Czym jest Istio?

Istio to otwarta technologia, która zapewnia programistom możliwość bezproblemowego łączenia i zabezpieczania sieci różnych mikrousług oraz zarządzania nimi – niezależnie od platformy, źródła czy dostawcy.

Zarządzane rozwiązanie Istio jest dostępne w ramach usługi IBM Cloud™ Kubernetes Service. Usługa zapewnia bezproblemową instalację Istio, automatyczne aktualizacje i zarządzanie cyklem życia komponentów warstwy sterującej, a także integrację z narzędziami do rejestrowania i monitorowania platformy. Zintegruj zarządzane rozwiązanie Istio z nowymi lub istniejącymi klastrami i już dziś przejmij kontrolę nad mikrousługami.

Logo Istio

IBM Cloud ogłasza udostępnienie zarządzanego rozwiązania Istio

Pięć ciekawostek o Istio 1.0

Pojęcia: dowiedz się więcej o komponentach systemu Istio

Istio i mikrousługi: szybkie i proste tworzenie i eksploatacja oprogramowania

Co zyskujesz

Technical diagram illustrating components of Istio

Najważniejsze korzyści

  • Widoczność poprzez monitorowanie i śledzenie
  • Testowanie odporności i wydajność
  • Podział kontroli ruchu i sterowanie ruchem
  • Bezpieczeństwo usług na dowolną skalę
  • Egzekwowanie strategii

Zobacz, jak to działa

Wypróbuj rozwiązanie Istio i oceń jego potencjał. W poniższych kursach znajdziesz diagramy architektoniczne, repozytorium GitHub, szczegółowe instrukcje oraz demonstracje praktycznych zastosowań.

Wykorzystaj Istio do zarządzania ruchem w mikrousługach

Wykorzystaj Istio, aby zwiększyć wytrzymałość mikrousług oraz ich odporność na błędy

Uzyskaj certyfikat

Przejdź tę ścieżkę edukacyjną, aby zrozumieć, czym są aplikacje dwunastoczynnikowe oraz w jaki sposób usługi IBM Cloud Kubernetes Service i Istio zarządzają mikrousługami. Zdobądź praktyczne doświadczenie w pracy z kontenerami i platformą Kubernetes i naucz się wdrażać skonteneryzowane aplikacje. Dowiedz się, jak wdrażać mikrousługi w klastrze, a także jak łączyć i zabezpieczać mikrousługi oraz nimi zarządzać.

Pierwsze kroki z technologią Kubernetes na platformie IBM Cloud

Pierwsze kroki z mikrousługami i Istio

Więcej niż podstawy: Istio i usługa IBM Cloud Kubernetes Service

Wyróżnione produkty

Zharmonizuj inteligentne planowanie, procesy samonaprawcze i skalowanie poziome, korzystając z usług IBM Cloud Kubernetes Services.

Przechowuj i dystrybuuj obrazy Docker w zarządzanym, prywatnym rejestrze przy pomocy rozwiązania IBM Cloud Container Registry.

Połącz usługi IBM Cloud z narzędziami Open Source i narzędziami oferowanymi przez inne firmy, aby dać swemu zespołowi więcej możliwości i realizować przyjętą metodologię DevOps.