Suoraan sivulle

Uutiset

IBM rakentaa Kajaanissa Renforsin Rantaan huipputehokkaan konesalin

Kainuun seudulle uutta liiketoimintaa konesalipalveluiden avulla

IBM ja Kainuun Puhelinosuuskunnan (KPO) omistama teknologiayhtiö Herman IT (HIT) rakentavat UPM:n Kajaanissa sijaitsevan entisen paperitehtaan Varasto-rakennukseen nykyaikaisen konesalin. Palvelinkeskuksen käyttäjistä tulee IBM:n ja Kainuun Puhelinosuuskunnan omistaman, IBM:n paketoituja palveluratkaisuja myyvän ICT-palveluyritys Ebsolutin asiakkaita.

IBM suunnittelee ja toteuttaa palvelinkeskuksen Herman IT:lle. Alkuvaiheessa Varasto-rakennukseen rakennetaan konesalikäytön tarvitsemat sähkö-, tietoliikenneyhteys- ja jäähdytysratkaisut. Uusi konesali yhdistää ilma- ja vesijäähdytystapojen parhaat puolet. Ilmajäähdytys hyödyntää viileää ulkoilmaa nesteen jäähdytyksessä. Neste toimii lämmönjohtimena ilmaa huomattavasti paremmin, ja se voidaan tuoda tehokkaasti lähelle viilennettävää kohdetta. Tehokkuutta lisää se, että eri lämpötiloja vaativat alueet voidaan määritellä tarkasti ja niihin voidaan kohdistaa jäähdytys tarpeen mukaan. Rakennettavan konesalin kokonaisenergiankulutuksen ja palvelinten kuluttaman energian välisen suhteen kertova PUE-arvo on 1,1-1,2.

Rakennettava konesali on modulaarinen ja dynaaminen. Tilan eri elementit joustavat käytön mukaan ja ne ovat muokattavissa. Vesijäähdytystä varten tarvittava putkisto tuodaan suoraan jäähdytettävän laitteiston lähelle, ja se on laajennettavissa tarpeen mukaan. Lisäksi esimerkiksi seiniä voidaan siirtää, ja lattian kantavuutta voidaan muuttaa tarvittaessa konesalin IT-laitteiden painon mukaan. Tilan kapasiteetti rakennetaan alkuvaiheessa yhden megawatin tehomäärää varten, jota voidaan lisätä tai vähentää tarvittaessa.

Konesali rakennetaan UPM:n entisen paperitehtaan tiloihin Renforsin Rannan yritysalueelle Kajaani-joen rannalle. Konesali on erittäin ekotehokas ja toimii pääasiassa uusiutuvalla energialla. Rakennusvaiheessa kierrätetään mahdollisimman pitkälle olemassa olevia materiaaleja. Myös nykyiset rakenteet voidaan hyödyntää sellaisenaan, jolloin lisärakentamisen tarve on minimaalinen. Konesalin tuottama lämmin ilma käytetään ensisijaisesti konesalin lämmittämiseen. Yli jäävä energia voidaan jatkossa hyödyntää Renforsin Rannan prosesseissa tai ohjata kiinteistön kaukolämpöverkkoon. Varasto-rakennuksen pinta-ala on 10 000 neliömetriä, josta ensimmäisessä vaiheessa muunnetaan datakeskuskäyttöön 1 000 neliömetriä.

”Tässä hankkeessa on hienoa seurata teknologian mahdollistamaa uuden liiketoiminnan syntymistä. Panostamme ratkaisuidemme tuotekehityksessä siihen, että myös palvelinkeskuksiin sijoitettava teknologia kehittyy koko ajan energiatehokkaammaksi. Teknologia ja tilaratkaisut ovat suoraan yhteydessä toisiinsa ja on tärkeää, että energiatehokkaiden konesalien rakentamisessa huomioidaan niiden muodostama kokonaisuus”, Suomen IBM:n toimitusjohtaja Tuomo Haukkovaara sanoo.

”Ebsolut Oy:n liiketoimintaan IBM:n kumppanuuden mahdollistamat IT-asiakkuudet tuovat uutta kasvua, ja uuden konesalin myötä voimme tarjota kaikille suomalaisille yrityksille ja organisaatioille maailmanluokan konesalipalveluita”, sanoo Ebsolut Oy:n toimitusjohtaja Kimmo Rusanen.

”Kumppanuus IBM:n kanssa on loistava juttu sekä konesalin rakentamiselle että kaupallisen liiketoiminnan käynnistymiselle. Yhteistyöllä on positiivista merkitystä kaikkien KPO:n liiketoimintayhtiöiden toiminnalle ja myös Kainuun aluetaloudelle. Suuri kiitos tästä saavutuksesta kuuluu kaikille hankkeessa mukana olleille, sekä valtakunnallisille että paikallisille yhteistyökumppaneille”, korostaa KPO:n toimitusjohtaja Marja Karjalainen.

”Tehty sopimus on Renforsin Rannan konesaliliiketominnan kehittämisen kannalta erittäin tärkeä ja se täydentää aikaisemmin CSC:n kanssa tehtyä sopimusta. Nämä sopimukset osoittavat todeksi paperitehtaan infrastruktuurin sopivuuden konesalien rakentamisessa, sekä infrastruktuurin kiistattomat kilpailuedut”, Renforsin Rannan johtaja Jarmo Torvinen lisää.

Vuokrasopimus UPM:n ja Herman IT Oy:n välillä allekirjoitettiin joulukuussa 2011. Sopimus IBM:n konesalipalveluiden toimittamisesta Herman IT:lle sekä kumppanuussopimus IBM:n ja KPO:n tytäryhtiön Ebsolutin välillä allekirjoitettiin samoin joulukuussa 2011. Renforsin Rannan Varasto-rakennukseen rakennettava 1000 neliömetrin konesalitila on valmis vastaanottamaan ensimmäiset laitteistot elokuussa 2012.

Lisätietoja:
IBM Viestintäosasto
Pia Posio
puh. 09-459 5900
ibmficom@fi.ibm.com

Kainuun Puhelinosuuskunta (Herman IT Oy, Kaisanet Oy)
Marja Karjalainen
puh. 045-7731 7221
marja.karjalainen@kaisanet.fi

Ebsolut Oy
Kimmo Rusanen
puh. 044-787 9550
kimmo.rusanen@ebsolut.fi

UPM / Renforsin Ranta
Jarmo Torvinen
puh. 040-588 3696
jarmo.torvinen@renforsinranta.fi


Toimituksille tiedoksi:
IBM (NYSE: IBM) on ratkonut asiakkaidensa liiketoimintatarpeita teknologian avulla jo sadan vuoden ajan ja Suomessa 75 vuotta. Historiansa aikana IBM on kehittynyt laskimien ja reikäkorttikoneiden valmistajasta nykyaikaiseksi palvelu- ja teknologiayhtiöksi, mutta toiminta on aina perustunut tutkimukseen ja kehitykseen – yhtiö on muun muassa maailman suurin yksityinen perustutkimuksen tekijä. IBM:n liikevaihto oli 99,9 miljardia dollaria vuonna 2010 ja sen palveluksessa on noin 425 000 työntekijää. www.ibm.com/fi
Lisätietoja IBM:n konesalipalveluratkaisuista: www.ibm.com/services/siteandfacilities
IBM Finland Twitterissä: http://twitter.com/ibmfinland
IBM Finland Facebookissa: www.facebook.com/ibmfinland

Kainuun Puhelinosuuskunta eli KPO on kainuulainen IT&C-palvelutalo, josta löytyvät kokonaisvaltaisesti kaikki tietoliikenteen ja -tekniikan palvelut koteihin ja yrityksiin. Paikallinen osaaminen, luotettava ja läheinen palvelu sekä korkealuokkaiset tuotteet yhdessä kumppanien kanssa ovat KPO:n toiminnan lähtökohtia. Palveluvalikoimamme kattaa alueelliset, valtakunnalliset ja kansainväliset palvelut. KPO tuottaa osuuskuntana arvoa omistajilleen laadukkaiden tuotteiden ja palvelujen kautta. KPO:n toimintahistoria ulottuu vuoteen 1898. KPO:n liiketoimintayhtiöitä ovat Kaisanet Oy (tele- ja ICT-palvelut), Ebsolut Oy (IT-sovellus- ja käyttöpalvelut), Iscom Oy (etähoivapalvelut, laitetilojen etävalvonta ja –hallinta) sekä Herman IT Oy (konesalipalvelut). www.kpo.fi, www.kaisanet.fi, www.ebsolut.fi, www.iscom.fi.

Renforsin Ranta on Kajaanissa toimiva yritysalue, jonka UPM perusti paperitehtaan entisiin tiloihin vuonna 2008 osana Työstä työhön -ohjelmaansa. Monipuolinen valmis infrastruktuuri tekee Renforsin Rannasta vetovoimaisen kasvualustan uusille yrityksille. Tällä hetkellä alueella toimii 31 uutta yritystä, jotka työllistävät yhteensä noin 400 henkilöä.

Renforsin Ranta
www.renforsinranta.fi
Kuvia Renforsin Rannasta:
www.renforsinranta.fi/index.php?id=5_30
Kartta Renforsin Rannasta:
www.renforsinranta.fi/index.php?id=1_31

Yhteystiedot

IBM
Viestintäosasto
p. (09) 459 5900
ibmficom@fi.ibm.com

Sisällön selaus

Linkkejä

Linkkejä (US)