Co ten produkt może zrobić dla Twojej firmy?

IBM Planning Analytics to rozwiązanie oparte na wydajnym silniku OLAP oprogramowania IBM TM1, które automatyzuje najważniejsze procesy planowania, budżetowania i prognozowania. Oprócz tego oferuje samoobsługowe narzędzia analityczne dla użytkowników biznesowych oraz elastyczne funkcje modelowania wielowymiarowego dla zespołów finansowych. Już na poziomie konfigurowalnych obszarów roboczych IBM Planning Analytics automatycznie dostarcza informacje oparte na Twoich własnych danych, zapewniając Ci szybkość, elastyczność i możliwości prognostyczne, dzięki którym osiągniesz lepsze wyniki biznesowe.

Możliwość wypróbowania przed zakupem

Udostępniamy szablony do błyskawicznego wdrożenia, które możesz od razu użyć lub dostosować do swoich potrzeb biznesowych.

Zobacz, co Cię czeka

Dostęp do wyników analiz predykcyjnych przeprowadzanych na podstawie Twoich własnych danych.

Znajdź odpowiedzi

Szczegółowe analizy typu „co jeśli”, dzięki którym sprawdzisz swoje założenia biznesowe i osiągniesz lepsze rezultaty w planowaniu, budżetowaniu i prognozowaniu.

Interfejs MS Excel

Gdy to potrzebne, możesz pracować w znanym sobie interfejsie programu MS Excel i korzystać jednocześnie z możliwości naszego korporacyjnego rozwiązania planistycznego. Oba produkty uzupełniają się wzajemnie.

Chwyć za ster

Kontrolowane przez dział finansowy rozwiązanie planistyczne zapewnia Twojemu zespołowi narzędzia potrzebne do prowadzenia organizacji po właściwym kursie.

Bezpieczeństwo i prywatność w chmurze

  • Rozwiązania IBM działające w chmurze stwarzają przedsiębiorstwom warunki do szybkiego skalowania działalności oraz adaptacji do zmieniających się potrzeb przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa i prywatności oraz minimalizacji ryzyka.

    Dowiedz się więcej o bezpieczeństwie chmury IBM

Zobacz, jak to działa