İşletmeniz için neler yapabilir

IBM® SPSS® Amos; regresyon, faktör analizi, korelasyon ve değişken analizi de dahil, standart çok değişkenli analiz yöntemlerini genişleterek araştırma ve teorilerinizi desteklemenize olanak sağlayan, güçlü bir yapısal eşitlik modellemesi yazılımıdır. SPSS Amos ile, sezgisel bir grafiksel veya programlama kullanıcı arabirimi kullanarak, karmaşık ilişkileri standart çok değişkenli istatistik tekniklerinden daha doğru bir şekilde yansıtan tutumsal ve davranışsal modeller oluşturabilirsiniz.
IBM SPSS Amos

Ekrandaki modelden sonuçlara

Eşitlikler yazmak ya da komutlar girmek yerine çizim araçlarını kullanarak analizinizin yol şemalarını oluşturun.

Verilerinize en uygun modeller

Çok sayıda aday arasından bir model seçilmesine yardımcı olmak için, yapısal eşitlik modeli belirtim araması gibi keşif teknikleri sunar.

Grafiksel olmayan modelleme

Programcılar ve programcı olmayanların, bir yol şeması çizmeden yapısal bir eşitlik modeli belirtmeleri için kolay yollar sağlar.

Beklenmedik ilişkileri bulun

Bir modelin uygunluğunu belirlemenizin ardından SPSS Amos yol şeması, değişkenler arasındaki ilişkinin gücünü gösterir.

Araştırmanızı destekleyin

Regresyon, faktör analizi, korelasyon ve değişken analizi de dahil, standart çok değişkenli analiz yöntemlerini genişletir.

Bulutta güvenlik ve gizlilik