Czym jest Cloud Foundry?

Dzięki platformie Cloud Foundry tworzenie i wdrażanie różnych części kodu pozostaje ściśle skoordynowane z wszystkimi powiązanymi usługami, co pozwala na szybkie, spójne i niezawodne udoskonalanie aplikacji.

Zapoznaj się z dokumentami

Trzy opcje wdrażania

Cloud Foundry Public

Łatwo uruchamiaj na platformie Cloud Foundry aplikacje od początku tworzone dla chmury i korzystaj z zaawansowanych opcji skalowania i zarządzania ruchem. Poziom wykorzystania mierzony jest na godziny i zmienia się dynamicznie zgodnie ze zużyciem.

Cloud Foundry Enterprise Environment

Samoobsługowa platforma na żądanie udostępniana jako usługa dla jednego podmiotu użytkującego, która zapewnia elastyczny model użytkowania i pełny dostęp do opcji administracyjnych.

Cloud Foundry Private

Platforma Cloud Foundry działająca w centrum przetwarzania danych w infrastrukturze Twojego przedsiębiorstwa.

Cloud Foundry Enterprise Environment

Przedsiębiorstwa mogą teraz korzystać z platformy Cloud Foundry w izolowanym środowisku publicznym, jednocześnie integrując z nią inne usługi IBM Cloud™, takie jak rozwiązania w zakresie sztucznej inteligencji, łańcucha bloków, internetu rzeczy czy narzędzi do analizy danych.

Cloud Foundry Enterprise Environment (CFEE) działa w ramach usługi Kubernetes, co upraszcza obsługę platformy, ponieważ zespoły programistyczne mają do dyspozycji szeroką gamę znanych narzędzi objętych wspólnym systemem zarządzania. CFEE pozwala firmom informatycznym zabezpieczać istniejące inwestycje na platformie Cloud Foundry, a jednocześnie udostępnia nowe zestawy umiejętności, które umożliwiają budowanie aplikacji spełniających oczekiwania klientów we współczesnym świecie.

> Odwiedź blogi

> Zapoznaj się z dokumentami

Skorzystaj z kursów krok po kroku

Wdrażaj bezpieczne aplikacje WWW w wielu regionach

W tym kursie dowiesz się, jak wygląda proces tworzenia, zabezpieczania i wdrażania aplikacji WWW w wielu regionach z zastosowaniem modelu dostarczania ciągłego. Podobnie jak w przypadku wielu aplikacji uruchamiających dostępnych na platformie IBM Cloud™ w tym kursie użyta zostanie aplikacja Node.js.

Rozpocznij

schemat przepływu dostarczania aplikacji WWW w trybie ciągłym

Nowoczesna aplikacja WWW wykorzystująca stos MEAN

Ten kurs pokazuje proces tworzenia aplikacji WWW przy użyciu popularnego stosu MEAN. W jego skład wchodzą baza danych Mongo DB, architektura WWW Express, architektura frontowa Angular i środowisko wykonawcze Node.js.

Pierwsze kroki

Nowoczesna aplikacja WWW wykorzystująca stos MEAN — diagram

Analizuj dzienniki i monitoruj działanie aplikacji na platformie Cloud Foundry

Zdobądź praktyczne doświadczenie w wykorzystaniu analiz dzienników do monitorowania poprawności działania uruchamianych w chmurze aplikacji platformy Cloud Foundry opartych na języku Python oraz do diagnozowania możliwych problemów.

Pierwsze kroki

Diagram aplikacji Cloud Foundry

Postaw pierwsze kroki na platformie Cloud Foundry w kilka minut

Wdrażaj i skaluj aplikacje bez konieczności ręcznej konfiguracji serwerów i zarządzania nimi.