Edge bilişim, verileri kaynağında eyleme geçirir

Edge bilişim, kurumsal uygulamaları Nesnelerin İnterneti aygıtları veya yerel edge sunucuları gibi veri kaynaklarına yaklaştıran dağıtık bir bilgi işlem çerçevesidir. Verilerin kaynağına olan bu yakınlık, gerçek iş avantajları sağlayabilir: Daha hızlı içgörüler, iyileştirilmiş yanıt süreleri ve daha iyi bant genişliği kullanılabilirliği.

Gartner, 2025 yılında verilerin %75'inin geleneksel veri merkezinin veya bulutun dışında işleneceğini tahmin ediyor.¹

Neden edge bilişim?

Nesnelerin İnterneti aygıtlarının sayısındaki büyük artış ve bu aygıtların artan bilgi işlem gücü, daha önce benzeri görülmemiş veri hacimleri ile sonuçlandı. Ayrıca, 5G ağlarının bağlı mobil aygıt sayısını artırmasıyla birlikte veri hacimleri artmaya devam edecek.

 Geçmişte, bulut ve yapay zeka, verilerden eyleme geçirilebilir içgörüler elde edilmesini sağlayarak inovasyonu otomatikleştirmeyi ve hızlandırmayı vadediyordu. Ancak, bağlantılı aygıtların ürettiği verilerin daha önce benzeri görülmemiş ölçeği ve karmaşıklığı, ağ ve altyapı yeteneklerini aştı.

Aygıtlar tarafından üretilen tüm bu verilerin merkezi bir veri merkezine ya da buluta gönderilmesi, bant genişliği ve gecikme süresi sorunlarına neden oluyor. Edge bilişim, daha etkili bir alternatif sunuyor: Veriler, yaratıldıkları yerin daha yakınında işleniyor ve analiz ediliyor. Verilerin işlenmek üzere bir ağdan geçerek buluta ya da veri merkezine aktarılmaması nedeniyle, gecikme süresi önemli ölçüde kısalıyor. Edge bilişim ve 5G ağları üzerinde mobil edge bilişim, daha hızlı ve daha kapsamlı veri analizine olanak sağlar, daha derinlemesine içgörüler, daha kısa yanıt süreleri ve iyileştirilmiş müşteri deneyimi için fırsat yaratır.

Edge ortamdaki aygıtlar: Potansiyelden yararlanmak

Bağlantılı otomobillerden fabrikalardaki akıllı robotlara kadar, dünyamızda aygıtlar tarafından üretilen verilerin miktarı bugüne kadar olduğundan çok daha yüksek, ancak bu Nesnelerin İnterneti verilerinin büyük kısmı hiç kullanılmıyor. Örneğin, bir McKinsey & Company araştırması, bir açık deniz petrol platformunun 30.000 sensörden veri ürettiğini, ancak bu verilerin yüzde birinden azının şu anda karar alma için kullanıldığını ortaya çıkardı.²

Edge bilişim, gerçek zamanlıya yakın biçimde derinlemesine içgörüler ve tahmine dayalı analiz sağlamak için giderek artan aygıt içi bilgi işlem yeteneğinden yararlanıyor. Edge aygıtlarındaki bu artan analitik yeteneği, kalitenin ve değerin artırılması için inovasyona güç katabilir. Aynı zamanda önemli stratejik soruların ortaya çıkmasına da neden olur: Artan bilgi işlem kapasitesi ile bağlantılı olarak, bu tür eylemleri gerçekleştiren iş yüklerinin devreye alınmasını nasıl yönetiyorsunuz? Çalışanlarınız, müşterileriniz ve işletmeniz için operasyonel süreçleri daha sorumlu bir biçimde etkilemek amacıyla aygıtlarda yerleşik olan zekayı nasıl kullanabilirsiniz? Tüm bu aygıtlardan mümkün olan en yüksek değeri elde etmek için önemli ölçüde bilgi işlem hacminin edge ortama taşınması gerekiyor.

Edge bilişim yolculuğunuz: Dikkat edilecek noktalar

Edge bilişim, bağlantılı aygıtlar tarafından üretilen ve kullanılmayan çok yüksek miktarda verinin potansiyelini açığa çıkarmanıza yardımcı olur. Yeni iş fırsatlarını açığa çıkarabilir, operasyonel verimliliği artırabilir ve müşterileriniz için daha hızlı, daha güvenilir ve tutarlı deneyimler sağlayabilirsiniz. En iyi edge bilişim modelleri, verileri yerel olarak analiz ederek performansı artırmanıza yardımcı olabilir. Edge bilişime yönelik iyi düşünülmüş bir yaklaşım, önceden tanımlanmış ilkeler uyarınca iş yüklerini güncel tutabilir, gizliliğin sürdürülmesine yardımcı olabilir ve veri yerleşimi kanunlarına ve yönetmeliklerine uyar.

Ancak bu sürecin de zorlukları bulunur. Etkili bir edge bilişim modelinin ağ güvenliği risklerine, yönetim karmaşıklıklarına, gecikme süresi ve bant genişliği sınırlamalarına çözüm getirmesi gerekir. Elverişli bir model, aşağıdakileri gerçekleştirmenize yardımcı olmalıdır:

  • İş yüklerinizi tüm bulutlar ve sayısı fark etmeksizin tüm aygıtlar çapında yönetme
  • Uygulamaları tüm edge lokasyonlarında güvenilir ve sorunsuz bir biçimde devreye alma
  • Gelişen ihtiyaçlara uyum sağlamak için açıklığı ve esnekliği sürdürme
  • Daha güvenli ve kendinizden emin bir biçimde faaliyet gösterme

Edge bilişim için temel yetenekler

Edge bilişimin hangi türüyle - bulut edge, Nesnelerin İnterneti edge veya mobil edge - ilgileniyor olursanız olun, aşağıdaki hedeflere ulaşmanıza yardımcı olabilecek bir çözüm bulduğunuzdan emin olun:

Yazılımların çok büyük ölçekte dağıtımını yönetin

Gereksiz sistem yöneticilerini azaltın, ilgili maliyetlerden tasarruf edin ve yazılımları gerekli olduğu yerde ve zamanda devreye alın.

Açık kaynak teknolojisinden yararlanın

İnovasyon yeteneğini geliştiren ve günümüzün pazarında mevcut olan ekipman ve aygıt çeşitliliğini kaldırabilecek bir edge bilişim çözümünden yararlanın.

Güvenlik endişelerini giderin

Doğru iş yüklerinin doğru zamanda doğru makinede olduğunu bilin. Kuruluşunuzun ilkelerini yönetmek ve uygulamak için kolay bir yol olduğundan emin olun.

Derin sektör uzmanlığına sahip güvenilir bir iş ortağıyla çalışın

Kanıtlanmış bir çoklu bulut platformuna ve edge devreye alımlarınızda ölçeklenebilirliği artırmak, performansı hızlandırmak ve güvenliği güçlendirmek üzere tasarlanmış kapsamlı bir hizmet portföyüne sahip olan bir satıcı firma bulun. Satıcı firmanızdan edge ortamda zekayı ve performansı en yüksek düzeye çıkaran genişletilmiş hizmetler isteyin.

¹"What Edge Computing Means for Infrastructure and Operations Leaders," Rob van der Meulen, Gartner Research, Ekim 2018 (bağlantı IBM dışındadır)

²"The Internet of Things: Mapping the Value Beyond the Hype," McKinsey Global Institute, McKinsey & Company, Haziran 2015 (bağlantı IBM dışındadır)