Kurumsal veri ambarı boşaltımının amacı nedir?

Verilerdeki olağanüstü büyüme, kuruluşları kurumsal veri ambarlarından (EDW), iş yüklerini çıkartma, dönüştürme, yükleme (ETL) ve büyük hacimde kullanılmayan verileri depolama gibi daha önce hiç düşünülmemiş amaçlar için yararlanmaya zorladı. Yeni veri tipleri, güncellenen analitik uygulamaları, daha verimli ve uygun maliyetli veri depolama ve erişim yöntemleri kurumsal veri ambarı altyapılarının üzerinde ek bir baskı oluşturdu.

En etkili modernizasyon yaklaşımlarından biri, kurumsal veri ambarı verileri ve ETL iş yüklerini bir Apache Hadoop veri gölüne boşaltarak maliyet ve EDW performansı baskısının azaltılmasıdır.

IBM'in kurumsal veri ambarı için geliştirdiği eksiksiz, başarısı kanıtlanmış çözüm, veri hareketini, kalitesini, yönetişimini ve replikasyonunu destekler. Bu çözüm, veri boşaltmanın tüm avantajlarını elde ederken aynı zamanda ekibinizin mevcut becerilerinden ve web entegrasyonu iş varlıklarından yararlanmanızı sağlayan, ölçeklenebilir, yüksek performanslı bir platform sağlar.

IBM, veri ambarı boşaltımı için eşsiz bir modüler çözüme sahiptir

Taşıma

Performansınızı sınırlandırmadan, paylaşımsız, paralel bir platformla büyük hacimli verileri çıkarın, taşıyın ve alın.

Başlayın:

-> IBM InfoSphere® DataStage®

-> IBM BigInsights® BigIntegrate

Verileri çıkarma, taşıma ve alma yeteneğini gösteren simge

Dönüştürme ve bütünleştirme

Bir işi bir kez oluşturun ve var olan geliştirici becerilerini ve çıkarma, dönüştürme, yükleme (ETL) varlıklarını kullanarak, bu işi değişikliğe gerek duymadan kurumsal veri ambarında, Hadoop'ta ve ETL işlemlerinde çalıştırın.

Başlayın:

-> IBM Infosphere DataStage

-> IBM BigInsights BigIntegrate

Dönüştürme ve bütünleştirme yeteneğini gösteren simge

Veri kalitesini artırma

Kapsamlı, hızlı ve ölçeklenebilir veri kalitesi işlemlerini uygulayarak GIGO (Garbage In, Garbage Out/Çöp Girer Çöp Çıkar) niteliğinde analitik ve raporlamayı ortadan kaldırın.

Başlayın:

-> IBM QualityStage®

-> IBM BigInsights BigQuality

-> IBM InfoSphere Information Analyzer

Veri kalitesini artırma yeteneğini gösteren simge

Verilerinizi yönetme

Tüm iş kullanıcılarınız için uçtan uca veri kökenini de içeren kapsamlı bir veri yönetişimi uygulayarak veri gölünüzün bataklığa dönüşmesini önleyin.

Başlayın:

-> IBM Information Governance Catalog

Veri yönetişimi yeteneğini gösteren simge

Eşleme

Daha az gecikme süresi ve zamanında güncellemeyle kaynak kullanımını gerektiği yerde ve anda optimize edin ve veri sağlayın.

Başlayın:

-> IBM Infosphere Data Replication

Veri replikasyonu yeteneğini gösteren simge

Güçlendirme ve zenginleştirme

Büyük hacimlerde yapısal ve yapısal olmayan verileri zenginleştirilmiş analitik, makine öğrenimi ve yapay zeka için hazırlayın.

Başlayın:

-> IBM QualityStage

-> IBM BigInsights BigQuality

-> IBM InfoSphere Information Analyzer

-> IBM Information Governance Catalog

 

Verileri zenginleştirme ve güçlendirme yeteneğini gösteren simge

IBM DataStage ile kurumsal veri ambarı boşaltımı

IBM DataStage'i kullanarak Hadoop ile kurumsal veri ambarı boşaltımı uygularken kurumsal veri gölü mimarisi ve kurumsal bir veri ambarını yüklerken geleneksel ETL işlemleri hakkında bilgi edinin.

IBM DataStage, kurumsal veri ambarı boşaltımını kolaylaştırır

IBM DataStage'in, verileri ve ETL işlemlerini düşük maliyetli Hadoop kümelerine boşaltarak kurumsal veri ambarlarının verimliliğini artırmak için kuruluşlara nasıl yardımcı olduğu hakkında bilgi edinin.

Veri boşaltımıyla ilgili karşılaşılan 5 zorluk ve fırsat

Kurumsal veri ambarının Hadoop'a alınmasının veri gölünüzün entegrasyonu, kalitesi, yönetimi ve meta veri yönetimini nasıl sağladığını keşfedin.

Bağlantı kurun

Bizi ziyaret edin:

Bizi ziyaret edin: