.

Jos haluat kuulla lisää ekosysteemistämme, ole yhteyksissä minuun. Käy myös tutustumassa tarkemmin IBM:n kumppaniekosysteemiin, tarjoamiimme etuihin ja liity kirjavaan ekosysteemiimme, jos et vielä ole mukana: https://www.ibm.com/partnerworld/public/program-overview

Most Popular Articles