5G teollisuudessa – Miten ja miksi?

By | 4 minute read | Thu, August 8th 2019

Viidennen sukupolven mobiiliverkkojen rakentaminen on jo alkanut kokeiluilla eri puolilla maailmaa, ja todellista kasvua odotetaan kuluvan vuoden lopulta alkaen. Operaattorit ja verkkolaitevalmistajat ovat tehneet asiaa tunnetuksi jo pitkään, ja ihmiset tiedemiehestä taksikuskiin puhuvatkin jo sujuvasti ”5G”:stä. Mutta mistä oikeastaan on kyse, kuka tarvitsee 5G:tä ja mitä juuri minun yritykseni pitäisi tehdä?

Mitä 5G tarkoittaa?

Edelliseen sukupolveen verrattuna 5G lupaa parantaa merkittävästi kolmea asiaa: (1) tiedonsiirtonopeutta, (2) viivettä ja luotettavuutta sekä (3) verkon päätepisteiden määrää.

Näistä tiedonsiirtonopeus on se, jolla kuluttajat ovat tottuneet mobiilipalveluitaan mittaamaan, eli kuinka nopeasti vaikkapa elokuva latautuu tabletille.

Verkon viive puolestaan kertoo siitä, kuinka pitkään tiedon edestakainen matka verkossa kestää. Viive on toistaiseksi ollut kuluttajalle melko merkityksetön – ei ole juuri väliä alkaako edellä mainitun elokuvan lataaminen sekunnin kymmenyksen aikaisemmin vai myöhemmin. Uusissa käyttötapauksissa viiveen merkitys kuitenkin kasvaa. Esimerkiksi virtuaalitodellisuuslasit aiheuttavat käyttäjälleen pahoinvointia, jos kuva seuraa liikettä liian hitaasti, kun puolestaan itseohjautuva auto liikkuu moottoritiellä sekunnin kymmenyksessä jo useampia metrejä. Itseohjautuva auto on myös hyvä esimerkki käyttötapauksesta, jossa verkkoyhteyden täydellinen luotettavuus on äärimmäisen tärkeää.

Verkon päätepisteiden määrä on kuluttajalle täysin näkymätön asia, mutta muodostuu tärkeäksi, kun esineiden Internet, Internet of Things, pääsee todenteolla vauhtiin. Koska nykyjärjestelmät eivät suoriudu kaiken mahdollisen kytkemisestä verkkoon, 5G lupaa merkittäviä parannuksia myös tällä alueella.

Neljäs, ja ehkä tärkein, 5G-verkon ominaisuus on verkon viipalointi (network slicing). Nykyjärjestelmissä tarjotaan kaikille käyttäjille ja kaikille käyttötapauksille täsmälleen samaa verkkopalvelua tarpeista riippumatta. 5G mahdollistaa erilaisten viipaleiden tarjoamisen eri tarpeisiin. Esimerkiksi kuluttajan tablettiin tarvitaan todennäköisesti paljon tiedonsiirtonopeutta, mutta viiveellä ei ole niin väliä. Toisaalta teollisuusrobotin verkkoyhteydessä luotettavuus ja viive ovat ehdottoman tärkeitä, mutta tiedonsiirtonopeutta ei tarvita kovinkaan paljoa. Viipalointi mahdollistaa verkon resurssien käyttämisen tehokkaasti, kun tarpeet ja tarjottu palvelu saadaan täsmäämään paremmin.

Muna vai kana?

Kaikki aikaisemmat verkkosukupolvet ovat olleet kuluttajavetoisia. Kuluttajat ovat olleet valmiita maksamaan lisää saadakseen käyttöönsä uuden verkkoteknologian mahdollistamat palvelut – eli käytännössä merkittävästi suuremman tiedonsiirtonopeuden. 5G:n osalta tilanne on erilainen, sillä nykyisen verkon tiedonsiirtonopeus riittää helposti ylivoimaiselle valtaosalle kuluttajista, eikä odotettavissa ole suurta halukkuutta maksaa mobiilipalvelusta enempää kuin tänäänkään, pikemminkin päinvastoin. 5G-verkon rakentaminen on kuitenkin operaattoreille hyvin kallis hanke – maailman mittakaavassa puhutaan sadoista miljardeista euroista. Mistä siis rahat, jos ei kuluttajalta?

5G mahdollistaa merkittäviä hyötyjä useimmille toimialoille. Piirustuspöydällä tai testausvaiheessa on jo sovelluksia itseohjautuvista autoista sähkölinjoja itsenäisesti tarkastaviin lennokkeihin ja teollisuuden laaduntarkastuksesta yleisötapahtumien videovalvontaan. Lisäksi on tyypillistä, että uusi teknologia luo uusia käyttökohteita ja sovelluksia, joita emme osaa kuvitellakaan ennen kuin innovaattorilla välähtää. Monien sovellusten kohdalla törmätään kuitenkin nopeasti klassiseen muna-kana-ongelmaan. Jotta uuden sovelluksen kehittäminen kannattaisi, se pitäisi voida ottaa käyttöön nopeasti laajassa mittakaavassa, jolloin 5G-verkon pitäisi kattaa ainakin kohtalaisen suuri osa maasta, maanosasta tai maapallosta. Toisaalta, jotta 5G-verkon rakentaminen kaikkialle olisi operaattoreiden näkökulmasta järkevää, pitäisi uusia sovelluksia olla runsain määrin odottamassa ja tulossa laajasti käyttöön heti kun verkko valmistuu. Kummallakin osapuolella on vain rajalliset mahdollisuudet investoida etukäteen siinä toivossa, että toinen osapuoli toteuttaa oman osuutensa mahdollisimman pian.

Teollisuus keihäänkärkenä

Tämä muna-kana-ongelma antaa teollisille toimialoille loistavan mahdollisuuden toimia kehityksen vetureina. Toisaalta 5G:tä teollisuudessa hyödyntäviä käyttötapauksia löytyy jo runsain mitoin keinoälypohjaisesta laadunvalvonnasta itseohjautuviin kaivosajoneuvoihin. Kun taas tehdas, kaivos, satama tai lentoasema ovat kaikki maantieteellisesti rajattuja alueita, joten kattavan 5G-verkon rakentaminen ei ole kohtuuttoman kallista.  Uskonkin, että kun vain kokeiluhalukkuutta löytyy, niin teolliset toimialat tulevat saamaan 5G:stä merkittävää liiketoimintahyötyä selvästi ennen monia muita toimialoja.

Yksin et pärjää

Useimmat 5G-käyttötapaukset ovat laajempia kuin yksittäisen yrityksen kyky toteuttaa niitä. Erityisesti alkuvaiheessa, kun kattavaa 5G-verkkoa ei ole vielä olemassa eikä tarvitsemaansa verkkoviipaletta voi helposti ostaa mistään, hyvän kumppaniverkoston rakentaminen on ehdottoman tärkeää. Maailman suurimmatkin teknologiayritykset Intelistä Nokiaan ja Applesta Huaweihin ovat ymmärtäneet, että 5G-sovellusten rakentaminen yksinään ei ole järkevää eikä edes mahdollista. Useimmat pilottisovellukset ovatkin syntyneet kahden tai useamman yrityksen yhteistyönä ja näin tulee varmasti olemaan jatkossakin. Alalla on toimijoita joka lähtöön ison riskin startupeista hyvin luotettaviin, muttei välttämättä aina niin innovatiivisiin suuryrityksiin. Mikä sopii yhdelle ei välttämättä sovi toiselle. Siksi suomalaisten yritysten kannattaakin käyttää aikaa juuri itselle sopivien yhteistyökumppanien etsimiseen.

Miten liikkeelle?

Pitkällä tähtäimellä 5G tulee vaikuttamaan kaikkiin toimialoihin, mutta erityisesti teollisilla toimialoilla vauhti kiihtyy jo. Jos yrityksesi ei ole vielä tarkastellut miten 5G tulee vaikuttamaan juuri teidän toimintaanne, niin nyt olisi korkea aika aloittaa. Liikkeelle pääsee pohtimalla kolmea avainkysymystä:

  1. Missä me voisimme jo nyt kokeilla 5G-sovelluksia ja oppia kokeiluista?
  2. Miten 5G vaikuttaa nykyiseen strategiaamme ja tuoteportfolioomme? Missä siitä olisi saatavissa suurinta liiketoiminta-arvoa?
  3. Mitkä kumppanit pystyvät parhaiten auttamaan meitä saavuttamaan tuloksia 5G:n avulla, unohtamatta samalla turvallisuutta?

Lue lisää:

“How 5G can spark an electronics revolution: The technology enabling next-gen manufacturing and self-driving cars”, IBM Institute for Business Value (https://www.ibm.com/thought-leadership/institute-business-value/report/5g-electronics)

Most Popular Articles