Pewny fundament do tworzenia bezpiecznych, wydajnych i innowacyjnych rozwiązań

IBM® Information Management System (IMS™) to nazwa, która już budzi zaufanie jako baza danych transakcyjnych na platformie IBM Z. IMS 15 tylko zwiększa tę wiarygodność. Oferuje mechanizmy szyfrowania i mobilnego przeprowadzania audytów, minimalizując ryzyko i przetwarzając przy tym nawet 50 miliardów transakcji dziennie. Zapewnia dynamiczne mechanizmy wdrażania, ulepszone funkcje dostrajania i wydajność, które zwiększają efektywność biznesową organizacji. Wszystko to w ramach otwartego, zintegrowanego środowiska, które napędza innowacje i pozwala generować zyski z interfejsów API.
IBM Information Management System 15

Zarządzanie ryzykiem i uproszczenie egzekwowania wymogów

Szyfruj dane systemów IMS i IBM Db2® przy minimalnym narzucie na procesor, bez zmian w aplikacjach, zgodnie z umowami SLA. Śledź tożsamości pierwotnych użytkowników z mobilnych i rozproszonych klientów i egzekwuj zasady korzystania z haseł przy użyciu RACF®.

Dynamiczne wdrażanie środowiska Java

Upraszcza wdrażanie i poszerza możliwości środowisk Java dzięki dynamicznej konfiguracji zmiennych i opcji zwiększając bezpieczeństwo, elastyczność i kontrolę. Śledzenie statystyk dotyczących wykorzystania maszyn JVM usprawnia zarządzanie systemami.

Otwarta, zintegrowana i opłacalna baza danych

Rozwiązanie ułatwia optymalizację inwestycji w system IMS i generowanie zysków z eksploatacji interfejsów API. Aplikacje IMS mogą swobodnie korzystać z interfejsów REST API, co pozwala na szybkie wprowadzanie nowych aplikacji i usług.

Większa dostępność i skalowalność

IMS Connect i rozwiązania usprawniające programowanie, takie jak automatyczny punkt kontrolny struktury Common Queue Server bądź obsługa rosnącej ilości obciążeń klienckich, pozwalają na jeszcze lepsze wykorzystanie systemu IMS.

Wykorzystanie potencjału transformacji cyfrowej.

Dzięki systemowi IMS transformacja cyfrowa przynosi zyski. Z analiz IDC wynika, że klienci, którzy jako pierwsi wdrożyli strategię implementacji zintegrowanego środowiska mainframe, osiągnęli zwrot z inwestycji na poziomie ponad 300%.

Większe bezpieczeństwo interfejsów API

Szyfrowanie API na platformie IBM z14 jest prawie trzykrotnie szybsze niż w przypadku rozwiązań opartych na procesorach x86. IMS 15 i IBM z14 oferują otwartą chmurę korporacyjną, opracowaną z myślą o łatwym poszerzaniu, integrowaniu i zarządzaniu.

Cechy i funkcje rozwiązania IBM Information Management System 15

  • Szyfrowanie uniwersalne
  • Przejrzystość rozwiązań mobilnych i raportowanie
  • Mechanizmy zabezpieczania hasła RACF
  • Obsługa 64-bitowych serwerów JVM i śledzenie maszyn JVM
  • Uproszczone zarządzanie systemami
  • Wydajność i dostrajanie
  • Dostępność i sprawność
  • Udoskonalenia w rozwiązaniu IMS Connect