Jak działa produkt Zerto on IBM Cloud?

Zerto to uniwersalne, proste i skalowalne rozwiązanie, które służy do usuwania skutków awarii i katastrof, a ponadto zapewnia użytkownikowi mobilność chmury.

Cechy i funkcje rozwiązania Zerto on IBM Cloud

Ciągła ochrona danych, w tym zapewnianie cyberodporności, bez zakłócania pracy

Dzięki ciągłej replikacji danych, która odbywa się bez agentów i zakłócania pracy, a zamiast obrazów stanu używa funkcji kronikowania, rozwiązanie Zerto pozwala uzyskać wartość współczynnika dokładności odtwarzania (RPO) mierzoną w sekundach i docelowy czas odtwarzania (RTO) mierzony w minutach. Pozwala to odtworzyć stan z określonej chwili nawet na kilka sekund przed wystąpieniem cyberzagrożenia, takiego jak atak oprogramowania wymuszającego okup (ransomware).

Nieograniczona sieć szkieletowa

W bezpieczny sposób replikuj i przenoś maszyny wirtualne między centrami przetwarzania danych IBM Cloud, korzystając bezpłatnie z błyskawicznej, globalnej sieci szkieletowej. Nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów, zadbaj o odporność systemu przy użyciu wieloośrodkowego środowiska odtwarzania skutków awarii i katastrof (DR), które jest utrzymywane w chmurze IBM Cloud.

Rodzime środowisko VMware i Zerto — jak we wdrożeniu lokalnym

Masz pełny dostęp i kontrolę nad infrastrukturą VMware vCenter i produktem Zerto Virtual Manager, dzięki czemu możesz wykorzystywać posiadane już narzędzia i umiejętności, a jednocześnie zyskujesz skalowalność i ekonomiczność chmury. Wszystko działa tak, jak we wdrożeniu lokalnym, więc nie musisz zdobywać żadnych nowych kompetencji.

Spójne przywracanie sprawności aplikacji

Możesz grupować powiązane i zależne od siebie maszyny wirtualne, by mieć pewność, że całe aplikacje będą odtwarzane do tego samego punktu w czasie, a ich ponowne przygotowywanie i uruchamianie będzie odbywać się bardzo szybko. Spójne przywracanie sprawności aplikacjom oznacza uproszczenie procesu odtwarzania skutków awarii i katastrof pod kątem złożonych aplikacji, takich jak SAP, SQL i Exchange.

Swobodny wybór środowiska odtwarzania

Masz do wyboru ponad 100 różnych konfiguracji sprzętu i rozwiązań SDDC, które są automatycznie wdrażane w naszej globalnej sieci centrów przetwarzania danych. Możesz zdecydować się na odtwarzanie skutków awarii i katastrof w chmurze IBM Cloud z funkcją samozarządzania, by zyskać pełną kontrolę, lub skorzystać z rozwiązań IBM Managed Services bądź od partnerów handlowych.

Zastosowania rozwiązania Zerto

Przestoje i zakłócenia

Ciągła ochrona danych pozwala chronić markę przed przestojami i zakłóceniami.

Ataki wymuszające okup (ransomware)

Możliwość odtwarzania stanu z dowolnej chwili w ciągu ostatnich 30 dni pozwala uniknąć kosztów związanych z atakami oprogramowania wymuszającego okup, przestojów i utraty danych.

Chmura hybrydowa

Wyjątkowa strategia wykorzystania chmury hybrydowej pozwala na sprawniejszą transformację dzięki wykorzystaniu chmury optymalnej dla przedsiębiorstwa.

Wystarczy kilka minut, by zacząć pracę z rozwiązaniem Zerto on IBM Cloud.

Wykorzystaj technologię Zerto, by bez problemów chronić, rozbudowywać i przenosić istniejące już obciążenia VMware vSphere i inne obciążenia hiperwizorowe.