DevSecOps

menu icon

DevSecOps

DevSecOps, yazılım geliştirme yaşam döngüsünün her aşamasına güvenliği otomatik olarak dahil ederek, Çevik ve DevOps'un hızında güvenli yazılım geliştirilmesine olanak tanır.

DevSecOps nedir?

DevSecOps—development (geliştirme), security (güvenlik) ve operations (operasyonlar) ifadelerinin kısaltması—güvenliğin yazılım geliştirme yaşam döngüsünün ilk tasarımdan entegrasyon, test, devreye alma ve yazılım teslimine kadar her aşamasıyla bütünleştirilmesini otomatikleştirir.

DevSecOps, geliştirme kuruluşlarının güvenliğe yaklaşma şekline yönelik doğal ve gerekli bir gelişimi temsil eder. Geçmişte güvenlik, yazılıma ayrı bir güvenlik ekibi tarafından geliştirme döngüsünün sonunda (neredeyse sonradan akla gelen bir şey gibi) 'rastgele eklenirdi' ve ayrı bir kalite güvence (QA) ekibi tarafından test edilirdi.

Bu işlem, yazılım güncellemelerinin yılda bir veya iki kez yayınlandığı zamanlarda yönetilebiliyordu. Ancak yazılım geliştirme döngülerini haftalar, hatta günlere düşürmeyi amaçlayan yazılım geliştiricileri Çevik ve DevOps uygulamalarını benimsedikçe, güvenliğe yönelik geleneksel 'rastgele ekleme' yaklaşımı, kabul edilemez bir darboğaz yarattı.

DevSecOps, uygulama ve altyapı güvenliğini Çevik ve DevOps süreçleri ve araçları ile sorunsuz bir şekilde bütünleştirir. Güvenlik sorunlarını ortaya çıktıkları zamanda (ve üretime alınmadan önce) ele alır; bu zaman düzeltmenin de daha kolay, hızlı ve ucuz olduğu zamandır. Ayrıca DevSecOps, uygulama ve altyapı güvenliğini; bir güvenlik silosunun tek sorumluluğu olmaktan çok, geliştirme, güvenlik ve BT operasyon ekiplerinin ortak sorumluluğu haline getirir. Güvenli yazılımın, yazılım geliştirme döngüsünü yavaşlatmadan teslim edilmesini otomatikleştirerek, "daha güvenli, daha hızlı yazılıma" —DevSecOps sloganı— olanak tanır.

DevSecOps'un avantajları

DevSecOps'un iki ana avantajı, hız ve güvenliktir. Geliştirme ekipleri daha iyi, daha güvenli kodu daha hızlı bir şekilde ve dolayısıyla daha ucuz sağlar.

"DevSecOps Manifestosunun" eş yazarı Shannon Lietz, DevOps'u şöyle tanımlıyor: "DevOps'un amacı ve niyeti, güvenlik kararlarını hızlı ve ölçekli bir şekilde, gerekli güvenlikten ödün vermeden, en yüksek bağlama sahip kişilere güvenli bir şekilde dağıtma hedefiyle, herkesin güvenlikten sorumlu olduğu bakış açısını temel almaktır."

Hızlı, uygun maliyetli yazılım teslimi

Yazılım DevSecOps dışı bir ortamda geliştirildiğinde, güvenlik sorunları büyük gecikmelere yol açabilir. Kod ve güvenlik sorunlarının düzeltilmesi zaman alıcı ve pahalı olabilir. DevSecOps'un hızlı ve güvenli teslimi, zamandan tasarruf sağlar ve güvenlik sorunlarını olay meydana geldikten sonra ele almak için bir süreci yineleme ihtiyacını en aza indirerek maliyetleri azaltır.

Bu daha etkili ve uygun maliyetli olur çünkü bütünleştirilmiş güvenlik, tekrarlayan incelemeler ve gereksiz yeniden derlemeleri ortadan kaldırarak kodun daha güvenli olmasını sağlar.

Geliştirilmiş, proaktif güvenlik

DevSEOps, geliştirme döngüsünün başlangıcından itibaren siber güvenlik süreçleri sunar. Geliştirme döngüsü boyunca; kod incelenir, denetlenir, taranır ve güvenlik sorunları açısından test edilir. Bu sorunlar, tespit edilir edilmez ele alınır. Ek bağımlılıklar tanıtılmadan önce güvenlik sorunları giderilir. Koruyucu teknoloji tanımlandığında ve döngünün başlangıcında uygulandığında, güvenlik sorunlarını gidermek daha az maliyetli hale gelir.

Ayrıca, geliştirme, güvenlik ve operasyon ekipleri arasında daha iyi işbirliği, bir kuruluşun gerçekleşen olay ve problemlere daha iyi müdahale etmesine olanak tanır. DevSecOps uygulamaları, güvenlik açıklarına yama uygulama süresini azaltır ve güvenlik ekiplerinin iş yükünü, daha değerli işlere odaklanmaları için azaltır. Bu uygulamalar aynı zamanda uyumluluğu sağlayıp basitleştirerek, uygulama geliştirme projelerinin güvenlik için yeniden donatılmasını engeller.

Hızlandırılmış güvenlik açığı yamaları

DevSecOps'un önemli bir avantajı, yeni tespit edilen güvenlik açıklarını hızlı bir şekilde yönetebilmesidir. DevSecOps güvenlik açığı taramasını ve yama oluşturmayı yayın döngüsüyle bütünleştirdikçe, yaygın güvenlik açıklarını ve riskleri (CVE) saptama ve yama uygulama yetisi azalır. Bu, tehdit unsurunun kamuya dönük üretim sistemlerindeki güvenlik açıklarından faydalanabilecekleri pencereyi sınırlar.

Modern geliştirmeyle uyumlu otomasyon

Bir kuruluşun, yazılımını göndermek için bir sürekli entegrasyon/sürekli teslim hattını kullanması durumunda, siber güvenlik testi, operasyon ekipleri için otomatik bir test takımıyla bütünleştirilebilir.

Güvenlik denetimlerinin otomasyonu, proje ve kuruluş hedeflerine güçlü bir şekilde bağlıdır. Otomatik test, barındırılan yazılım bağımlılıklarının uygun yama seviyelerinde olmasını sağlar ve yazılımın, güvenlik birimi testinden geçtiğini teyit eder. Ayrıca, son güncelleme üretime yükseltilmeden önce, kodu statik ve dinamik analizle test edip güvence altına alabilir.

Yinelenebilir ve uyarlanabilir bir süreç

Kuruluşlar olgunlaştıkça, güvenlik duruşları da olgunlaşır. DevSecOps, yinelenebilir ve uyarlanabilir süreçlere elverişlidir. Bu, ortam değişip yeni gereksinimlere uyum sağladıkça, güvenliğin ortam genelinde tutarlı olarak uygulanmasını sağlar. DevSecOps'un olgun bir şekilde uygulanması, sağlam otomasyon, yapılandırma yönetimi, orkestrasyon, konteynerler, sabit altyapı ve hatta sunucusuz hesaplama ortamlarını beraberinde getirecektir.

DevSecOps için en iyi uygulamalar

DevSecOps, güvenlik kontrollerinin geliştirme, teslim ve operasyon süreçlerinize doğal olarak dahil olmasıdır.

Shift left (Sola kaydırma)

'Shift left' bir DevSecOps sloganıdır: Yazılım mühendislerini, güvenliği Devops (teslim) sürecinin sağından (son) soluna (başa) kaydırmaları konusunda teşvik eder. Bir DevSecOps ortamında güvenlik, en başından beri geliştirme sürecinin ayrılmaz bir parçasıdır. DevSecOps kullanan bir kuruluş, siber güvenlik mimarlarını ve mühendislerini geliştirme ekibinin bir parçası olarak getirir. Onların işi, her bileşene ve yazılım demetindeki her yapılandırma öğesine yama uygulanmasını, bunların güvenli şekilde yapılandırılmasını ve belgelenmesini sağlamaktır.

Sola kaydırmak, DevSecOps ekibinin güvenlik risk ve açıklarını erken tespit etmesine olanak tanır ve bu güvenlik tehditlerinin derhal ele alınmasını sağlar. Geliştirme ekibi sadece ürünü etkili bir şekilde oluşturmayı düşünmekle kalmaz, aynı zamanda ürünü oluştururken güvenlik de uygular.

Güvenlik eğitimi

Güvenlik, mühendislik ve uyumluluğun bir birleşimidir. Kuruluş, bünyesindeki herkesin şirketin güvenlik duruşunu anlamasını ve aynı standartları izlemesini sağlamak amacıyla, geliştirme mühendisleri, operasyon ekipleri ve uyumluluk ekipleri arasında bir ittifak kurmalıdır.

Teslim sürecine dahil olan herkes; uygulama güvenliğinin temel prensiplerine, Open Web Application Security Project (OWASP) top 10'a, uygulama güvenliği testine ve diğer güvenlik mühendisliği uygulamalarına aşina olmalıdır. Geliştiricilerin; iş parçacığı modellerini, uyumluluk konrtollerini anlamaları ve riskler ile açıkların nasıl ölçüleceğine dair bilgi sahibi olmaları ve güvenlik denetimlerini uygulamaları gerekir.

Kültür: İletişim, kişiler, süreçler ve teknoloji

İyi bir liderlik, organizasyon içinde değişimi destekleyen iyi bir kültürü teşvik eder. Süreçlerin ve ürün sahipliğinin güvenlik sorumluluklarının bildirilmesi, DevSecOps için önemli ve hayatidir. Ancak bu şekilde geliştiriciler ve mühendisler süreç sahipleri olurlar ve işlerinin sorumluluğunu alırlar.

DevSecOps operasyon ekipleri, ekiplerine ve mevcut projeye uyan teknoloji ve protokolleri kullanarak, kendileri için uygun bir sistem yaratmalıdır. Kendi ihtiyaçlarına uyan bir iş akışı ortamı yaratmaya olanak sağlanan ekip, projenin sonucuna katkısı olan paydaşlar haline gelir.

İzlenebilirlik, denetlenebilirlik ve görünürlük

Bir DevSecOps sürecinde izlenebilirlik, denetlenebilirlik ve görünürlüğün hayata geçirilmesi, daha derin içgörüye ve daha güvenli bir ortama önayak olur:

  • İzlenebilirlik, yapılandırma öğelerini, geliştirme döngüsünde gereksinimlerin kodun içinde devreye alındığı yere kadar izlemenize olanak tanır. Uyumluluğa ulaşmaya, hataları azaltmaya, uygulama geliştirmede güvenli kod sağlamaya ve kod sürdürülebilirliğine yardımcı olduğundan, kuruluşunuzun kontrol çerçevesinde hayati bir rol oynayabilir.
  • Denetlenebilirlik, güvenlik denetimleriyle uyumluluğu sağlamak için önemlidir. Teknik, prosedürel ve idari güvenlik denetimlerinin denetlenebilir, iyi belgelenmiş olması ve bunlara tüm ekip üyelerinin uyması gerekir.
  • Görünürlük genel olarak iyi bir yönetim uygulamasıdır, ancak bir DevSecOps ortamı için çok önemlidir. Bu, kuruluşun, operasyonun kalp atışlarını ölçmek, uyarılar göndermek, yaşanan değişiklikler ve siber saldırılara yönelik farkındalığı artırmak ve tüm proje yaşam döngüsünde hesap verebilirlik sağlamak için sağlam bir izleme sistemine sahip olduğu anlamına gelir.

DevSecOps ve IBM

Otomasyon ihtiyacı iş ve BT operasyonları genelinde arttıkça, DevSecOps araçlarını ve uygulamalarını kullanan kuruluşlar, dijital dönüşüm ve uygulamalarını modernleştirmeye yönelik güçlü bir temel inşa ediyor.

Otomasyonun artırılmasına yönelik bir girişim küçük, ölçülebilir düzeyde başarılı projelerle başlamalıdır; bu projeleri daha sonra diğer süreçler için ve kuruluşunuzun diğer bölümlerinde de ölçekleyebilir ve optimize edebilirsiniz.

IBM ile birlikte çalışarak, önceden oluşturulmuş iş akışlarını da kapsayan, gücünü yapay zekadan alan otomasyon özelliklerine erişim sağlayacaksınız ve her BT hizmeti sürecini daha akıllı hale getirerek, ekiplerin iş yükünü daha önemli BT sorunlarına odaklanmaları ve yeniliği hızlandırmaları için azaltacaksınız.

IBM ayrıca; güvenli sürekli teslime, bütünleştirilmiş güvenlik testine ve bulut tabanlı teslim hatlarına olanak tanımak amacıyla DevSecOps-hazır bir araç takımına ve hizmetlere sahiptir.

Bir sonraki adımı atın:

  • IBM® UrbanCode® ile yazılım devreye almayı otomatikleştirin, karmaşık yayınlama döngüleri üzerinde kontrol sahibi olun, yayınlama sürecini hızlandırın ve ürün kalitesini artırın.
  • IBM DevOps, DevOps Insights ve IBM Cloud Pak® for Applications (isteğe bağlı DevOps eklentisi ile birlikte) ile kurumsal çevikliğinizi artırın, yayınlama döngülerinizi kısaltın ve siber güvenliğinizi geliştirin.
  • Olay çözümünü hızlandırmak amacıyla içgörüleri ve önerileri doğrudan ekibinize sunarak birden fazla pano ihtiyacını ortadan kaldıran IBM Cloud Pak for Watson AIOps ile, yapay zekayı BT operasyon araç zincirinizin merkezine nasıl yerleştirebileceğinizi görün.
  • Gartner raporunu yüklemek ve BT operasyonlarınızın gelecekteki değişikliklerden etkilenmesini nasıl önleyebileceğinizi keşfetmek için kaydolun.
  • BT operasyonları için yapay zeka destekli otomasyonun avantajlarını gösteren IBM® Cloud bilgi grafiği (PDF, 464 KB) dosyasını yükleyin.

Bir IBM Cloud hesabıyla hemen başlangıç yapın.