IBM vauhdittaa hybridipilvien aikakautta

Yli miljardi dollaria Platform-as-a-Service -ratkaisun kehittämiseen

Helsinki, Suomi - 25.2.2014: Edistääkseen hybridipilviympäristöjen käyttöönottoa yrityksissä IBM julkaisi ”platform-as-a-service” -palveluna (PaaS) toimivan BlueMix-kehitysympäristön. Ratkaisussa yhdistyvät IBM:n ohjelmistotarjonta, avoimet ja SoftLayer-teknologiat. BlueMix tarjoaa sovelluskehittäjille ja yrityksille nopean sekä tehokkaan tavan kehittää sovelluksia hybridipilviympäristöön. IBM on investoinut kaikkiaan yli miljardi dollaria ohjelmistopilven ja SofLayeristä pilvipalveluna tarjottavien ominaisuuksien kehittämiseen.

Julkistuksellaan IBM nostaa esiin kolme keskeisintä muutosta, joiden vuoksi se haluaa edistää hybridipilvien käyttöönottoa:

  1. Sovelluskehitys yritysten pilviympäristöissä: Markkinatutkimusyhtiö Evans Data Corpin mukaan vain 25 prosenttia 18 miljoonasta sovelluskehittäjästä suunnittelee tällä hetkellä pilvipohjaisia sovelluksia. Yritysten siirtyessä pilviympäristöjen aikakauteen, miljoonat sovelluskehittäjät etsivät keinoja ja työkaluja hyödyntää tätä nopeasti kasvavaa liiketoimintamahdollisuutta.
  2. Yritysten ympäristöjen integrointi: yritykset suuntaavat katseensa hybridipilviin, jotka yhdistävät mobiili- ja sosiaalisiin teknologioihin perustuvat vuorovaikutteiset järjestelmät niihin yritysten järjestelmiin, joissa dataa prosessoidaan.
  3. Avoin ekosysteemi ja kehitysalusta, joka nopeuttaa innovointia ja edistää kasvua: ohjelmistokehittäjät etsivät dynaamista sovelluskehitysympäristöä, jonka tulisi olla avoin ja joustava. Sen tulisi myös helpottaa sovellusten kehittämistä ja yhdistämistä käytössä oleviin järjestelmiin.

IBM vastaa markkinoiden muutokseen julkaisemalla kolme pilviratkaisua:

  1. IBM tuo kattavan yritysohjelmistotarjooman pilveen ja julkaisee pilvipalveluna ostettavan BlueMix-kehitysympäristön (PaaS), jossa yhdistyvät IBM:n ohjelmistotarjooma, avoimet ja kolmannen osapuolen teknologiat. BlueMix tarjoaa sovelluskehittäjälle avoimen, integroidun ja skaalautuvan DevOps-palvelun sekä mahdollisuuden tuottaa sovelluksia yritysympäristöön nopeasti ja tehokkaasti. IBM julkisti myös yritysostona Cloudant Inc:n, jonka palveluna tarjottavan tietokannan (database-as-a-service, DBaaS) avulla kehittäjät voivat luoda nopeasti uuden sukupolven mobiili- ja verkkosovelluksia.
  2. IBM tuo middleware-ohjelmistotarjoomansa, kuten WebSpheren, SoftLayeriin ennalta kuvattujen ohjelmisto”patternien” kautta, joiden avulla olemassa olevat sovellukset voidaan laajentaa pilviympäristöön. Tällä hetkellä on saatavilla yli 200 IBM:n ja IBM:n kumppaneiden ohjelmisto- ja sovellus ”patternia”.
  3. IBM jatkaa investointeja ja laajennuksia SoftLayer-teknologioihin perustuviin palveluihin, mukaanlukien DevOps. Niiden avulla pilvipalveluna voidaan ostaa sovellusten suunnittelu, kehitys, testaus, käyttöönotto ja monitorointi sekä järjestelmänhallinta. Lisäksi IBM liittää Power Systems -ratkaisunsa SoftLayer pilvi-infrastruktuuriin, minkä ansiosta pilvestä voidaan tarjota laajempia infrastruktuuripalveluja.

Uudet ratkaisut ja palvelut julkistettiin Las Vegasissa järjestettävässä Pulse2014-konferenssissa. Julkistustilaisuus taltioituna: bit.ly/1hqjEMG

Laajempi englanninkielinen tiedote osoitteessa:
http://www.ibm.com/press/us/en/pressrelease/43257.wss

IBM pilviratkaisuiden press kit osoitteessa:
http://www.ibm.com/press/us/en/presskit/29681.wss

Rethinking IBM: The Company as a Service
http://asmarterplanet.com/blog/2014/02/rethinking-ibm-company-service.html

Kuvamateriaalia:
- Infographic: 12.5 million developing in the cloud by 2019
www.ibm.com/press/us/en/photo/43284.wss
- Infographic: 90% of cloud-based software purchase decisions will be made by developers
www.ibm.com/press/us/en/photo/43283.wss
- Infographic: 26.4 million developers worldwide
www.ibm.com/press/us/en/photo/43282.wss
- Infographic: IBM Invests $1B to deliver unique platform-as-a-service capabilities
www.ibm.com/press/us/en/photo/43281.wss

Lisätietoja IBM:stä (NYSE: IBM):
www.ibm.com/fi

IBM Finland Twitterissä:
http://twitter.com/ibmfinland

IBM Finland Facebookissa:
www.facebook.com/ibmfinland