OpenPages® paket fiyatlandırma planları

Kuruluşunuza en uygun olanı bulun.

IBM® Assessment for Third Party Risk Management OpenPages SaaS Single Solution OpenPages SaaS Enterprise OpenPages Client Hosted / Hybrid Single Solution OpenPages Client Hosted / Hybrid Solution Bundle
Fiyatlandırma
USD 48,000 başlangıç fiyatlarıyla
USD 75,000 başlangıç fiyatlarıyla
USD 108,000 başlangıç fiyatlarıyla
USD 157,000 başlangıç fiyatlarıyla
USD 201,000 başlangıç fiyatlarıyla
Yıllık abonelik
Açıklama
 • Sorunları ve risk göstergelerini belirleyin ve bunlara yanıt verin. Etkileşimli anketleri kullanarak üçüncü taraf riskini değerlendirin.
 • IBM Cloud üzerinde barındırılan çözüm. 1 OpenPages ürün modülü içerir.
 • IBM Cloud üzerinde barındırılan kurumsal çözüm. Herhangi 3 OpenPages ürün modülünden oluşan bir paket içerir.
 • OpenPages'i şirket içinde veya herhangi bir buluta kurun. 1 OpenPages ürün modülü içerir.
 • OpenPages'i şirket içinde veya herhangi bir buluta kurun. Herhangi 3 OpenPages ürün modülünden oluşan bir paket içerir.
İş istasyonu/satıcı sayısı
500 satıcıya kadar destek sağlar.
İşletmeniz genelinde 2.500'den fazla iş istasyonu/kullanıcı içerir.
İşletmeniz genelinde 2.500'den fazla iş istasyonu/kullanıcı içerir.
İşletmeniz genelinde 2.500'den fazla iş istasyonu/kullanıcı içerir.
İşletmeniz genelinde 2.500'den fazla iş istasyonu/kullanıcı içerir.

Bize ulaşın

Bize ulaşın

Bize ulaşın

Bize ulaşın

Bize ulaşın

OpenPages abonelik ve özellikler listesi

OpenPages ortamı içinde hangi özellikler yer alıyor?

Her bir fiyatlandırma paketine dahil olan temel OpenPages özellikleri seti aşağıda gösterilmiştir.

OpenPages aboneliği Dahil olan özellikler
 • IBM® Assessment for Third Party Risk Management
 • OpenPages SaaS Single Solution
 • OpenPages SaaS Enterprise
 • OpenPages Client Hosted / Hybrid Single Solution
 • OpenPages Client Hosted / Hybrid Solution Bundle
 • • Sorun ve eylem yönetimi
 • • İş akışı otomasyonu
 • • Dinamik son kullanıcı gösterge panoları
 • • Göreve dayalı kılavuz
 • • Kullanıma alma/geri verme ve sürüm denetimi ile belge yönetimi
 • • 8 adet desteklenen dil
 • • Veri depolama (SaaS müşterileri için)
 • • REST API'leri
 • • ETL yardımcı programı
 • • Pakete dahil analitik motoru
 • • Excel tabanlı dışa aktarma/içe aktarma
 • • IBM® Watson hizmetlerine bağlayıcılar
 • • Kontrol testi
 • • Cognos® Analytics
 • • Anket değerlendirmeleri
 • • Veri sağlayıcısı ağ entegrasyonları
 • • Entegre raporlar ve gösterge panoları
 • • Kullanıcı arayüzü tabanlı hesaplama motoru
 • • Entegre nesne modeli
 • • Denetim log'u değiştirme
 • • Renk temaları
 • • Sürükle bırak özellikli görünüm tasarımcısı
 • • Sürükle bırak özellikli iş akışı tasarımcısı
 • • İlişki ilişkilendirme eşlemesi

IBM OpenPages üzerinde hangi ürün modülleri sunuluyor?

OpenPages with Watson® ile, belirli risk ve uyumluluk zorluklarının üstesinden gelmek için faaliyet alanı hedefli ürün modüllerini devreye alabilirsiniz. Tek bir tümleşik ortam içinde ihtiyaç duyduğunuz ürün modüllerini seçin.

Ürün modülleri Ürün modülü özellikleri
 • OpenPages Operational Risk Management
 • • Risk ve denetime ilişkin kendi kendini değerlendirme
 • • Kayıp olay yönetimi
 • • Dış Kayıplar (IBM FIRST)
 • • Temel risk ve performans göstergeleri
 • • Senaryo analizi
 • OpenPages Regulatory Compliance Management
 • • Düzenleyici etkileşim yönetimi
 • • Mevzuat değişikliği yönetimi
 • • Yükümlülük kitaplığı yönetimi
 • • Mevzuata uygunluk değerlendirmesi
 • • Veri akışı bağlayıcıları
 • OpenPages Model Risk Governance
 • • Model envanteri
 • • Model kullanımı
 • • Model metrikleri
 • • Model puan kartı
 • • Model onayı
 • • Watson OpenScale kullanarak model performansını izleme
 • OpenPages IT Governance
 • • BT varlıkları ve uygulamalar havuzu
 • • Olay ve güvenlik açığı yönetimi
 • • Denetime ilişkin temel değerlendirme envanteri
 • • SIEM bağlayıcıları
 • OpenPages Internal Audit Management
 • • Denetim kapsamını belirleme ve planlama
 • • Denetim zamanlaması
 • • Denetlenebilir varlık evreni
 • • Denetime ilişkin saha çalışması, çalışma belgeleri ve uygulama
 • • Denetim bulguları ve konuları
 • • Denetim raporlaması ve kapanışı
 • OpenPages Internal Audit Management
 • • İş etkisine ilişkin değerlendirme
 • • İş sürekliliği planlaması
 • • İş sürekliliği planı testi
 • • Bağımlılık eşlemesi
 • OpenPages Third Party Risk Management
 • • Satıcı evreni
 • • Satıcı değerlendirmeleri
 • • Satıcı katılım yönetimi
 • • Shared Assessments SIG Anketleri
 • • SecurityScorecard bağlayıcısı
 • OpenPages Policy Management
 • • İlke belgesi yönetimi
 • • İlke kampanyası
 • • İlke onayı
 • OpenPages Financial Controls Management
 • • Süreç ve denetim düzeyi sertifikasyonları
 • • Otomatik sertifikasyon programı
 • • Kapsam belirleme
 • OpenPages Financial Controls Management
 • • Gizlilik etkisi değerlendirmeleri
 • • Uygulama ve veri varlıkları PII havuzu
 • • IBM® Watson Knowledge Catalog ile veri varlığı senkronizasyonu