Czym są branżowe modele danych?

Branżowy model danych od IBM to zbiór biznesowych i technicznych modeli danych, stworzonych z myślą o wymaganiach konkretnych sektorów rynku. Modele te pełnią funkcję wzorca, który uwzględnia sprawdzone procedury, przepisy administracyjne oraz charakterystyczne dla danej branży złożone wymagania dotyczące danych i analiz.

Schematy dostępne w ramach branżowego modelu danych od IBM obejmują modele projektowania hurtowni danych, terminologię biznesową oraz szablony inteligentnej analizy danych. Modele te zapewniają organizacjom z danej branży gotowe ramy działania, dzięki którym możliwe jest szybsze wdrażanie technik inteligentnej analizy danych. 

Obejmują one katalog charakterystycznych dla danej branży terminów i pojęć, projekty struktury danych oraz projekty wskaźników KPI i raportów, które wspierają i usprawniają procesy nadzoru, zapewniania zgodności i integracji.

Oferowane przez IBM branżowe modele danych pomagają przyspieszyć proces wdrażania analiz dzięki zastosowaniu sprawdzonych procedur wykorzystujących gotowe treści dostosowane do potrzeb danej branży. Ułatwia to zarządzanie danymi przedsiębiorstwa, czy to w hurtowni, czy w jeziorze danych, oraz umożliwia uzyskiwanie wartościowej wiedzy pozwalającej podejmować świadome decyzje.

Zapoznaj się z informacjami na temat wartości modeli danych w przedsiębiorstwie i płynących z nich korzyści

Cechy

Szybkie korzyści

Ograniczenie czasu i nakładu pracy potrzebnych do analizy i projektowania wymagań funkcjonalnych poprzez zapewnienie specyficznych dla branży infrastruktur informacyjnych

Elastyczność biznesowa

Szybkie budowanie i racjonalizacja hurtowni danych z zapewnieniem spójnej architektury danych na potrzeby modelowania nowych lub zmienionych wymagań

Wysokiej jakości dane biznesowe

Zmniejszenie ryzyka i skuteczne dostarczanie wysokiej jakości danych na potrzeby aplikacji w całej organizacji dzięki spójnej strategii transformacji biznesowej opartej na sprawdzonych procedurach

Gotowość do kontroli

Tworzenie ogólnokorporacyjnych kluczowych wskaźników wydajności (KPI) i spełnienie wymagań dotyczących zgodności, raportowania i analiz.

W centrum uwagi

Modele danych dla różnych branż

IBM Banking and Financial Markets Data Warehouse

Gotowe, stworzone pod kątem sektora usług finansowych słowniki, wskaźniki KPI i struktury danych umożliwiające usprawnienie nadzoru nad przedsiębiorstwem i szybszą realizację projektów analitycznych

IBM Banking Process and Service Models

Gotowe, stworzone pod kątem sektora usług finansowych słowniki, procesy, działania i usługi oraz interfejsy i komponenty, które wspierają analizy oraz projektowanie architektur zorientowanych na usługi oraz zarządzania procesami biznesowymi.

IBM Insurance Information Warehouse

Gotowe, stworzone pod kątem sektora ubezpieczeń słowniki, wskaźniki KPI i struktury danych umożliwiające usprawnienie nadzoru nad przedsiębiorstwem i szybszą realizację projektów analitycznych

IBM Data Model for Energy and Utilities

Gotowe, stworzone pod kątem sektora energetyki i usług komunalnych słowniki, wskaźniki KPI i struktury danych umożliwiające usprawnienie nadzoru nad przedsiębiorstwem i szybszą realizację projektów analitycznych

IBM Unified Data Model for Healthcare

Gotowe, stworzone pod kątem sektora służby zdrowia słowniki, wskaźniki KPI i struktury danych umożliwiające usprawnienie nadzoru nad przedsiębiorstwem i szybszą realizację projektów analitycznych

Zasoby

Modele branżowe IBM w architekturze jeziora danych

Poznaj niezbędne wytyczne i sprawdzone procedury skierowane do organizacji, które chcą korzystać z modeli branżowych IBM® w ramach realizowanego projektu jeziora danych.

Zorientowane na użytkownika słowniki w modelach branżowych IBM

Poznaj wytyczne — stosowane w ramach modeli branżowych IBM — pomagające organizacjom budować zasoby słownictwa, które skutecznie i dokładnie odzwierciedlają znaczenie oraz pełny kontekst kluczowych pojęć biznesowych wymaganych do spełnienia szczególnych potrzeb różnych użytkowników biznesowych.

Wytyczne dotyczące wdrażania modeli branżowych IBM na platformie Hadoop

Dowiedz się więcej na temat wykorzystywania modeli branżowych IBM oraz ich wdrażania w obszarach Hive i HBASE na platformie Hadoop. 

Powiązane produkty

IBM Knowledge Accelerators

Skoreluj założenia wytycznych i standardów branżowych ze swoimi danymi biznesowymi, by szybciej osiągnąć wymaganą zgodność

IBM InfoSphere® Master Data Management

Zarządza danymi głównymi z jednej lub większej liczby dziedzin, dotyczącymi klientów, dostawców, produktów, kont i innych podmiotów

IBM InfoSphere Information Server

Zaawansowana, kompleksowa platforma integracji danych, która umożliwia czyszczenie, monitorowanie, transformowanie i dostarczanie wiarygodnych danych

Umów się na indywidualną, 30-minutową rozmowę

Umów się na bezpłatną indywidualną konsultację z ekspertami, którzy pracują z tysiącami klientów, tworząc dla nich skuteczne strategie wykorzystania danych, analiz i sztucznej inteligencji (AI).