#IBMPolskaJutra

IBM dołącza do Programu Współpracy w Cyberbezpieczeństwie realizowanego przez Ministerstwo Cyfryzacji

Share this post:

Celem współpracy jest zwiększanie świadomości zagrożeń w ramach krajowego systemu bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni.

Wrocław, 27 stycznia 2020 – IBM (NYSE: IBM) poinformował dzisiaj, że podpisał umowę z Ministerstwem Cyfryzacji o przystąpieniu do Programu Współpracy w Cyberbezpieczeństwie (PWCyber). Jednym z kluczowych punktów umowy jest zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych w Polsce poprzez bliską współpracę publiczno-prywatną w obszarze prawnym, organizacyjnym i technicznym.

Umowa wpisuje się w dotychczasowe działania podejmowane przez IBM na rzecz budowania świadomości
w zakresie nowych technologii, a w konsekwencji zwiększania odporności na cyberataki. Podpisana umowa to również odpowiedź na zobowiązanie Ministerstwa do rekomendowania obszarów współpracy z sektorem prywatnym w celu wzmocnienia cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej.

Kluczowe założenia Programu Współpracy w Cyberbezpieczeństwie obejmują:

  • Podnoszenie kompetencji podmiotów krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w zakresie świadomości zagrożeń, metod ataków w cyberprzestrzeni oraz prawnych, organizacyjnych i technicznych umiejętności przeciwdziałania zagrożeniom w systemach i sieciach teleinformatycznych.
  • Identyfikację podatności i zagrożeń, wymianę informacji oraz wypracowywanie metod zgłaszania i obsługi incydentów.
  • Opracowywanie rekomendacji w zakresie konfiguracji urządzeń, oprogramowania i usług w sposób maksymalizujący skuteczność mechanizmów zabezpieczających (ang. Security Baselines).
  • Przygotowanie i prowadzenie oceny oraz certyfikacji cyberbezpieczeństwa rozwiązań i usług.
  • Zapewnienie szkoleń podnoszących kwalifikacje użytkowników i personelu odpowiedzialnego za cyberbezpieczeństwo w zakresie korzystania z produktów i usług związanych z bezpieczeństwem.
  • Przeprowadzanie testów bezpieczeństwa i przygotowanie do certyfikacji rozwiązań z zakresu cyberbezpieczeństwa.

Wyniki najnowszego badania IBM-Ponemon 2019 Cost of a Data Breach Study pokazują, że kluczowe
w skutecznym reagowaniu na incydenty związane z cyberbezpieczeństwem jest odpowiednie przygotowanie. Szacunkowe straty firm z powodu naruszeń danych wynoszą 3,92 mln USD, co stanowi wzrost o 1,5 procent
w stosunku do 2018 r.

„Codziennie mamy do czynienia z cyberbezpieczeństwem na wielu poziomach – od tworzenia zaawansowanych strategii dla dużych globalnych organizacji, po walkę na pierwszej linii frontu, pomagając naszym klientom w zwalczaniu cyberataków. Dzięki temu mamy szeroki przegląd sytuacji, trendów i zagrożeń. We współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji będziemy zdecydowanie wspierać wszelkie działania mające na celu zwiększenie zakresu i poziomu bezpieczeństwa, oferując naszą szeroką wiedzę i doświadczenie, w celu lepszej ochrony państwa polskiego” – powiedział Jarosław Szymczuk, Dyrektor Generalny, IBM Polska i Kraje Bałtyckie.

Inwestycje IBM Security w Polsce
W 2017 roku IBM otworzył we Wrocławiu swoje europejskie X-Force Command Center. Wrocławski XFCC dołączył do globalnej sieci centrów dowodzenia IBM X-Force Command Centers, które co miesiąc przetwarzają ponad bilion incydentów sieciowych, chroniąc 4500 klientów w 133 krajach. Ta globalna sieć zatrudnia ponad 1400 specjalistów ds. bezpieczeństwa, którzy przez całą dobę służą wsparciem dla klientów. Centrum IBM oferuje firmom możliwość zarządzania bezpieczeństwem danych przez doświadczony zespół ludzi w ramach rozbudowanej infrastruktury europejskiej.

O IBM Security
Dział IBM Security oferuje jedno z najbardziej zaawansowanych i najlepiej zintegrowanych portfolio produktów i usług dla bezpieczeństwa firm. Dane o zagrożeniach pochodzą od IBM X-Force®, grupy badawczej skupiającej się na analizowaniu i definiowaniu różnych rodzajów złośliwego oprogramowania. Firma IBM prowadzi jedno z największych badań nad bezpieczeństwem sieciowym, monitorując ponad 70 miliardów zdarzeń dziennie w ponad 130 krajach, posiadając ponad 10000 patentów w tym zakresie. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.ibm.com/security, jak również na profilu Twitterowym @IBMSecurity oraz na blogu IBM Security Intelligence.

Kontakt dla prasy:
Monika Maciąg-Kruszewska
Rzecznik Prasowy, IBM Polska i Kraje Bałtyckie
Tel: +48 693 93 5342
e-mail: monika.maciag@pl.ibm.com

More #IBMPolskaJutra stories
By Press Release on 23/07/2020

NOSPR razem z IBM Watson tworzą nowatorską przestrzeń interakcji z muzyką klasyczną

Dzięki wdrożeniu rozwiązania Watson Assistant przez IBM Services, NOSPR przybliża doświadczenie obcowania z orkiestrą symfoniczną online Katowice, 23 lipca 2020 r. – Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach oraz IBM (NYSE: IBM), przy współpracy z Fujitsu Technology Solutions, ING Bankiem Śląskim, Urzędem Miasta Katowice – partnerami strategicznymi, a także firmą GAZ-SYSTEM i szkołami zrzeszonymi w programie P-TECH ogłosiły […]

Continue reading