Önümüzdeki üç yıl içinde kaç bulut kullanacaksınız?İpucu: birden çok.

İşletmeler daha fazla esneklik ve uygulama modernizasyonu sağlamak için bir hibrit, çoklu bulut yaklaşımını benimsiyor. Bu, IBM Cloud™, Amazon Web Services, Azure veya Google Cloud gibi birden çok bulut sağlayıcısının ya da klasik şirket içi ortamların kullanımını içerebilir.

Hibrit, çoklu bulut yönetimi çerçevesi, bu karma ortamlardaki değişikliklerin hızlı bir şekilde belirlenmesi, analiz edilmesi ve bunlara yanıt verilmesi için daha fazla operasyonel çeviklik ve güç sağlayabilir.

Avantajlar

1.

Self servis
Bulut kaynaklarına ve hizmetlerine self servis erişimle, geliştiricilerinize çok önemli ölçüde zaman kazandırarak, en iyi yaptıkları şey olan geliştirmeye odaklanmalarını sağlayın.

2.

Yönetim
Kuruluşunuzun çoklu bulut ortamının bütününde tam görünürlük sağlayarak BT operasyonları ekibinizi güçlendirin.

3.

Analitik
Gerçek zamanlı kognitif analitikten yararlanarak sistem kesintilerini önleyin.

3.

Yönetişim
Kurumsal ilkelerin bulut ortamınızın bütününde uygulanmasını sağlayın ve uyumluluğu garantileyin.

5.

BT verimliliğini artırın
BT kaynaklarınızı Watson destekli en gelişmiş içgörülerle optimize edin.

Hibrit bulut yönetimi çözümleri

IBM'in hibrit bulut yönetimi çözümleri, çoklu bulut ortamınızda iş yüklerini izlemeniz, yönetmeniz ve optimize etmeniz için, Watson destekli tutarlı bir yol sağlar.

Schematics

Bulut kaynaklarının oluşturulması, keşfedilmesi ve kullanılmasını otomatikleştirmek için Kod Olarak Altyapı kullanılır.

Availability Monitoring

Yapay testlerle, performans sorunlarını kullanıcıları etkilemeye başlamadan önce saptamanız ve çözmeniz sağlanır.

Cloud Automation Manager

BT operasyonlarının çoklu bulut ortamlarını devreye almasını, otomatikleştirmesini ve yönetmesini sağlar.

Cloud Event Management

Operasyonel olay ve vaka ilişkilendirmesi, önceliklendirme ve çözme.

Workload Scheduler

Cron'un çok ötesinde, belirli zamanlarda veya düzenli olarak veya olay bazında çalışacak iş akışları oluşturur.

DevOps Insights

Geliştirici üretkenliğini, kod kalitesini ve teslim çevrimi sürelerini iyileştirecek veriler.

Log Analysis

Uygulama ve hizmet verilerini otomatik olarak toplayan ve veri sunan günlük toplama ve arama olanağı.

Monitoring

Uygulama ve hizmetlerden otomatik olarak veri toplar ve Grafana ile görselleştirir.

İş Kuralları

İş mantığının ve kararların uygulamaların dışında otomatikleştirilmesini ve yönetilmesini sağlar.

Product Insights

IBM yazılımlarının kuruluşun bütününde nasıl kullanıldığını gelişmiş görünümlerle gösterir.

Royal KPN, IBM Cloud Orchestrator ile bulut hizmeti teslimini hızlandırıyor

"[IBM Cloud Orchestrator] kullanmaya başladıktan sonra çok büyüdük. Depolama alanında bu büyümeyi kolaylaştırmak için herhangi bir ek kaynağa gerek duymadık".

Jan van Cruchten, KPN Kıdemli Teknik Ürün Müdürü

Daha fazla bilgi edinmek için Royal KPN videosunu izleyin.

Swiss Re, IBM Cloud Orchestrator ile uygulama sağlamayı hızlandırıyor

"Orkestrasyon çözümü, farklı operasyon ve mühendislik ekiplerinin iş yükünü azaltarak, inovasyona ve daha iyi hizmetler sunmaya daha fazla odaklanmalarını sağlıyor."

Roger Altorfer, Otomasyon ve Orkestrasyon Lideri, Başkan Yardımcısı, Swiss Reinsurance Co. Ltd.

Yönetmenize ve modernleştirmenize yardımcı olacak IBM çözümleri

IBM MultiCloud Manager

  • Altyapılarınıza ilişkin görünürlüğü artırın.
  • Uyumluluk yönetiminiz için yerleşik destek sağlayın.
  • Uygulamalarınızı tutarlı bir şekilde yönetin.

IBM Cloud App Management

  • Esnek operasyon yönetimiyle verimliliği artırın.
  • Uygulama odaklı altyapı ve operasyon uygulama performansı yönetimi sunun.

Operasyon yönetimi

  • Daha hızlı operasyonel sonuçlar elde etmek için makine öğrenimini, izlenebilirliği ve deneyimi bir araya getirin.
  • Uygulama esnekliğini ve kullanılabilirliğini iyileştirmek için içgörülerden yararlanın.

Başlayın

Bir uzmanla konuşun: 1-844-95-CLOUD (Öncelik kodu: CLOUD)

Bizi ziyaret edin:

Bizi ziyaret edin: