Hibrit bulut için sanallaştırma

Sanallaştırma, hibrit bulut yolculuğunuzda önemli bir adımdır. Daha fazla sunucu ihtiyacını azaltmak, yeni iş yüklerinin sağlanmasını hızlandırmak ve iş yükleri büyüdükçe kaynakları uygun maliyetle ölçeklemek için fiziksel sunucu kaynaklarını paylaşarak BT altyapınızı sunucu sanallaştırmasıyla optimize edin.

Avantajlar

Sanallaştırma, hibrit bulut yolculuğunu destekler ve kuruluşların BT giderlerini azaltmasını, çeviklik ve direnç kazanmasını ve iş yüklerini daha etkili bir şekilde ayrı tutmasını sağlar.

BT giderlerini azaltın

Binlerce iş yükünü sanal makineler olarak tek bir fiziksel sunucuda birleştirin.

Çeviklik ve direnç kazanın

Yeni sanal makineleri hızla sağlayın ve var olan sanal makinelerin canlı olarak geçişini gerçekleştirin.

İş yüklerini ayrı tutun

İş yüklerini sanal makinelerde ayrı tutarak birbirinden ve yöneticilerden koruyun.

Sanal sunucu teknolojileri

Mantıksal bölümler

Bir fiziksel sunucuyu en yüksek koruma düzeyiyle mantıksal olarak bölümleyin (EAL5+ sertifikalıdır).

Sanallaştırma yazılımı

Ölçeklenebilirlik, yönetim ve performans sağlayan bir hipervizör ile daha fazla sanal makineyi etkinleştirin.

Açık kaynak sanallaştırması

Açık kaynak KVM hipervizörü ile, bilinen araçları kullanarak sanal makineleri oluşturun ve yönetin.

Geliştirilmiş yalıtım sunan sanallaştırma çözümleri

Şirket içi ortamdaki sanal sunucular

Hibrit çoklu bulut ortamları için görev açısından kritik uygulamaları güvenli bir şekilde oluşturun, devreye alın ve yönetin.

Buluttaki sanal sunucular

Genel buluttaki iş yükleri üzerinde yetki elde edin ve işletmenizi sanal sunucu ortamıyla koruyun.

Ayrı tutulan sanal makineler

İş yüklerini, iç ve dış tehditlere karşı koruma sağlayacak ayrıntı düzeyinde ve ölçekte ayrı tutun.

Kaynaklar

Sanallaştırma öğrenme merkezi

Sanallaştırmanın nasıl çalıştığını ve bulut bilgi işleme nasıl olanak tanıdığını öğrenin.

Sanallaştırma eğitimi

Sanallaştırmanın IBM Z ve LinuxONE ortamlarında uygulanması ve yönetimiyle ilgili teknik eğitime katılın.

Sanallaştırma ipuçları

Sanallaştırma teknolojileri ve Linux'un bir hipervizörün konuğu olarak nasıl çalıştırılacağı hakkında bilgi edinin.

Sonraki adımlar