Czym jest IBM Operational Decision Manager?

IBM Operational Decision Manager to kompleksowe rozwiązanie do automatyzacji decyzji dostępne w ramach platformy Digital Business Automation. Zawarte w nim liczne funkcje automatyzacji decyzji ułatwiają wykrywanie, przechwytywanie, analizowanie, automatyzowanie i nadzorowanie decyzji biznesowych opartych na regułach. Przeznaczone jest zarówno dla informatyków, jak i użytkowników biznesowych. Rozwiązanie potrafi z dużą precyzją podejmować decyzje dotyczące autoryzowania pożyczek lub wyboru ofert promocyjnych, umie wykrywać możliwości sprzedaży produktów powiązanych, a ponadto oferuje liczne opcje konfiguracji. IBM Operational Decision Manager pomaga zadbać o aktualność aplikacji oraz ich zgodność ze zmieniającymi się celami biznesowymi. Rozwiązanie jest dostępne w środowisku chmurowym, również w chmurze prywatnej.

Jakie korzyści przyniesie mi rozwiązanie IBM Operational Decision Manager?

Pełne zarządzanie decyzjami

Pełne zarządzanie decyzjami

Programiści, użytkownicy biznesowi i administratorzy mogą łatwiej zarządzać wykrywaniem decyzji oraz ich aktualizowaniem, testowaniem, symulowaniem i wdrażaniem.

Łatwa obsługa dla użytkowników biznesowych

Łatwa obsługa dla użytkowników biznesowych

Użytkownicy biznesowi mogą odkrywać, tworzyć i utrzymywać decyzje nawet bez umiejętności kodowania. Łatwo dostępne modele, testy i symulacje umożliwiają bezpośrednie kontrolowanie procesu modelowania decyzji.

Aktualizowanie strategii biznesowych

Aktualizowanie strategii biznesowych

Strategie biznesowe mogą być szybko aktualizowane i wdrażane bez konieczności przeprowadzania długich i kosztownych cykli projektowania.

Elastyczne środowiska

Elastyczne środowiska

Własna chmura czy IBM Cloud? Z produktu IBM Operational Decision Manager można korzystać na platformie IBM Cloud, w środowisku lokalnym lub w niestandardowej chmurze prywatnej.

Opcje integracji

Opcje integracji

Programiści mogą zintegrować decyzje podejmowane przez rozwiązanie IBM Operational Decision Manager z dowolną aplikacją firmową lub mobilną przy użyciu technologii REST, SOAP, XML lub pakietów SDK.

Liczne opcje edycji

Liczne opcje edycji

Produkt IBM Operational Decision Manager jest dostępny w postaci elastycznych miesięcznych subskrypcji lub edycji ekspresowych.

Która opcja jest odpowiednia dla Ciebie?

W środowisku lokalnym


Pełny zestaw funkcji do automatyzacji decyzji z opcjami zarządzania decyzjami opartymi na regułach oraz decyzjami opartymi na zdarzeniach.

W chmurze


Przechwytywanie, automatyzowanie i weryfikowanie powtarzalnych decyzji biznesowych oraz zarządzanie nimi za pośrednictwem utrzymywanego na zdalnym serwerze i w pełni zarządzanego rozwiązania od IBM.

Na platformie DBA


Automatyzuj decyzje w ramach szerszego projektu obejmującego automatyzację przepływów pracy, treści, i przechwytywania danych oraz robotyzację procesów. Rozwiązanie dostępne jest w środowisku lokalnym, w chmurze i w środowisku wielu chmur.

Next Steps

Rozpocznij modelowanie decyzji już teraz

IBM Operational Decision Manager on Cloud