#analytics #narzędziaanalityczne

Czym są modele branżowe?

Rozwiązanie IBM Industry Data Model to zbiór biznesowych i technicznych modeli danych, stworzonych z myślą o wymaganiach konkretnych sektorów rynku. Modele te pełnią funkcję wzorca, który uwzględnia sprawdzone procedury, przepisy administracyjne oraz charakterystyczne dla danej branży złożone wymagania dotyczące danych i analiz.

Dostępne w rozwiązaniu IBM Industry Data Model schematy obejmują modele projektowania hurtowni danych, terminologię biznesową oraz szablony inteligentnej analizy danych. Modele te zapewniają organizacjom z danej branży gotowe ramy działania, dzięki którym możliwe jest szybsze wdrażanie technik inteligentnej analizy danych. 

Obejmują one katalog charakterystycznych dla danej branży terminów i pojęć, projekty struktury danych oraz projekty wskaźników KPI i raportów, które wspierają i usprawniają procesy nadzoru, zapewniania zgodności i integracji.

Modele branżowe IBM pomagają przyspieszyć proces wdrażania analiz dzięki zastosowaniu sprawdzonych procedur wykorzystujących gotowe treści dostosowane do potrzeb danej branży. Ułatwia to zarządzanie danymi przedsiębiorstwa, czy to w hurtowni, czy w jeziorze danych, oraz umożliwia uzyskiwanie wartościowej wiedzy pozwalającej podejmować świadome decyzje.

Zapoznaj się z informacjami na temat wartości modeli danych w przedsiębiorstwie i płynących z nich korzyści.

Cechy

Industry models - Time to value icon

Szybkie korzyści

Ograniczenie czasu i nakładu pracy potrzebnych do analizy i projektowania wymagań funkcjonalnych poprzez zapewnienie specyficznych dla branży infrastruktur informacyjnych

Industry models - Business agility icon

Sprawność biznesowa

Szybkie budowanie i racjonalizacja hurtowni danych z zapewnieniem spójnej architektury danych na potrzeby modelowania nowych lub zmienionych wymagań

Industry models - High-quality business data icon

Wysokiej jakości dane biznesowe

Zmniejszenie ryzyka i skuteczne dostarczanie wysokiej jakości danych na potrzeby aplikacji w całej organizacji dzięki spójnej strategii transformacji biznesowej opartej na sprawdzonych procedurach

Industry Models - Help improve audit readiness

Gotowość do kontroli

Tworzenie ogólnokorporacyjnych kluczowych wskaźników wydajności (KPI) i spełnienie wymagań w zakresie zgodności, raportowania i analiz

W centrum uwagi

RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Usprawnij proces badania i zapewniania ochrony danych osobowych z pomocą IBM.

Nadzorowanie jeziora danych

Zadbaj o integrację danych oraz odpowiednią jakość i dostępność danych w swoim środowisku jeziora danych i przyspiesz procesy eksploracji i analiz, unikając przy tym tworzenia bezładnych mokradeł danych.

Produkty

IBM Banking and Financial Markets Data Warehouse

Gotowe, stworzone pod kątem sektora usług finansowych słowniki, wskaźniki KPI i struktury danych umożliwiające usprawnienie nadzoru nad przedsiębiorstwem i szybszą realizację projektów analitycznych

IBM Banking Process & Service Models

Gotowe, stworzone pod kątem sektora usług finansowych słowniki, procesy, działania i usługi oraz interfejsy i komponenty, które wspierają analizy oraz projektowanie zarządzania procesami biznesowymi i architektur zorientowanych na usługi

IBM Data Model for Energy and Utilities

Gotowe, stworzone pod kątem sektora energetyki i usług komunalnych słowniki, wskaźniki KPI i struktury danych umożliwiające usprawnienie nadzoru nad przedsiębiorstwem i szybszą realizację projektów analitycznych

IBM Unified Data Model for Healthcare

Gotowe, stworzone pod kątem sektora służby zdrowia słowniki, wskaźniki KPI i struktury danych umożliwiające usprawnienie nadzoru nad przedsiębiorstwem i szybszą realizację projektów analitycznych

IBM Insurance Process and Service Models

Gotowe, stworzone pod kątem sektora ubezpieczeń słowniki, procesy, działania i usługi oraz interfejsy i komponenty, które wspierają analizy oraz projektowanie zarządzania procesami biznesowymi i architektur zorientowanych na usługi

IBM Insurance Information Warehouse

Gotowe, stworzone pod kątem sektora ubezpieczeń słowniki, wskaźniki KPI i struktury danych umożliwiające usprawnienie nadzoru nad przedsiębiorstwem i szybszą realizację projektów analitycznych

IBM Telecommunications Data Warehouse

Gotowe, stworzone pod kątem sektora telekomunikacji słowniki, wskaźniki KPI i struktury danych umożliwiające usprawnienie nadzoru nad przedsiębiorstwem i szybszą realizację projektów analitycznych

IBM Retail Data Warehouse

Gotowe, stworzone pod kątem sektora handlu detalicznego słowniki, wskaźniki KPI i struktury danych umożliwiające usprawnienie nadzoru nad przedsiębiorstwem i szybszą realizację projektów analitycznych

Zasoby

Obsługa modeli branżowych w interfejsach API REST

Zobacz, jak modele procesów i usług dla sektora bankowości i ubezpieczeń wspierają realizację strategii przedsiębiorstw w zakresie transformacji dzięki modelowi projektowania usług w języku UML z aplikacjami REST.

Modele branżowe IBM w architekturze jeziora danych

Zapoznaj się z niezbędnymi wytycznymi i procedurami dla organizacji, które pragną wykorzystać modele branżowe IBM jako kluczowy element inicjatywy wdrożenia jeziora danych.

Zorientowane na użytkownika słowniki w modelach branżowych IBM

Poznaj wytyczne, które — stosowane w ramach modeli branżowych IBM — pomagają organizacjom budować zasoby słownictwa, które skutecznie i dokładnie odzwierciedlają znaczenie oraz pełny kontekst kluczowych pojęć biznesowych wymaganych do spełnienia szczególnych potrzeb różnych użytkowników biznesowych.

Powiązane produkty

IBM Master Data Management

Zarządzanie danymi głównymi należącymi do jednej lub wielu spośród kategorii takich jak klienci, dostawcy, produkty czy konta

IBM InfoSphere® Information Server

Zaawansowana, kompleksowa platforma integracji danych, która umożliwia czyszczenie, monitorowanie, transformowanie i dostarczanie wiarygodnych danych

Umów się na indywidualną rozmowę

Skorzystaj z możliwości porozmawiania z liderami opinii, wybitnymi inżynierami i ekspertami w dziedzinie zunifikowanego nadzoru nad danymi oraz integracji danych, którzy pomogli już tysiącom klientów w opracowaniu skutecznych strategii wykorzystania danych, narzędzi analitycznych i sztucznej inteligencji.