Odporność to wyróżnik przedsiębiorstwa

Przedsiębiorstwa charakteryzujące się wysoką odpornością są w stanie świadczyć usługi na najwyższym poziomie, szybko wznawiać działanie aplikacji i odzyskiwać dane, nieprzerwanie dostarczać usługi i minimalizować skutki przestojów.

Korzyści

Rozwiązania IBM® dla infrastruktury IT współdziałają ze sobą, zapewniając optymalną dostępność, nieprzerwane działanie systemów, wczesne wykrywanie problemów i odtwarzanie newralgicznych danych.

Wysoka dostępność

99,99999

Rozwiązania IBM z15™ zostały zaprojektowane tak, by zapewniać dostępność najważniejszych obciążeń na poziomie 99,99999%.

Szybsze usuwanie skutków awarii

2x

Dzięki funkcji natychmiastowego odtwarzania systemu z15 można przywracać poziomy usług sprzed przestoju dwukrotnie szybciej, niż było to możliwe w starszych systemach.

Ochrona przed atakami

500

Przechowuj do 500 niezmienialnych kopii danych na potrzeby analiz towarzyszących dochodzeniom i odtwarzania systemów produkcyjnych.

Najlepszy w branży odporny serwer

IBM Z® — najchętniej wybierana platforma zapewniająca niezawodne przeprowadzanie kluczowych transakcji biznesowych — to najlepsza inwestycja w odporną na cyberataki chmurę hybrydową, która pozwala wyeliminować potencjalne punkty awarii.

Rozwiązania dla odporności infrastruktury IT

Rozwiązania do odtwarzania systemu

Szybko i bezproblemowo przywracaj sprawność usług, tworząc środowisko odporne na zakłócenia i jednocześnie uzyskując wzrost mocy obliczeniowej, który ułatwi przywracanie właściwych poziomów usług po przestojach.

Analityka na potrzeby odporności zadań wsadowych

Uzyskaj informacje o słabych punktach zabezpieczeń i współzależnościach występujących między danymi. Stosuj analizy i funkcje automatyzacji do zarządzania przywracaniem sprawności podstawowych aplikacji biznesowych i uniezależnij się od usług ekspertów w tej dziedzinie.

Odporne systemy operacyjne

Wbudowane systemy operacyjne IBM Z zostały zaprojektowane z myślą o prognozowaniu przestojów, dynamicznym równoważeniu zasobów i zarządzaniu nimi, zapobieganiu awariom i szybkim przywracaniu sprawności usług.

Rozwiązania dla zachowania ciągłości biznesowej

Zyskaj wysoką dostępność oraz możliwość niemal bezstratnego odzyskiwania danych i skróć czas przywracania sprawności systemów w centrach przetwarzania danych z dni do sekund.

Odporne pamięci masowe

IBM Storage, rozwiązanie zaprojektowane z myślą o newralgicznych obciążeniach charakteryzujących się wysoką intensywnością przetwarzania danych, zapewnia odporność w całym środowisku chmury hybrydowej.

Cybernetyczna baza danych na potrzeby odtwarzania

Minimalizuj skutki cyberataków, korzystając z fizycznie odseparowanej bazy, w której można przechowywać setki kopii wiarygodnych danych.

Usługi dla odporności infrastruktury IT i ciągłości biznesowej

IBM oferuje usługi, rozwiązania i technologie w dziedzinie ochrony i odtwarzania danych, w tym kopie zapasowe w modelu usługowym (BaaS), usuwanie skutków katastrof w modelu usługowym (DRaaS), usługi cyberodporności i harmonizację odporności IT (ITRO).

Następne kroki