Önümüzdeki üç yıl içinde kaç bulut kullanacaksınız? İpucu: birden çok.

İşletmeler daha fazla esneklik ve uygulama modernizasyonu sağlamak için bir hibrit, çoklu bulut yaklaşımını benimsiyor. Bu, IBM Cloud™, Amazon Web Services, Azure veya Google Cloud gibi birden çok bulut sağlayıcısının ya da klasik şirket içi ortamların kullanımını içerebilir.

Hibrit, çoklu bulut yönetimi çerçevesi, bu karma ortamlardaki değişikliklerin hızlı bir şekilde belirlenmesi, analiz edilmesi ve bunlara yanıt verilmesi için daha fazla operasyonel çeviklik ve güç sağlayabilir.

Karmaşık çoklu bulutların hızlı artışı

Çoklu bulut yönetimi için IBM'in sunduğu kılavuz, olası kazanımlar için ideal ortamı hazırlar:

"Çoklu bulut platformlarını uyumlu bir şekilde bir araya getiren kuruluşlar, daha fazla rekabet avantajı ve daha düşük maliyetler için uygun bir konum elde edebilirler." ¹

98%

Ankete katılan işletmelerden %98'i, üç yıl içinde birden çok hibrit bulut kullanmayı planlıyor¹

66%

Ankete katılan işletmelerden %66'sı, birden çok bulutun etkili bir şekilde yönetilmesinin maliyetleri düşürmede son derece önemli olduğunu söylüyor¹

İşletmeniz genelinde klasik ortamları ve çoklu bulut ortamlarını yönetin

IBM Cloud yönetim çerçevesi, bir uygulama yaşam döngüsünün tamamının tutarlı bir şekilde yönetilmesini destekleyen bir açık ekosistemi temsil eder.

Bu çerçeve; iş liderleri, geliştiriciler, İşyeri Güvenliği Mühendisleri ve BT Operasyonu ekiplerinin, klasik ortamlardaki ve çoklu bulut ortamlarındaki uygulamaları ve kaynakları görünürlük, otomasyon ve yönetişim sağlayan yöntemlerle yönetmelerine yardımcı olur.

IBM bulut yönetimi çerçevesini gösteren, canlandırmalı GIF

Evrilen bir bulut pazarı

Her şeyin genel buluta taşınacağına ilişkin eski fikir hiçbir zaman gerçekleşmedi. Bunun yerine, bulut pazarı, şirket içi sistemlerini sürdürmek isterken çok sayıda bulut platformundan ve satıcısından faydalanan müşterilerin gereksinimlerini karşılayacak şekilde evrildi.

Stephen Elliot, Program Vice President, IDC,

Çoklu bulut yönetimi yeteneğindeki büyük boşluk

IBM kılavuzu, çoklu bulut ortamının getirdiği zorlukları da ele alır:

"Aslında işletmelerin büyük çoğunluğu çoklu bulut mimarilerini kullanıyor olsalar da, bu ortamların nasıl yönetileceğini anlayanların sayısı nispeten az." ¹

41%

Ankete katılan işletmelerin %41'i, bir çoklu bulut yönetimi stratejisine sahip¹

38%

Ankete katılan işletmelerin %38'i, bir çoklu bulut ortamını işletmek için gerekli araçlara sahip¹

Uygulamaların yönetiminde ve modernizasyonda, uygulamanın genel durumuna odaklanmaya doğru bir değişimi gösteren resim

Uygulama yönetiminizi dönüştürün

IBM Cloud Management çerçevesi, uygulamaların yönetimi ve modernizasyonunda önemli bir değişimi temsil eder. Farklı ekiplerin uygulamanın genel durumuna odaklanmalarını sağlar ve mevcut bilgi teknolojileri ile yeni bulut ortamlarının birlikte nasıl uyum içinde çalışacağına ilişkin bir anlayış geliştirebilir. Bu, tümleşik ortamın tam olarak hayata geçirilmesini sağlar.

Yönetmenize ve modernleştirmenize yardımcı olacak IBM çözümleri

IBM MultiCloud Manager

  • Altyapılarınıza ilişkin görünürlüğü artırın.
  • Uyumluluk yönetiminiz için yerleşik destek sağlayın.
  • Uygulamalarınızı tutarlı bir şekilde yönetin.

IBM Cloud App Management

  • Esnek operasyon yönetimiyle verimliliği artırın.
  • Uygulama odaklı altyapı ve operasyon uygulama performansı yönetimi sunun.

Operasyon yönetimi

  • Daha hızlı operasyonel sonuçlar elde etmek için makine öğrenimini, izlenebilirliği ve deneyimi bir araya getirin.
  • Uygulama esnekliğini ve kullanılabilirliğini iyileştirmek için içgörülerden yararlanın.

Başlayın

Bir uzmanla konuşun

Bizi ziyaret edin:

Bizi ziyaret edin:

¹Kaynak: Assembling your cloud orchestra: A field guide to multicloud management, IBM Institute for Business Value, IBM Corporation, 2018 (https://www.ibm.com/thought-leadership/institute-business-value/report/multicloud)