Niektóre programy Watson przeznaczone dla branży handlowej zostały przejęte przez inny podmiot

Komunikacja i współpraca