Wirtualizacja a chmura hybrydowa

Wirtualizacja to ważny etap migracji do chmury hybrydowej. Zoptymalizuj infrastrukturę IT dzięki wirtualizacji serwera. Współużytkuj zasoby serwerów fizycznych, aby ograniczać zapotrzebowanie na dodatkowe serwery, przyspieszać udostępnianie nowych obciążeń i w ekonomiczny sposób skalować zasoby w miarę rosnących potrzeb.

Korzyści

Wirtualizacja ułatwia drogę do chmury hybrydowej. Pozwala organizacjom ograniczać koszty IT, zwiększać elastyczność i odporność, a także skuteczniej odseparowywać obciążenia.

Niższe koszty IT

Konsoliduj tysiące obciążeń w postaci maszyn wirtualnych na jednym serwerze fizycznym.

Większa elastyczność i odporność

Błyskawicznie udostępniaj nowe maszyny wirtualne i przeprowadzaj migrację na żywo dotychczasowych.

Separacja obciążeń

Chroń obciążenia przed kolizją i przed administratorami, odseparowując je w maszynach wirtualnych.

Technologie serwera wirtualnego

Partycje logiczne

Przydziel serwer fizyczny do partycji LPAR zapewniającej najwyższy poziom ochrony — z certyfikatem EAL5+.

Oprogramowanie wirtualizacyjne

Korzystaj z jeszcze większej liczby maszyn wirtualnych dzięki hiperwizorowi do skalowania, zarządzania i zwiększania wydajności.

Wirtualizacja Open Source

Twórz maszyny wirtualne i zarządzaj nimi przy użyciu przyjaznych w obsłudze narzędzi dzięki otwartemu hiperwizorowi KVM.

Rozwiązania wirtualizacyjne z udoskonalonymi funkcjami separacji

Lokalne serwery wirtualne

Bezpiecznie buduj i wdrażaj newralgiczne aplikacje i zarządzaj nimi w hybrydowych środowiskach wielochmurowych.

Serwery wirtualne w chmurze

Sprawuj kontrolę nad obciążeniami w chmurze publicznej i chroń swoje przedsiębiorstwo dzięki środowisku serwera wirtualnego.

Odseparowane maszyny wirtualne

Chroń obciążenia przed zagrożeniami wewnętrznymi i zewnętrznymi dzięki selektywnej i skalowalnej separacji.

Sąd Najwyższy stanu Wirginia

Inwestuje w nowe usługi cyfrowe, jednocześnie ograniczając wydatki, odciążając personel z myślą o ważniejszych zadaniach i oszczędzając miejsce fizyczne.

Vitec AutoData

Ogranicza całkowite koszty użytkowania architektury IT, zwiększa poziom skalowalności, bezpieczeństwa i niezawodności newralgicznych usług, a także upraszcza wdrażanie nowych klientów.

Fort Vale Engineering

Zwiększa przepustowość, ogranicza koszty utrzymania poprzez konsolidację systemów i udoskonala interakcje z klientami dzięki dostarczaniu szczegółowych informacji.

Zasoby

Centrum wiedzy na temat wirtualizacji

Dowiedz się, na czym polega wirtualizacja i sprawdź, w jaki sposób umożliwia przetwarzanie w chmurze.

Szkolenia dotyczące wirtualizacji

Weź udział w szkoleniu technicznym poświęconym przeprowadzaniu wirtualizacji i zarządzaniu nią w środowiskach IBM Z i LinuxONE.

Wskazówki dotyczące wirtualizacji

Zdobądź informacje na temat technologii wirtualizacji. Dowiedz się, jak uruchamiać system Linux jako gościa hiperwizora.

Następne kroki