Co IBM Inventory Visibility może zmienić w mojej firmie?

Jak IBM Sterling Inventory Visibility może pomóc w mojej działalności?

Menedżerowie ds. realizacji zamówień i zarządzania zasobami nie zawsze mają wgląd w dokładne informacje na temat stanu zasobów. Prowadzi to do utraty sprzedaży, irytacji klientów spowodowanej niedotrzymaniem obietnic, obniżania marży z powodu przecen i opłat za wysyłki w trybie przyspieszonym, przechowywania nadmiernych ilości minimalnych zapasów i ograniczania możliwości uruchamiania sprzedaży w nowych kanałach.
IBM® Sterling Inventory Visibility pozwala śledzić aktualny stan zapasów i uzyskiwać dokładne dane o zapasach dostępnych do rozdysponowania (available-to-promise), nawet w przypadku przedsiębiorstw przetwarzających duże ilości zamówień i wielu kodach SKU. Oferowane rozwiązanie chmurowe, które wykrywa popyt i skaluje się automatycznie bez konieczności angażowania działu IT. Można je łatwo zintegrować z dotychczasowym systemem zarządzania zamówieniami lub systemem ERP, jak również z nowymi kanałami sprzedaży.

Korzyści

Częstsze akceptowanie zleceń klientów

Zobacz wszystkie zasoby dostępne w rozproszonych i odrębnych systemach

Dokładne, skalowalne ujęcia zasobów

Sprostaj zapotrzebowaniu w okresach szczytowych, unikaj niedotrzymywania obietnic, utraty sprzedaży i dodatkowych opłat za ekspres

Maksymalizacja zwrotu z inwestycji w zasoby

Ograniczaj nadmiarowe zapasy i koszty transportu, a jednocześnie zwiększaj zyski płynące z zasobów

Najważniejsze cechy produktu IBM Sterling Inventory Visibility

  • Personalizowane panele kontrolne
  • Równoważenie poziomów zasobów w różnych kanałach
  • Ujęcia w czasie rzeczywistym dzięki bramom Akamai i bazie danych Cassandra
  • Dokładne ujęcie zasobów dostępnych w magazynie i w sklepie
  • Funkcja automatycznego skalowania (bez angażowania personelu informatycznego)
  • Wdrażanie, skalowanie i aktualizowanie w sposób niezależny
  • Śledzenie prędkości rotacji zasobów
  • Dostawy bezpośrednie
  • Baza pod optymalizację z wykorzystaniem AI