Co ten produkt może zrobić dla Twojej firmy?

IBM X-Force Exchange Commercial API zapewnia programowy dostęp do inteligentnych analiz zagrożeń zewnętrznych, dzięki którym łatwiej zrozumieć kontekst niebezpiecznych zdarzeń. Ten interfejs API jest produktem towarzyszącym platformie IBM X-Force Exchange, która wspiera pracę grupową, i wykorzystuje otwarte standardy, skracając czas potrzebny do podjęcia działań.
IBM X-Force Exchange Commercial API

Najnowsze informacje o zagrożeniach

Dostęp do danych niezbędnych w dochodzeniach dotyczących naruszenia zabezpieczeń — od czynników ryzyka do informacji wyższego rzędu, m.in. na temat uczestników, kampanii i technik ataku.

Integracja z innymi rozwiązaniami

Programistyczny dostęp do informacji za pomocą standardów STIX i TAXII lub przez interfejs API RESTful w formacie JSON.

Dostęp do informacji o dochodzeniach

Pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze, udostępniając informacje o dochodzeniach zespołu badawczego IBM X-Force i zainteresowanych bezpieczeństwem członkach społeczności.

Najważniejsze cechy

  • Interaktywna dokumentacja interfejsu API
  • Zintegrowane, inteligentne analizy zagrożeń
  • Dostęp do aktywnych dochodzeń
  • Standardy otwarte STIX/TAXII

Bezpieczeństwo i prywatność w chmurze

  • Rozwiązania IBM działające w chmurze stwarzają przedsiębiorstwom warunki do szybkiego skalowania działalności oraz adaptacji do zmieniających się potrzeb przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa i prywatności oraz minimalizacji ryzyka.

    Dowiedz się więcej o bezpieczeństwie chmury IBM

Kup teraz i postaw pierwszy krok