Wyróżnione funkcje

Intuicyjne przechwytywanie i ekspresja logiki decyzji

Daj swoim pracownikom bezpośrednią możliwość modelowania decyzji bez pisania kodu. Za pomocą rozwiązania IBM Operational Decision Manager (ODM) użytkownicy biznesowi mogą wykrywać obszary wymagające podjęcia decyzji, opisywać sposób ich podejmowania oraz prototypować i wypróbowywać różne decyzje przed ich zastosowaniem w procesie produkcyjnym. Sugerowane przez system decyzje są napisane w codziennym języku używanym przez ekspertów biznesowych.

Wbudowane testy i symulacje

Użytkownicy biznesowi muszą mieć pewność, że ich decyzje przynoszą odpowiednie efekty oraz że wprowadzane aktualizacje nie będą naruszać ogólnej logiki biznesowej. Dostępne opcje testowania i symulacji pomagają zweryfikować logikę biznesową względem jasno określonych scenariuszy i kluczowych wskaźników wydajności (KPI).

Elastyczne opcje wdrażania w chmurze

Rozwiązanie IBM Operational Decision Manager jest dostępne na platformie Cloud oraz w wersji Cloud Express. Wersja Express jest przeznaczona dla organizacji, które korzystają z mniej złożonych aplikacji niemających newralgicznego znaczenia i które nie przeprowadzają dużej liczby transakcji. Wersja Express obejmuje gotowe, skonfigurowane środowisko programistyczne na potrzeby programowania, testowania lub produkcji. Umożliwia również śledzenie miesięcznego wykorzystania decyzji i zarządzanych artefaktów w celu kontrolowania zgodności z przysługującymi uprawnieniami.

Prostota i łatwość zarządzania

Interfejsy rozwiązania IBM Operational Decision Manager umożliwiają szybkie tworzenie, opracowywanie i testowanie modeli decyzyjnych. Zarządzanie aktualizacjami odbywa się za pomocą wbudowanego, kontrolowanego procesu z opcją śledzenia i licznymi zabezpieczeniami. Aktualizuj reguły i przewiduj ich wpływ na wskaźniki KPI, a następnie wdrażaj decyzje, korzystając z kilku środowisk: testowego, przedprodukcyjnego i produkcyjnego.

Zarządzanie uprawnieniami w oparciu o role

Poza tym, że rozwiązanie zapewnia obsługę decyzji na dużą skalę w wielu aplikacjach, w produkcie IBM Operational Decision Manager praktycznie każdy może uczestniczyć w tworzeniu, aktualizowaniu i wdrażaniu reguł oraz w zarządzaniu nimi. Dzięki możliwości zdefiniowania ról i uprawnień użytkownicy mogą realizować zadania, do których wykonania zostali upoważnieni. Dzięki temu firma działa sprawniej, a Ty masz większe szanse na wykorzystanie nowych możliwości.

Wbudowany proces nadzorowania

Dostępne w rozwiązaniu IBM Operational Decision Manager opcje nadzoru i zarządzania zmianami umożliwiają dowolne skalowanie decyzji biznesowych.

Przykładowe obrazy

Jak klienci używają produktu IBM Operational Decision Manager?

Wykrywanie oszustw i zapobieganie im

Problem

Kierownicy firm muszą stale borykać się z nowymi typami oszustw — dlatego niezbędne jest dostosowanie strategii ich zwalczania. Jak wykrywać oszustwa i zapobiegać im jeszcze przed ich wystąpieniem?

Rozwiązanie

Dzięki opartym o zdarzenia spostrzeżeniom rozwiązanie IBM Operational Decision Manager pomaga bankom wykrywać oszustwa i zapobiegać im w czasie zbliżonym do rzeczywistego, a także oferować klientom bardziej spersonalizowane metody obsługi.

Analizy podstawą działania

Problem

Jak wykorzystać lokalne dane i informacje w celu reagowania na charakterystyczne dla danego miejsca problemy mające wpływ na działalność firmy?

Rozwiązanie

Zobacz, jak dostępne w produkcie IBM Operational Decision Manager oparte na zdarzeniach spostrzeżenia pomagają wykrywać lokalne warunki i czynniki środowiskowe oraz automatycznie na nie reagować.

Next Steps

Rozpocznij modelowanie decyzji już teraz

IBM Operational Decision Manager on Cloud

Narzędzia, które uzupełniają i wzbogacają produkt IBM Operational Decision Manager

product-screenshot

IBM Automation Platform for Digital Business

Przeznaczona dla użytkowników biznesowych zintegrowana platforma automatyzacji, która umożliwia zautomatyzowanie operacji biznesowych w szybkim tempie i na dużą skalę.

product screenshot

IBM Business Automation Workflow

Narzędzie IBM Business Automation Workflow pomaga zautomatyzować cyfrowe przepływy pracy — od procesów zautomatyzowanych lub przebiegających z udziałem człowieka po zarządzanie złożonymi sprawami.

product screenshot

IBM Robotic Process Automation

Rozwiązanie IBM Robotic Process Automation with Automation Anywhere łączy platformę do robotyzacji procesów (RPA) z opcjami zarządzania procesami biznesowymi i decyzjami operacyjnymi w celu zautomatyzowania zadań.