Co Fulfillment Optimizer może zmienić w Twoim przedsiębiorstwie?

IBM Sterling Fulfillment Optimizer with Watson to kognitywny silnik analityczny, który usprawnia działanie dotychczasowych systemów zarządzania zamówieniami. Dzięki niemu systemy zarządzania zamówieniami i przeglądania zasobów — wykorzystywane przez sprzedawców detalicznych, którzy realizują zamówienia w elektronicznych kanałach marketingowych — zyskują „aparat” do przetwarzania wielkich zbiorów danych. 

Fulfillment Optimizer pozwala sprzedawcom lepiej  zrozumieć zmiany zachodzące na rynku i na nie reagować, tak aby zabezpieczyć marże, wykorzystać pełen potencjał sklepów i sprostać oczekiwaniom klientów wobec dostawy. Decyzje dotyczące zaopatrzenia mogą w ogromnym stopniu wpływać na zyski, zwłaszcza w okresie szczytowym.

Poznaj więcej rozwiązań związanych z zarządzaniem zamówieniami

 

kobieta w biurze, trzymająca tablet

Korzyści zapewniane przez rozwiązanie IBM Sterling Fulfillment Optimizer with Watson

Większe zyski

Sprawnie przeprowadzaj zoptymalizowane plany realizacji zamówień w wielu kanałach, ponosząc jak najmniejsze koszty obsługi klientów.

Szeroka perspektywa

Sprawdzaj, jak będą wyglądały skutki obejmujących wiele kanałów decyzji dotyczących środowiska handlu elektronicznego, obsługi towarów, logistyki, funkcjonowania sklepów czy łańcucha dostaw.

Pokonywanie wyzwań związanych z rentownością

Inteligentnie zoptymalizuj koszty wielokanałowej realizacji zamówień, aby zabezpieczyć marże, wykorzystać pełen potencjał sklepów i sprostać oczekiwaniom klientów wobec dostawy.

Elastyczne podejmowanie decyzji w czasie rzeczywistym

Lepiej wykorzystuj „zagrożone” i zwracane zasoby.

Wykorzystaj potencjał sklepów, zmaksymalizuj liczbę zamówień

Coraz lepiej spełniaj oczekiwania klientów w zakresie sposobu i czasu wielokanałowej realizacji zamówień, jak również warunków dostawy w okresach szczytowego obciążenia. Skaluj dotychczasowe moce przerobowe, tak aby obsługiwać jeszcze więcej klientów.

Gwarancja większej wydajności

Wypróbuj scenariusze realizacji zamówienia, zanim wcielisz je w życie.

Cztery powody, dla których warto wybrać Fulfillment Optimizer

  • Udoskonalenie dotychczasowego rozwiązania do zarządzania zamówieniami
  • Większa przejrzystość wyników biznesowych
  • Decydowanie o zaopatrzeniu i optymalizacje w czasie rzeczywistym
  • Optymalizacja pod kątem wielu realizowanych celów

Przykładowe obrazy