#IBMbiznesjutra

Badanie IBM: Managerowie, którzy ufają danym osiągają o 165% lepsze wyniki od pozostałych firm

Share this post:

Najnowsze badanie IBM „Build Your Trust Advantage”, objęło 13 500 przedstawicieli wysokiego szczebla kierowniczego z całego świata. Jego celem było określenie, w jaki sposób firmy osiągają rynkowe przywództwo poprzez podkreślanie kwestii zaufania do przetwarzania i udostępniania danych.

Badanie przeprowadzone przez IBM Institute for Business Value (IBV) we współpracy z Oxford Economics objęło przedstawicieli wysokiego szczebla kierowniczego z 98 krajów (w tym z Polski) i 20 różnych branż, pracujących dla wiodących marek.

Badanie wykazało, że do objęcia pozycji lidera rynku dochodzi najczęściej wtedy, gdy organizacja osiągnie wysoki poziom zaufania wobec danych powierzonych jej przez klientów, wykorzystywanych w ramach własnych procesów biznesowych oraz danych dzielonych przez partnerów w ramach ekosystemu.

Na podstawie przeprowadzonych analiz ilościowych i jakościowych ustalono, że istnieje grupa liderów (zaledwie 9% respondentów), określanych mianem Torchbearers, którzy doskonale rozumieją, że przejrzystość, wzajemność i odpowiedzialność są kluczowymi czynnikami w zdobywaniu zaufania głównych interesariuszy. Liderzy ci wykorzystują dane do budowania zaufania ze strony klientów, tworzą kulturę podejmowania decyzji w oparciu o dane i są mistrzami w udostępnianiu danych w obrębie ekosystemu partnerów bez utraty przewagi konkurencyjnej. Ta grupa mogła pochwalić się znacznie lepszymi wynikami w zakresie wzrostu i wielkości obrotów – uzyskując o 165% lepsze rezultaty – a także w kwestii innowacyjności oraz zmian w zarządzaniu.

Liderzy doskonale rozumieją, że budowanie zaufania w relacjach z klientem ma strategiczne znaczenie i w związku z tym koncentrują swoje działania na tym, jak je zdobyć i utrzymać.

  • 82% badanych liderów jest mocno przekonanych, że dane pomagają osiągać strategiczną przewagę w umacnianiu poziomu zaufania klienta oraz poprawę wyników.
  • Liderzy również o 22% częściej niż pozostali przewodzą w kwestii poszanowania prywatności danych klienta, co stanowi ich główną przewagę nad konkurencją.

Wdrażanie właściwej polityki prywatności danych jest niezwykle ważne w czasach, gdy konsumenci są coraz bardziej powściągliwi w udostępnianiu danych osobowych. W pokrewnym badaniu IBM na temat prywatności danych 81% światowych konsumentów potwierdziło, że w ciągu ostatniego roku ich obawy dotyczące sposobu wykorzystania powierzonych firmom danych wzrosły. Na szczęście to samo badanie potwierdza, że klienci chętniej udostępniają informacje organizacjom, gdy te jasno określają sposób ich wykorzystania – 81% ankietowanych stwierdziło, że wspierają firmy przejrzyste w kwestii przetwarzania danych i unikają tych, które tego nie oferują. W konsekwencji organizacje, które zdobyły zaufanie konsumentów, z większym prawdopodobieństwem zachowają zdobyte dane. Wiedzą, że klienci nie zażądają usunięcia danych, ponieważ mają świadomość konieczności ich gromadzenia w celu świadczenia nowych usług. Z kolei 71% liderów odnotowuje większe sukcesy, korzystając z danych do identyfikowania i realizowania niespełnionych potrzeb klientów w porównaniu do grupy 28% osób na podobnych stanowiskach, którzy tego nie robią.

Wiodące organizacje, dla których zaufanie i sposób wykorzystania danych klientów jest elementem kluczowym, stwarzają sobie niezwykłe możliwości odnoszenia wielkich sukcesów. Obecnie firmy muszą potrafić zyskać zaufanie klientów, jak również muszą zaufać danym pozyskanym z własnych procesów i ekosystemów, w przeciwnym razie konkurencja szybko ich wyprzedzi.

Pełne wyniki badania są dostępne na stronie:  https://ibm.co/c-suite-study
Polska premiera raportu odbędzie się w lutym 2020 roku.

Informacje o IBM Institute for Business Value
Obserwuj @IBMIBV w serwisie Twitter; zapoznaj się z pełnym katalogiem analiz lub subskrybuj nasz biuletyn informacyjny: www.ibm.com/ibv

Global Business Services Leader

More #IBMbiznesjutra stories
By Przemysław Galiński on 24/09/2018

THINK BIG! Czyli subiektywne podsumowanie Think Warsaw

THINK BIG! IBM przekonuje do tego od ponad 100 lat, zarówno swoich pracowników jak i swoich klientów, obecnych, ale też i przyszłych…:) O think big było także na największej konferencji IBM w Polsce, która odbyła się 18 września w Warszawie – Think Warsaw. Na gorąco, będąc jednym z prelegentów, postanowiłem podzielić się swoimi wrażeniami. Działo […]

Continue reading

By Kamilla Giedrojć on 10/09/2018

4 sposoby na to, jak można (z sukcesem) zdygitalizować doświadczenie klienta

4 sposoby na to, jak można (z sukcesem) zdygitalizować doświadczenie klienta   Coraz więcej firm z różnych branż wdraża inicjatywy cyfrowe, kierując się jednym głównym celem – poprawa doświadczenia klientów. Jednak, wg badań IBM, nie wszyscy klienci tych firm podchodzą tak samo entuzjastycznie do ich transformacji cyfrowych. Proste wdrożenie kanałów cyfrowych do kontaktów z klientami […]

Continue reading

By Przemysław Galiński on 16/08/2018

Uwikłani w technologie, czyli o chmurze słów kilka.

Wszyscy jesteśmy uwikłani… w technologie, parafrazując słowa współczesnego autora jednych z najlepszych polskich kryminałów, Zygmunta Miłoszewskiego i oddalając się nieco od pejoratywnego uwikłania bez wątpienia każdy z nas, współczesnych coraz więcej korzysta z technologii i jest właśnie w nią uwikłany- truizm. Ale także każdy z nas niemal codziennie korzysta z coraz bardziej zaawanasowanej technologii, nawet […]

Continue reading