#IBMPolskaJutra

IBM dołącza do Programu Współpracy w Cyberbezpieczeństwie realizowanego przez Ministerstwo Cyfryzacji

Share this post:

Celem współpracy jest zwiększanie świadomości zagrożeń w ramach krajowego systemu bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni.

Wrocław, 27 stycznia 2020 – IBM (NYSE: IBM) poinformował dzisiaj, że podpisał umowę z Ministerstwem Cyfryzacji o przystąpieniu do Programu Współpracy w Cyberbezpieczeństwie (PWCyber). Jednym z kluczowych punktów umowy jest zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych w Polsce poprzez bliską współpracę publiczno-prywatną w obszarze prawnym, organizacyjnym i technicznym.

Umowa wpisuje się w dotychczasowe działania podejmowane przez IBM na rzecz budowania świadomości
w zakresie nowych technologii, a w konsekwencji zwiększania odporności na cyberataki. Podpisana umowa to również odpowiedź na zobowiązanie Ministerstwa do rekomendowania obszarów współpracy z sektorem prywatnym w celu wzmocnienia cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej.

Kluczowe założenia Programu Współpracy w Cyberbezpieczeństwie obejmują:

  • Podnoszenie kompetencji podmiotów krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w zakresie świadomości zagrożeń, metod ataków w cyberprzestrzeni oraz prawnych, organizacyjnych i technicznych umiejętności przeciwdziałania zagrożeniom w systemach i sieciach teleinformatycznych.
  • Identyfikację podatności i zagrożeń, wymianę informacji oraz wypracowywanie metod zgłaszania i obsługi incydentów.
  • Opracowywanie rekomendacji w zakresie konfiguracji urządzeń, oprogramowania i usług w sposób maksymalizujący skuteczność mechanizmów zabezpieczających (ang. Security Baselines).
  • Przygotowanie i prowadzenie oceny oraz certyfikacji cyberbezpieczeństwa rozwiązań i usług.
  • Zapewnienie szkoleń podnoszących kwalifikacje użytkowników i personelu odpowiedzialnego za cyberbezpieczeństwo w zakresie korzystania z produktów i usług związanych z bezpieczeństwem.
  • Przeprowadzanie testów bezpieczeństwa i przygotowanie do certyfikacji rozwiązań z zakresu cyberbezpieczeństwa.

Wyniki najnowszego badania IBM-Ponemon 2019 Cost of a Data Breach Study pokazują, że kluczowe
w skutecznym reagowaniu na incydenty związane z cyberbezpieczeństwem jest odpowiednie przygotowanie. Szacunkowe straty firm z powodu naruszeń danych wynoszą 3,92 mln USD, co stanowi wzrost o 1,5 procent
w stosunku do 2018 r.

„Codziennie mamy do czynienia z cyberbezpieczeństwem na wielu poziomach – od tworzenia zaawansowanych strategii dla dużych globalnych organizacji, po walkę na pierwszej linii frontu, pomagając naszym klientom w zwalczaniu cyberataków. Dzięki temu mamy szeroki przegląd sytuacji, trendów i zagrożeń. We współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji będziemy zdecydowanie wspierać wszelkie działania mające na celu zwiększenie zakresu i poziomu bezpieczeństwa, oferując naszą szeroką wiedzę i doświadczenie, w celu lepszej ochrony państwa polskiego” – powiedział Jarosław Szymczuk, Dyrektor Generalny, IBM Polska i Kraje Bałtyckie.

Inwestycje IBM Security w Polsce
W 2017 roku IBM otworzył we Wrocławiu swoje europejskie X-Force Command Center. Wrocławski XFCC dołączył do globalnej sieci centrów dowodzenia IBM X-Force Command Centers, które co miesiąc przetwarzają ponad bilion incydentów sieciowych, chroniąc 4500 klientów w 133 krajach. Ta globalna sieć zatrudnia ponad 1400 specjalistów ds. bezpieczeństwa, którzy przez całą dobę służą wsparciem dla klientów. Centrum IBM oferuje firmom możliwość zarządzania bezpieczeństwem danych przez doświadczony zespół ludzi w ramach rozbudowanej infrastruktury europejskiej.

O IBM Security
Dział IBM Security oferuje jedno z najbardziej zaawansowanych i najlepiej zintegrowanych portfolio produktów i usług dla bezpieczeństwa firm. Dane o zagrożeniach pochodzą od IBM X-Force®, grupy badawczej skupiającej się na analizowaniu i definiowaniu różnych rodzajów złośliwego oprogramowania. Firma IBM prowadzi jedno z największych badań nad bezpieczeństwem sieciowym, monitorując ponad 70 miliardów zdarzeń dziennie w ponad 130 krajach, posiadając ponad 10000 patentów w tym zakresie. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.ibm.com/security, jak również na profilu Twitterowym @IBMSecurity oraz na blogu IBM Security Intelligence.

Kontakt dla prasy:
Monika Maciąg-Kruszewska
Rzecznik Prasowy, IBM Polska i Kraje Bałtyckie
Tel: +48 693 93 5342
e-mail: monika.maciag@pl.ibm.com

More #IBMPolskaJutra stories
By ibmblogs on 02/09/2021

Kraków w międzynarodowym programie edukacyjnym P-TECH

Krakowskie I Liceum Ogólnokształcące im. Bartłomieja Nowodworskiego dołącza do międzynarodowego programu rozwoju edukacyjno-zawodowego P-TECH, opartego na współpracy i uruchomionego w Polsce w 2019 roku z inicjatywy IBM. Porozumienie z IBM oraz Instytutem Badań Edukacyjnych uroczyście podpisali nowi Partnerzy programu: przedstawiciele Urzędu Miasta Krakowa, Akademii Górniczo-Hutniczej, Centrum Technologii Kosmicznych, Fundacji Quantum AI. W ramach programu, krakowscy […]

Continue reading

By Egor Golubkov on 30/07/2021

Upmedic jako pierwszy startup w Polsce dołączył do programu IBM „Inkubator AI”

Misją upmedic jest ułatwienie pracy lekarzy i umożliwienie im poświęcania czasu i wiedzy na pacjentów zamiast na procesy biurokratyczne. System skierowany jest na ten moment do radiologów. Po licznych iteracjach z przedstawicielami tej specjalizacji, zespół upmedic zbudował inteligentny kreator raportów, mający na celu poprawienie wydajności i jakości raportów tworzonych przez radiologów.

Continue reading

By ibmblogs on 28/07/2021

Asseco wprowadza nowy Portal Klienta dla firm użyteczności publicznej wspierany przez technologię chmury IBM i Red Hat

Nowe rozwiązanie AUMS  ma pomóc firmom użyteczności publicznej w bezpiecznym zarządzaniu rozliczeniami  klientów przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów IT Asseco Poland przy wsparciu partnera technologicznego IBM stworzyło nową platformę pod nazwą AUMS Portal Klienta. To rozwiązanie nowej generacji w zakresie obsługi klienta, przeznaczone m.in. dla przedsiębiorstw użyteczności publicznej, które chcą umożliwić lub usprawnić cyfrową komunikację, dystrybucję […]

Continue reading