Co ten produkt może zrobić dla Twojej firmy?

IBM Planning Analytics to rozwiązanie oparte na wydajnym silniku OLAP oprogramowania IBM TM1, które automatyzuje najważniejsze procesy planowania, budżetowania i prognozowania. Oprócz tego oferuje samoobsługowe narzędzia analityczne dla użytkowników biznesowych oraz elastyczne funkcje modelowania wielowymiarowego dla zespołów finansowych. Już na poziomie konfigurowalnych obszarów roboczych IBM Planning Analytics automatycznie dostarcza informacje oparte na Twoich własnych danych, zapewniając Ci szybkość, elastyczność i możliwości prognostyczne, dzięki którym osiągniesz lepsze wyniki biznesowe.

Możliwość wypróbowania przed zakupem

Udostępniamy szablony do błyskawicznego wdrożenia, które możesz od razu użyć lub dostosować do swoich potrzeb biznesowych.

Zobacz, co Cię czeka

Dostęp do wyników analiz predykcyjnych przeprowadzanych na podstawie Twoich własnych danych.

Znajdź odpowiedzi

Szczegółowe analizy typu „co jeśli”, dzięki którym sprawdzisz swoje założenia biznesowe i osiągniesz lepsze rezultaty w planowaniu, budżetowaniu i prognozowaniu.

Interfejs MS Excel

Gdy to potrzebne, możesz pracować w znanym sobie interfejsie programu MS Excel i korzystać jednocześnie z możliwości naszego korporacyjnego rozwiązania planistycznego. Oba produkty uzupełniają się wzajemnie.

Chwyć za ster

Kontrolowane przez dział finansowy rozwiązanie planistyczne zapewnia Twojemu zespołowi narzędzia potrzebne do prowadzenia organizacji po właściwym kursie.

Bezpieczeństwo i prywatność w chmurze

Korzystając z produktów w chmurze IBM Cloud, Twoja firma może szybko skalować swoje zasoby i dostosowywać się do zmiennych potrzeb biznesowych — bez wpływu na poziom bezpieczeństwa, prywatności i ryzyka. Dowiedz się więcej o bezpieczeństwie chmury IBM

Ten produkt jest zgodny z następującymi normami branżowymi i światowymi, w zależności od wybranej edycji.

  • EU-US Privacy Shield and Swiss-US Privacy Shield Framework
  • ISO 27001
  • SOC1 (SSAE 16)

Aby zapoznać się z informacjami o zgodności z przepisami i o certyfikatach konkretnej edycji, patrz: Dane dotyczące prywatności i bezpieczeństwa danych w usługach chmurowych.

Zobacz, jak to działa

Kup teraz i postaw pierwszy krok