IBM Information Management System 15 details

Uniwersalne szyfrowanie danych

Przeczytaj dokumentację

Mechanizm ten chroni dane IBM® z/OS® i upraszcza egzekwowanie wymogów formalnych, szyfrując w oparciu o określone zasady dane we w pełni funkcjonalnych bazach danych VSAM — w dzienniku IMS i innych wybranych zestawach danych — przy minimalnym narzucie na procesor, bez zmian w aplikacjach i w zgodzie z umowami SLA.

Skuteczniejsza ochrona prywatności danych na etapie diagnostyki

Przeczytaj wpis na blogu

Potrzeba ochrony wrażliwych danych klientów jeszcze nigdy nie była tak istotna. Przechowując dane IMS 15.2 w systemie IBM z15 możesz oznaczać dane w pamięci masowej IMS jako wrażliwe i redagować je w zrzutach baz danych, które zwykle są wykorzystywane na potrzeby diagnostyki.

Identyfikacja anomalii w działaniu aplikacji IMS

Przeczytaj opracowanie (PDF, 1,6 MB)

Scentralizowane obciążenia mainframe i zależności między nimi mogą utrudnić izolowanie i rozwiązywanie problemów. Rozwiązanie IBM z/OS Workload Interaction Correlator wykorzystuje dane podsumowujące pochodzące z oprogramowania pośredniego, na przykład IMS, by dynamicznie definiować i korelować anomalie w działaniu, ułatwiając izolowanie i rozwiązywanie wywoływanych przez nie problemów.

Przejrzystość rozwiązań mobilnych i raportowanie

Przeczytaj dokumentację

Rozwiązanie umożliwia propagowanie tożsamości pierwotnych użytkowników ze środowisk rozproszonych do systemu IBM IMS™ z zachowaniem przejrzystości i bezpieczeństwa zgłoszeń. Ponadto można tworzyć raporty o obciążeniach dotyczące transakcji mobilnych. IMS 15 współdziała z programem IBM z/OS Workload Manager w celu śledzenia i raportowania transakcji mobilnych oraz ilości wykorzystywanych przez nie zasobów obliczeniowych.

Udoskonalenia zabezpieczeń użytkowników terminalu RACF

Przeczytaj dokumentację

Przy użyciu opcji IMS Connect można włączyć gromadzenie statystyk RACF®, które są wykorzystywane przez mechanizmy egzekwowania haseł RACF. Możliwe jest też używanie w hasłach znaków specjalnych RACF, które są obsługiwane przez IMS i IMS Connect.

Obsługa 64-bitowych serwerów JVM i śledzenie maszyn JVM

Przeczytaj dokumentację

Rozwiązanie pozwala na przechowywanie danych na serwerach o konfiguracji 64-bitowej i skuteczne zarządzanie pamięcią w rodzimych aplikacjach Java. IMS może z zadaną częstotliwością gromadzić statystyki o wykorzystaniu maszyn JVM, które działają w zależnych od niego regionach, w tym m.in. informacje o czasie pracy, wykorzystaniu pamięci lokalnej i przetworzonych wątkach. Statystki można wyświetlać w podsystemie System Management Facility (SMF). Nową instrukcja definiowania danych — //STDENV DD — działa w zależnych regionach uruchamiania zadań JCL i zwiększa bezpieczeństwo, elastyczność oraz kontrolę nad ustawieniami maszyn JVM.

Usprawnione przetwarzanie komunikatów OTMA

Przeczytaj dokumentację

Klienci, którzy korzystają z aplikacji intensywnie przetwarzających transakcje OTMA, są świadomi wpływu, jaki na wydajność ma ilość komunikatów oraz związany z nimi proces czyszczenia i kontrola przepływów TPIPE. Dzięki IMS 15.2 niektóre komunikaty OTMA mogą być przetwarzane w środowisku kolejek współużytkowanych. Dodatkowo poddany modyfikacjom proces czyszczenia i ulepszona kontrola przepływów TPIPE zwiększają wydajność przetwarzania tych komunikatów.

Wydajność i dostrajanie

Przeczytaj dokumentację

IMS Logger umożliwia korzystanie z funkcji sprzętowych programu DFSMS Media Manager, ułatwiając maksymalizację wydajności. Użycie makra CPOOL zamiast STORAGE OBTAIN pozwala zoptymalizować wykorzystanie procesora. Nowy parametr liczby aktywnych wątków współbieżnych — MINTHRDS — umożliwia dostosowanie minimalnej liczby aktywnych wątków współbieżnych do pojedynczej składnicy danych. Zarządzanie wątkami połączeń ESAF pozwala ograniczyć narzuty dotyczące połączeń IMS nawiązywanych z podsystemem ESAF.

Udoskonalenia w rozwiązaniu IMS Connect

Przeczytaj dokumentację

Maksymalna liczba portów została zwiększona z 50 do 200. Wprowadzono możliwość określania limitów czasowych dla połączeń pozostających w bezczynności. Ponadto uwzględniona została również opcja generowania nowego unikalnego identyfikatora klienta w przypadku wykrycia duplikatu.

Opcje płatności dla edycji Value Unit

Edycje rozwiązań IMS TM i IMS DB oferowane za jednorazową opłatą są przeznaczone dla aplikacji i obciążeń wdrożonych w kwalifikowanych partycjach logicznych IBM Z New Application License Charge.

Technical details

Wymagania programowe

Oto minimalne wymagania systemu IMS 15 względem wersji, wydań lub poziomów modyfikacji rozwiązań potrzebnych do jego działania (ważne tak długo, jak długo wersje te pozostają dostępne i obsługiwane przez IBM):

  • Procesor systemowy IBM z/OS i IBM Z®
  • Java
  • IRLM
  • IBM Db2®, IBM CICS®, IBM WebSphere® MQ i IBM WebSphere Application Server
  • COBOL

Wymagania sprzętowe

IMS 15 działa tylko w trybie z/Architecture® na procesorach IBM System z10® lub procesorach wyższej klasy.