Bulut bilişim altyapısı

Bulut sunucusu, uygulama ve bilgi işleme depolaması gerçekleştiren güçlü bir fiziksel veya sanal altyapıdır. Bulut sunucuları, sanallaştırma yazılımları kullanarak bir fiziksel sunucuyu (yalın donanım sunucusu) birden çok sanal sunucuya bölme yoluyla yaratılır. Kuruluşlar, iş yüklerini işlemek ve bilgi depolamak için hizmet olarak sunulan altyapı (IaaS) modelini kullanır. Çevrimiçi bir arabirim aracılığıyla uzaktan sanal sunucu işlevlerine erişebilirler.

Temel özellikler:

 • Kullanım senaryolarına bağlı olarak, bilişim altyapısı fiziksel (yalın donanım), sanal veya karma olabilir.
 • Şirket içi bir sunucunun tüm yeteneklerine sahiptir.
 • Kullanıcıların yoğun iş yüklerini işlemesine ve büyük hacimde bilgi depolamasına olanak sağlar.
 • Otomatikleştirilmiş hizmetlere bir API ile istek üzerine erişilebilir.
 • Kullanıcılara aylık ya da 'kullandıkça öde' özellikli ödeme seçeneği sunar.
 • Kullanıcılar, ihtiyaca göre ölçeklendirilebilen, paylaşılan bir barındırma planını tercih edebilir.

Neden bulut sunucusu?

Bulut sunucularının maliyet bakımından uygunluğunu gösteren simge

Uygun maliyet

Bulut sunucuları sayesinde kuruluşlar yalnızca gereksinim duydukları teknolojilere ödeme yapar ve sunucu donanımı bakımının getirdiği harcamaları azaltır.

Bulut sunucularının ölçeklenebilirliğini gösteren simge

Ölçeklenebilirlik

Kullanıcılar, değişen gereksinimleri karşılamak için bilişim ve depolama kaynaklarını ölçeklendirebilir. Gereksinimleri sürekli değişen kuruluşlar için bu durum özellikle yararlıdır.

Bulut sunucularının bütünleştirme yeteneğini gösteren simge

Entegrasyon

Bir kuruluşun bulut sunucuları, kesintisiz iletişimi ve hızlı devreye almayı sağlayan bir ağ yapısı içinde bulunur. 'Tek pano' özelliği eksiksiz denetim sağlar.

Bulut sunucularıyla ilgili dikkate alınacak noktalar

 • Sanal sunucu - fiziksel sunucu karşılaştırması

  Fiziksel (yalın donanım) sunucular, veri yoğun iş yükleri için en iyi çözümdür. Sanal sunucular, büyük ölçüde değişken iş yükleri için daha iyidir.

 • Sanallaştırma

  Bulut sunucuları fiziksel ya da sanal olabilir. Sanallaştırma yazılımı seçenekleri şunlardır: VMware, Parallels ve Hyper-V.

 • Özelleştirme

  Fiziksel sunucularda daha fazla işleme gücü, ek RAM ve yedek güç gibi birçok özelleştirme seçeneği vardır.

 • Güvenlik

  Bulut sunucularına yönelik güvenlik seçenekleri arasında güvenlik duvarları, virüse karşı koruma yazılımı, izleme ve anasisteme izinsiz girişe karşı koruma da sayılabilir.

IBM'in bakış açısı: Bulut sunucusu seçilmesi

Kevin Hazard, IBM Cloud Platform altyapı pazarlama lideri

Kevin Hazard
IBM Cloud Platform - Altyapı Pazarlama Lideri
Twitter: @khazard

Maliyet, teknoloji, sağlayıcı
İlk kez web sitesi olan küçük işletme sahiplerinden her gün on milyonlarca ziyaretçi alan köklü platformlara kadar binlerce sunucu müşterisi için satın alma kararlarının bir parçası oldum veya bu kararları gözlemledim. Bu müşterilerin her birinin bulut sunucusuyla ilgili farklı gereksinimleri ve öncelikleri vardı ancak bu kararlardaki birkaç önemli faktör ortaktı:

Bulut sunucusu satın alma faktörleri: maliyet, teknoloji, barındırma sağlayıcısı

Maliyeti ne olacak? En iyi yapılandırma ve teknoloji hangisi? En güvenilir sağlayıcı hangisi?

Her web sitesi yöneticisi bu üç soruya yanıt vermek durumunda. Bu sorular son derece açık görünmekle birlikte bir noktada birbiriyle çakışır ve satın alma kararı biraz daha karmaşık hale gelmeye başlar:

Bulut sunucusu satın alma faktörlerinin çakışan 3 dairesi: maliyet, teknoloji, barındırma sağlayıcısı

Doğal varsayım, herkesin üç dairenin çakıştığı 'etkili noktaya' denk gelen bulut sunucusunu seçeceğidir; ancak sunucuyla ilgili kararlar dünyadan kopuk verilmez. Tam anlamıyla geçerli olan barındırma kararları bu grafikteki her noktayı hedefleyebilir.

Bir kullanıcının her alanda bir sunucuyu neden seçeceğini görmek için grafiği birkaç farklı bölgeye ayıralım:

Bulut sunucuları için üç satın alma faktörüyle eşlenen kullanıcı bölgelerini gösteren şekil

1. bölge: Bütçe, diğer her şeyden önceliklidir.

2. bölge : Büyük kuruluşların şirket içi sunucu kullanan BT yöneticileri veya sağlayıcılarını değiştirmek istemeyen sadık müşteriler.

3. bölge: Piyasadaki en hızlı, en güçlü, en fazla ölçeklenebilir altyapıya gereksinim duyan alıcılar.

4. bölge: Bağlılıkları bütçelerinin dışına çıkmalarına neden olmadığı sürece sağlayıcılarına sadık olan müşteriler.

5. bölge: En son teknolojiyi kullanmaktan hoşlanan ve bu teknolojiyi tek bir sağlayıcı aracılığıyla yönetebilmeyi değerli bulan kullanıcılar.

6. bölge: Sağlayıcıdan bağımsız olarak, bütçeleri için en iyi performansı sağlayan bulut ortamını seçecek olan kullanıcılar.

7. bölge: Önceliklerinin üçünü de aynı ölçüden değerli bulan ve tüm gereksinimlerini karşılayan bir ortam seçecek olan alıcılar.

İlk satın alma kararı ile sonraki karar arasında, bir bölgeden diğerine birçok geçiş meydana gelir.

Bulut sunucuları için satın alma süreci sırasında bölgelerin nasıl değiştiğini gösteren resim

İlk satın alma kararınız ne olursa olsun, sonraki bulut sunucusunun vakti geldiğinde hesaba katmanız gereken yeni bir faktör oraya çıkar: Büyük olasılıkla aynı yerde büyümek isteyecek olmanız.

Sağlayıcılar arasında geçiş yapmak zor olabilir, farklı sağlayıcılar arasında ortamların yönetilmesi daha da zordur ve sunucuların birlikte çalışması gerekiyorsa, bunu genellikle genel kullanıma açık İnternet ağında yaparlar ve siz de en iyi performansı elde edemezsiniz.

Satın alma kararınızı en iyi açıklayan bölgeyi seçmeniz gerekseydi, bu bölge hangisi olurdu?

Başlayın

IBM sunucularının buluta sorunsuz geçiş yapmanıza nasıl yardımcı olacağını görün

1-844-95-CLOUD numarasını arayın
(Öncelik kodu: CLOUD)