Czym jest odporność infrastruktury IT?

Odporność infrastruktury IT — w środowisku lokalnym lub w chmurze — polega na zdolności do przystosowywania się do planowanych lub nieplanowanych zdarzeń w taki sposób, aby utrzymywać nieprzerwaną ciągłość działania usług i procesów operacyjnych.

Najwyższa odporność infrastruktury IT oznacza, że dane pozostają dostępne, infrastruktura IT utrzymuje funkcjonalność, zakłócenia są ograniczane, a właściwy poziom usług jest szybko przywracany.


Jak duże jest ryzyko przestoju?

W dzisiejszym świecie „nieprzerwana dostępność” stała się swoistym standardem — z kolei przestoje kosztują coraz więcej i są w coraz większym stopniu nie do zaakceptowania. Przedsiębiorstwa stają przed koniecznością wzmacniania odporności sfery IT, tak aby unikać utraty przychodów, kar regulaminowych i uszczerbku na reputacji.

Utrata przychodów

88% przedsiębiorstw przyznaje, że traci 300 000 USD na godzinę, a 40% ponosi koszty rzędu co najmniej 1,5 mln USD¹.

Kary regulaminowe

Przepisy, kontrole i inspekcje rządowe zwiększają nacisk na konieczność osiągania ciągłej dostępności.

Naruszenie reputacji

Klienci oczekują całodobowej (24x7) dostępności cyfrowych usług. W przeciwnym razie przedsiębiorstwo może błyskawicznie ponieść konsekwencje.


Co oferuje IBM Z w kontekście odporności

Wysoce odporna platforma

Nowy system IBM z15™ opracowano tak, by zapewniał najwyższy poziom bezpieczeństwa, sprawności działania i niezawodności serwerów dla newralgicznych aplikacji — także tych, które znajdują się w hybrydowym środowisku wielochmurowym.

Rozwiązania IBM z15 zapewniają dyspozycyjność na poziomie 99,99999%*. Natomiast produkt IBM Z Instant Recovery może zminimalizować przestoje, a po wyłączeniu wracać do wymaganego poziomu usług dwukrotnie szybciej.

Odporne technologie

Dowiedz się więcej o technologiach, które pomagają IBM Z w nieprzerwanym działaniu.

Odporny system operacyjny

Poznaj możliwości dużo bardziej bezpiecznego i odpornego systemu operacyjnego.

Odporne pamięci masowe

Wybierz pamięci masowe, które zaprojektowano z myślą o całodobowej dostępności i odporności.


Poznaj więcej możliwości zapobiegania przestojom

Nieprzerwana dostępność

Platforma IBM Z gwarantuje znakomity poziom usług zarówno w środowisku lokalnym, jak i zdalnym, a także oferuje dostęp do nowych technologii, takich jak sztuczna inteligencja (AI), uczenie maszynowe czy kontenery. Klienci zgłaszają czas przestoju wynoszący w skali roku zaledwie 8,8 s — oznacza to dyspozycyjność na poziomie 99,9999%*.

Usuwanie skutków awarii i katastrof

Oferowane przez IBM Z i GDPS możliwości odtwarzania pozwalają organizacjom zapewniać usługi bez zakłóceń i błyskawicznie wznawiać działanie najważniejszych funkcji w przypadku katastrofy. 

Odporność w chmurze

Usługi Twojego przedsiębiorstwa muszą działać bez zakłóceń. IBM Z zapewnia w środowiskach chmur hybrydowych odporność, dostępność i funkcje odtwarzania serwera na najwyższym poziomie, tak by spełniać najbardziej rygorystyczne wymogi umów SLA.

Posłuchaj opinii klienta

Dzięki zaawansowanym, niezawodnym i odpornym rozwiązaniom IBM Z wiemy, że przetrwamy niemal każdą zawieruchę

Raúl Cruz Franqui, dyrektor ds. informatyki, Department Skarbu Portoryko

Zasoby

Dokumentacja techniczna (Redbook) dotycząca z15™

Zobacz, jak ograniczyć przestoje do zera i uzyskać poczucie pełnego bezpieczeństwa dzięki platformie zapewniającej odporność serwera.

Opis wdrożenia w przypadku usług IT

„Wydajność, dostępność i stabilność platformy IBM Z jest po prostu bezkonkurencyjna”.

Dokumentacja techniczna (Redbook) dotycząca GDPS®

Osiągaj wyznaczone cele w zakresie usuwania skutków katastrof i zapewniania wysokiej dostępności.

* Zastrzeżenie dotyczące poziomu 99,99999%: Przy obliczaniu oczekiwanej wartości wykorzystano dane wewnętrzne oparte na pomiarach i prognozach. Serwery z15 muszą być skonfigurowane w klastrze parallel sysplex z systemem z/OS w wersji 2.3 lub nowszej; zarządzaniem danymi i odtwarzaniem oprogramowania pośredniego przez GDPS w systemach i pamięciach masowych na odległość Metro, w tym GDPS Metro Multi-site Workload i GDPS Continuous Availability; oraz z DS888X i funkcją IBM HyperSwap. Muszą być włączone niezbędne mechanizmy zapewniania odporności, takie jak System Managed CF Structure Duplexing, obsługa awarii w klastrze sysplex czy menedżer Capacity Provisioning Manager. Parametry dostępności mogą się różnić w zależności od konfiguracji.