Czym jest odporność infrastruktury IT?

Odporność infrastruktury IT — w środowisku lokalnym lub w  chmurze hybrydowej — polega na zdolności do przystosowywania się do planowanych lub nieplanowanych zdarzeń w taki sposób, aby utrzymywać nieprzerwaną ciągłość działania usług i procesów operacyjnych.

Najwyższa odporność infrastruktury IT oznacza, że dane pozostają dostępne, infrastruktura IT utrzymuje funkcjonalność, zakłócenia są ograniczane, a właściwy poziom usług jest szybko przywracany.


Platforma stworzona z myślą o cyberodporności

IBM Z stanowi inwestycję w chmurę hybrydową odporną na cyberataki. Z platformy korzystają przedsiębiorstwa najróżniejszych rozmiarów — od innowacyjnych startupów po firmy z listy Fortune 100.

Serwery IBM z15™ zapewniają dostępność aplikacji na poziomie 99,99999%*, ograniczają negatywny wpływ usterek, przyspieszają odzyskiwanie danych i separują obciążenia, by chronić je przed wewnętrznymi i zewnętrznymi zagrożeniami.

Technologie i oprogramowanie dla odporności infrastruktury IT

Ograniczenie wpływu nieplanowanych zdarzeń

Nawet dwukrotnie przyspiesz odzyskiwanie dostępności na poziomie określonym w umowach SLA po planowanych lub nieplanowanych przestojach.

Pracuj w zaufanym środowisku wykonawczym (TEE)

Zadbaj o selektywną i skalowalną separację obciążeń oraz chroń je przed zagrożeniami wewnętrznymi i zewnętrznymi.

Zyskaj dane do analizy obciążeń

Twórz podsumowania aktywności systemów operacyjnych, oprogramowania pośredniego i komponentów obciążeń na potrzeby diagnostyki wydajności.

Identyfikuj podstawowe przyczyny problemów w podsystemach

Dostrzegaj korelacje, monitoruj nietypowe aktywności związane z danymi i nadawaj im odpowiedni priorytet z wykorzystaniem jednego interfejsu użytkownika.

Zaufaj swojemu systemowi operacyjnemu

Poznaj możliwości dużo bardziej bezpiecznego i odpornego systemu operacyjnego.

Nieprzerwane działanie

Dowiedz się więcej o technologiach, dzięki którym IBM Z obsługuje Twoje obciążenia.


Ile kosztuje przestój?

W dzisiejszym świecie „nieprzerwana dostępność” stała się swoistym standardem — z kolei przestoje kosztują coraz więcej i są w coraz większym stopniu nie do zaakceptowania. Przedsiębiorstwa stają przed koniecznością wzmacniania odporności sfery IT, tak aby unikać utraty przychodów, kar regulaminowych i uszczerbku na reputacji.

Utrata przychodów

88% przedsiębiorstw przyznaje, że traci 300 000 USD na godzinę, a 40% ponosi koszty rzędu co najmniej 1,5 mln USD¹.

Kary administracyjne

Przepisy, kontrole i inspekcje rządowe zwiększają nacisk na konieczność zapewniania ciągłej dostępności.

Naruszenie reputacji

Klienci oczekują całodobowej (24x7) dostępności cyfrowych usług. W przeciwnym razie przedsiębiorstwo może błyskawicznie ponieść rynkowe konsekwencje.

Posłuchaj opinii klienta

Dzięki zaawansowanym, niezawodnym i odpornym rozwiązaniom IBM Z wiemy, że przetrwamy niemal każdą zawieruchę.

Raúl Cruz Franqui, dyrektor ds. informatyki, Department Skarbu Portoryko

Więcej na temat odporności infrastruktury IT

Wysoka dostępność

Serwery IBM z15 zostały zaprojektowane, by zapewniać dostępność na poziomie 99,99999%. To mniej niż średnio 9 sekund przestojów w ciągu roku.

Przyspiesz usuwanie skutków katastrof

Dostarczaj usługi bez przestojów i błyskawicznie wznawiaj działanie newralgicznych funkcji po nagłych awariach.

Polegaj na odpornej pamięci masowej

Zobacz, jak IBM Z i IBM Storage wspólnie zapewniają nieprzerwaną dostępność i odporność aplikacji.

Zasoby

Publikacja Redbook o cyberodporności

Dowiedz się, jak sprawić, by Twoja infrastruktura IT stała się jeszcze odporniejsza z IBM Z.

Dokumentacja techniczna (Redbook) dotycząca GDPS®

Osiągaj wyznaczone cele w zakresie usuwania skutków katastrof i zapewniania wysokiej dostępności.

Redbook o IBM z15

Zobacz, jak ograniczyć przestoje do zera i uzyskać poczucie pełnego bezpieczeństwa dzięki platformie zapewniającej odporność serwera.

*Informacja dotycząca wartości 99,99999%: Przy obliczaniu oczekiwanej wartości wykorzystano dane wewnętrzne oparte na pomiarach i prognozach. Serwery z15 muszą być skonfigurowane w klastrze parallel sysplex z systemem z/OS w wersji 2.3 lub nowszej; zarządzaniem danymi i odtwarzaniem oprogramowania pośredniego przez GDPS w systemach i pamięciach masowych na odległość Metro, w tym GDPS Metro Multi-site Workload i GDPS Continuous Availability; oraz z DS888X i funkcją IBM HyperSwap. Muszą być włączone niezbędne mechanizmy zapewniania odporności, takie jak System Managed CF Structure Duplexing, obsługa awarii w klastrze sysplex czy menedżer Capacity Provisioning Manager. Parametry dostępności mogą się różnić w zależności od konfiguracji.