Przegląd

Cechy

Co oferuje produkt IBM API Connect?

Wdrażanie w wielu chmurach

Zyskaj elastyczność i spójność uruchamiania w dowolnym miejscu — lokalnie, w chmurze lub hybrydowo.

Udoskonalone zabezpieczenia interfejsów API

Dzięki różnorodnym standardom możesz zabezpieczać, kontrolować i mediować interfejsy API (zarówno REST, jak i inne).

Zarządzanie produktami z wykorzystaniem interfejsu API

Zwiększ wartość zasobów cyfrowych dzięki włączeniu interfejsów API do produktów, które można monetyzować.

Wydajność w skali chmury

Skaluj rozwiązania i spełniaj wymagania umów SLA dzięki opartej na mikrousługach architekturze od początku przeznaczonej dla chmury.

Zarządzanie cyklem życia interfejsów API

Twórz i promuj interfejsy API w całym cyklu życia i monitoruj je za pomocą intuicyjnej konsoli zarządzania.

Portal samoobsługowy

Uzyskaj dostęp do wewnętrznych i zewnętrznych użytkowników interfejsów API przy użyciu firmowego portalu i narzędzi socjalizacji.

Zarządzanie interfejsami API

Zarządzaj interfejsami API do użytku wewnętrznego lub monetyzuj usługi i zarządzaj nimi za pomocą intuicyjnego interfejsu użytkownika menedżera interfejsów API.

IBM® DataPower® Gateway

Steruj ruchem i interakcjami interfejsu API i rejestruj je, obsługując złożone integracje i kontenery przy jednoczesnym zachowaniu wydajności systemu.

Portal dla twórców oprogramowania

Odkrywaj i subskrybuj interfejsy API, rejestruj i wdrażaj powiązane aplikacje za pośrednictwem portalu firmowego.

Pakiet narzędzi dla twórców oprogramowania

Uzyskaj narzędzia potrzebne do modelowania, programowania i testowania interfejsów API, a następnie publikowania ich na platformie IBM API Connect.

Menedżer chmury

Konfiguruj i monitoruj chmurę lokalną IBM API Connect i zarządzaj nią za pomocą prostego interfejsu użytkownika.

Rozwiązanie IBM Cloud Pak® for Integration

Uzyskaj dostęp do produktu IBM API Connect w ramach rozwiązania IBM Cloud Pak for Integration, aby bezpiecznie rozszerzyć zakres swoich inwestycji i skalę działania.

Zintegrowane

IBM Cloud Pak for Integration obejmuje wbudowaną sztuczną inteligencję, system informacji zwrotnej w zamkniętej pętli oraz wiele rodzajów integracji.

Wszechstronne

Uzyskaj dostęp do funkcji zarządzania interfejsami API i integracji z aplikacjami, kompleksowe zabezpieczenia i nie tylko.

Nowoczesne

Oferujemy modułowy i łatwy w użyciu model cenowy, w którym płacisz tylko za to, czego potrzebujesz.

Powiązane produkty

IBM MQ

Dowiedz się więcej o korporacyjnym rozwiązaniu do przesyłania wiadomości, które upraszcza i przyspiesza niezawodną wymianę danych.

IBM DataPower Gateway

Dowiedz się, jak działa ta brama zaprojektowana z myślą o kontrolowaniu i przyspieszaniu obciążeń mobilnych, chmurowych i interfejsów API.

IBM App Connect

Dowiedz się więcej o tym wszechstronnym narzędziu do łączenia aplikacji, integrowania danych, tworzenia interfejsów API i reagowania na zdarzenia.

Pierwsze kroki z IBM API Connect

Przejmij kontrolę nad ekosystemem interfejsów API i realizuj własną strategię dotyczącą interfejsów API.