#IBMtechnologiejutra

Chmura wchodzi do mainstreamu

Share this post:

Chmura wchodzi do mainstreamu

Liczba firm migrujących swoje systemy IT do chmury stale rośnie i jest to trend globalny widoczny również w Polsce. Motywacje tych decyzji są różne, poczynając od zmian struktury wydatków na IT (capex -> opex) po zapewnienie globalnego zasięgu i skalowalności zasobów (gotowość do globalnego sukcesu). Niemniej pozostaje cała grupa zastosowań IT, które z różnych względów do chmury się nie nadają. Czy te firmy i instytucje skazane są na trwanie przy technologiach IT wywodzących się z końca ubiegłego wieku – niezawodnych, ale coraz droższych w utrzymaniu?

Wirtualizacja i konsolidacja sprzętu rozwiązuje część problemów – takich jak np. niska utylizacja serwerów, ale jak to zwykle bywa tworzy nowe – choćby związane z monitorowaniem, patchowaniem czy backupem mnogości serwerów wirtualnych. Doświadczenie pokazuje, że wirtualizacja serwerów nie obniża kosztów utrzymania aplikacji – dużym i rosnącym składnikiem kosztów jest wynagrodzenie personelu IT.

Drugim najczęstszym problemem jest czas wprowadzania zmian w aplikacjach. Tempo zmian wymagane przez biznes, aby zachować konkurencyjność na rynku na ogół znacząco odstaje od możliwości, które zapewnia nastawiony na utrzymanie wysokiego SLA i podzielony na tradycyjne silosy zespół IT.
Szybkim zmianom nie sprzyja również architektura i technologia aplikacji – wiele z nich, kluczowych dla biznesu pochodzi sprzed 10 lub więcej lat i stanowi konglomerat różnych technologii i wielu fragmentów kodu, tworzonych przez ludzi, którzy często nie są już dostępni czy zaangażowani w rozwój.

Oprócz skomplikowanej architektury aplikacji, typową barierą dla szybkiego rozwoju napotykaną przez większość przedsiębiorstw jest dostępność i jakość środowisk testowych. To właśnie ten czynnik sprawia, że zwinny rozwój (Agile) i praktyki DevOps nie dają oczekiwanego przez biznes przyspieszenia.
Odpowiedzią może być technologia konteneryzacji aplikacji opracowana przez firmę Docker i udostępniona światu w formie oprogramowania otwartego. Dzięki tej technologii uruchamianie skomplikowanego oprogramowania, którego instalacja zajmowała często dni czy tygodnie, może zostać skrócona do minut, gwarantując przy tym 100% skuteczność i powtarzalność.

Uzupełnieniem technologii Docker jest rozwiązanie IBM Cloud Private stanowiące bezpieczną platformę uruchomieniową dla aplikacji dostarczanych w formie kontenerów. W odróżnieniu od konkurencji IBM Cloud Private przygotowano z myślą nie tylko o wygodzie programistów, ale również o wymaganiach poważnego biznesu – szczególnie w kontekście niezawodności i bezpieczeństwa.

 

IBM Cloud Private

IBM Cloud Private pozwala budować zarówno małe środowiska chmury prywatnej, które mogą być zainstalowane w zdalnych lokalizacjach (np. fabrykach) gdzie personel IT ograniczony jest do minimum, jak również scentralizowane klastry obliczeniowe dla biznesu w dużej skali – łączące technologie kontenerów Docker z tradycyjnymi serwerami wirtualnymi – w oparciu o niezawodny sprzęt x86 i Power, oraz wysokowydajne pamięci masowe.

IBM Cloud Private zapewnia:

  • Łatwość instalacji i utrzymania
  • Bogaty katalog oprogramowania middleware (komercyjnego i otwartego)
  • Możliwość swobodnego przenoszenia kodu aplikacji pomiędzy środowiskami rozwojowymi w chmurze publicznej a produkcyjnymi zlokalizowanymi na własnym sprzęcie.
  • Wsparcie od sprawdzonego dostawcy

Oprócz technologii, firma IBM oferuje usługi doradcze w zakresie budowy chmury prywatnej oraz modernizacji starych aplikacji do nowoczesnej architektury opartej o mikrousługi. Aby dowiedzieć się więcej zapoznaj się z witryną https://www.ibm.com/cloud-computing/pl-pl/products/ibm-cloud-private lub skontaktuj się ze swoim opiekunem handlowym z ramienia IBM.

Cloud Solutions Architect

More #IBMtechnologiejutra stories
By ibmblogs and on 01/09/2022

Darczyńca – nowa i innowacyjna aplikacja w chmurze wspiera działania pomocowe samorządów

Aplikacja działa w chmurze IBM Cloud i wspiera przekazywanie niezbędnych przedmiotów osobom potrzebującym Warszawa, 1 września 2022 r: Infonet Projekt zaprezentował aplikację chmurową Darczyńca. To jedyne w Polsce tego typu rozwiązanie dla samorządów i organizacji społecznych do skoordynowanego i transparentnego zarządzania przekazywaniem darów od mieszkańców. Aplikacja Darczyńca jest hostowana w chmurze IBM Cloud, która zapewnia […]

Continue reading

By ibmblogs on 17/12/2021

Zdalna praca wpływa na chęć rozwoju pracowników

Pandemia COVID-19 w połączeniu z szybkim rozwojem technologicznym, głęboko zmieniła charakter pracy zawodowej. Jednocześnie pracownicy coraz częściej starają się budować silne i zróżnicowane kompetencje oraz inwestują swój czas w rozwijanie umiejętności cyfrowych, które ułatwiają przejście na hybrydowy model pracy. Według badania IBM Institute for Business Value na temat oczekiwań pracowników większość ankietowanych chciałaby w tym […]

Continue reading

By ibmblogs on 28/07/2021

Asseco wprowadza nowy Portal Klienta dla firm użyteczności publicznej wspierany przez technologię chmury IBM i Red Hat

Nowe rozwiązanie AUMS  ma pomóc firmom użyteczności publicznej w bezpiecznym zarządzaniu rozliczeniami  klientów przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów IT Asseco Poland przy wsparciu partnera technologicznego IBM stworzyło nową platformę pod nazwą AUMS Portal Klienta. To rozwiązanie nowej generacji w zakresie obsługi klienta, przeznaczone m.in. dla przedsiębiorstw użyteczności publicznej, które chcą umożliwić lub usprawnić cyfrową komunikację, dystrybucję […]

Continue reading