Roar Johansen

Karakter – viktigere enn karakterer

Først publisert i Dagens medisin 30. oktober 2018. Endelig er det debatt om opptakskriteriene til medisinstudiet i Norge. Egnethet er løftet frem som tilleggskriterium. Det er bra, men spørsmålet er da; egnet for hva? SELV OM opptaksordningene til medisinstudier i Norge utelukkende har vært basert på karakterer, har det for mange vært åpenbart at legens, […]

Continue reading

Uten e-helse kneler Norge

Først publisert i Dagens medisin 2. oktober 2018. Helsesektoren har behov for 240.000 årsverk i 2040 om vi ikke foretar oss noe raskt. Helsehjelp må gis på nye måter hvis ikke Helse-Norge skal knele under budsjettpresset. NORGE BRUKTE 10,4 prosent av bruttonasjonalproduktet på helse i 2017. Dette tilsvarer 342 milliarder kroner – eller 64.821 kroner […]

Continue reading