Internet of Things (IoT)

Meer dan de som van de silo’s

Share this post:

Moderne technologieën zoals internet of things (IoT), robotics, cloud, articifial intelligence en blockchain worden vaak als op zichzelf staand beschouwd. Echter in combinatie is de ‘som der silo’s’ vele malen groter. Samen vormen ze de basis voor oneindige mogelijkheden op het gebied van supply chain-optimalisatie van productiebedrijven en zijn een belangrijke enabler van Industrie 4.0.

Het evenwicht tussen vraag en aanbod verandert constant en bedrijven zijn genoodzaakt om continue hun supply chain-model aan te passen. Producenten weten dat het noodzakelijk is om meer te focussen op snelheid, nauwkeurigheid en wendbaarheid als ze concurrerend willen blijven en Industrie 4.0 willen omarmen. Een model dat afhankelijk is van samenwerking en medewerking. Het bouwen van vertrouwen met daaraan gekoppeld transparatie blijkt essentieel te zijn voor een succesvolle samenwerking in de supply chain.

Onder invloed van genoemde technologieën wordt de supply chain steeds transparanter. Informatie wordt gemakkelijker en effectiever over de keten gedeeld, waardoor het mogelijk wordt om te anticiperen op eventuele voorvallen en verstoringen. Data worden omgezet naar inzichten en die worden direct ingezet in de supply chain, productie, distributie en field operations voor effectieve kostenbeheersing. Intern, bijvoorbeeld door preventief onderhoud en voorraadstatus. Maar ook extern, door dankzij juiste weerdata al een antwoord te hebben op komende extreme omstandigheden zoals zware regenval en ander onheil.

Proactief sturen

De transparante supply chain is gebaseerd op het samenbrengen van cloud, IoT en cognitive computing, die allemaal een zekere mate van volwassenheid hebben bereikt. Ze zijn bovendien betaalbaar, alomtegenwoordig en toegankelijk. In plaats van reactief te zijn, kunnen partijen binnen de keten door een combinatie van realtime data, end-to-end (sensor-gebaseerd) inzicht en cognitieve technologie proactief sturen op omstandigheden en ontwikkelingen. Al dan niet in meer of mindere mate geautomatiseerd.

Dankzij blockchain kan er binnen een samenwerkingsverband met meerdere partners op veilige manier worden omgesprongen met gevoelige gegevens. Afhankelijk van rol en rechten kan informatie worden gedeeld over plaats van productie, leverancier, verstoring en de impact daarvan op de productie en eventuele commerciële afspraken. Binnen de keten kunnen specifieke prestatie-indicatoren worden gedefinieerd.

Industry 4.0

Het andere voorbeeld van oneindige mogelijkheden betreft Industrie 4.0. Ook binnen een productieomgeving kan de combinatie van technologische building blocks de bestaande activiteiten vleugels geven. Cloud, IoT en cognitive worden aangevuld met robotisering en 3D-printing. Een samenhangend geheel van adaptieve en intelligente technologieën zorgen ook hier voor en verregaande optimalisering van het proces. Hier zien we steeds meer versmelting optreden. Zowel qua combinaties van technologieën als van betrokken partijen en gezamenlijke businesscases.

Het feit dat wij als IBM zijn uitgeroepen tot ‘2018 Manufacturer of the Year’ is veelzeggend. Veel meer dan een maakbedrijf van fysieke producten worden we gewaardeerd om het feit dat wij vanuit een centrale positie opkomende technologieën stimuleren en samenbrengen, en daarmee ook hier de digitale transformatie stimuleren. Daarmee wordt de vierde industriële revolutie werkelijkheid. De borging van technologie- en industrie-specifieke kennis is hier eveneens een voorbeeld van. Alle competenties en knowhow van bijvoorbeeld de babyboomers-generatie kan via Watson worden ontsloten. Stel het systeem de vraag en je krijgt antwoord. Interessant in deze context is de visie van analist Adrian Ginzalez na zijn bezoek aan de IBM Supply Chain Summit

Nieuwe werelden

Het samenvoegen van op zichzelf staande technologieën opent compleet nieuwe werelden van mogelijkheden. Wie zich ervoor openstelt, komt erachter dat de ene activiteit of mogelijkheid de basis legt voor iets anders. Initiatieven komen daarbij steeds meer los te staan van de onderliggend technologie, die via de cloud immers overal en altijd voorhanden is. De nadruk ligt vooral om wat je ermee doet! Download hier de IBV Study Orchestrating tomorrow’s supply chain

 

IBM Watson Internet of Things, Business Partner Manager, Benelux

More stories

Digitale transformatie: samen werken aan de toekomst

Snelheid zat er al vroeg in de ochtend in op het BTG Business Event in Grand Hotel Huis ter Duin. Terwijl de eerste leden van de branchevereniging voor ICT en Telecommunicatie Grootgebruikers (BTG) binnenkwamen, arriveerde de Formule 1 wagen van Aston Martin Red Bull Racing. Een mooie dynamische aanvulling in het authentieke decor van het […]

Continue reading

IoT – de meerwaarde van verbonden werelden

Het genereren van data gebeurt al jaren. Door de ontwikkelingen die IT de afgelopen jaren heeft doorgemaakt zijn we nu in staat om al die gegevens intelligent te verwerken, combineren en analyseren. Met een cloud-gebaseerd Internet of Things-platform kan nog slimmer gebruik gemaakt worden van de beschikbare IoT-data. Is jouw bedrijf al zover? Vanmorgen heb […]

Continue reading

The smart future of manufacturing companies

Maximum productivity and minimal downtime, an optimal supply chain and the retention of operational know-how. That is what manufacturing companies and their leaders want. Moreover, it is precisely what so-called ‘cognitive manufacturing’ can provide. This was evident from a recent interactive webinar, where IBM specialists presented the smart future of the manufacturing industry. Victor Sánchez […]

Continue reading