IBM zdobywa uznanie twórców rankingu Gartner Magic Quadrant 2020 dotyczącego sieci biznesowych dla wielu przedsiębiorstw.

Widoczność łańcucha dostaw

IBM Sterling Supply Chain Business Network

Wyświetlaj wszystkie istotne transakcje na jednym panelu kontrolnym, aby szybko lokalizować i analizować problemy i rozwiązywać je w ciągu kilku minut zamiast godzin.

IBM Food Trust

Łączy podmioty, oferując m.in. licencjonowany, niezmienialny i współużytkowany rejestr danych o pochodzeniu żywności, danych transakcyjnych czy szczegółach dotyczących przetwórstwa.

IBM Sterling Supply Chain Insights with Watson

Przewiduj i sprawnie oceniaj zakłócenia i zagrożenia oraz ograniczaj ich skutki w celu zoptymalizowania wydajności łańcucha dostaw dzięki możliwościom sztucznej inteligencji.

TradeLens

Zyskaj dostęp do ekosystemu zrzeszającego partnerów działających w łańcuchu dostaw — m. in. właścicieli ładunków transportowych, przewoźników, spedytorów i dostawców usług logistycznych, portów i terminali i administracji celnej.

„Wieża kontroli” zasobów IBM Sterling

Bardziej efektywnie monitoruj i przewiduj wykorzystanie zasobów oraz działaj w oparciu o uzyskane informacje, by sprostać stawianym wymaganiom. Wszystko dzięki pełnej widoczności systemów i odseparowanych źródeł danych oraz dokładnym, otrzymywanym w czasie rzeczywistym danym o zapasach dostępnych do rozdysponowania.

Współpraca z dostawcami

Trust Your Supplier

Sieć łańcuchów bloków, która usprawni kwalifikację i weryfikację dostawców, ich wdrożenie oraz zarządzanie cyklem życia informacji.

 

IBM Sterling Business Transaction Intelligence

Zyskaj pełną widoczność cyklu życia transakcji w czasie rzeczywistym i we właściwym kontekście.

 

IBM Sterling Business Transaction Intelligence — edycja Multi-Enterprise

IBM Blockchain udostępnia niezmienialne rejestry bieżących wydarzeń cyfrowych w przedsiębiorstwach.

 

IBM Sterling Transaction Manager

Eliminuje papierową dokumentację transakcji i ręczne przetwarzanie danych dzięki zautomatyzowaniu transakcji za pomocą formularzy WWW i konwersji dokumentów.

IBM Sterling Document Conversion Services

Przekształca nieustrukturyzowane dokumenty, takie jak faksy, wiadomości e-mail i pliki PDF, w ustrukturyzowane dane, oferując elektroniczną alternatywę dla nieefektywnego ręcznego przetwarzania transakcji.

Zarządzanie zamówieniami

IBM Sterling Order Management

Zapewnij wysoką jakość obsługi klienta we wszystkich kanałach i optymalizuj realizację zamówień w każdym punkcie łańcucha dostaw.

 

IBM Sterling Fulfillment Optimizer with Watson

Pozwala zwiększyć zyski w ramach wszechkanałowej strategii, równoważy obciążenia i ogranicza całkowite koszty obsługi.

 

IBM Sterling Inventory Visibility

To rozwiązanie oparte na chmurze pozwoli Ci śledzić aktualny stan zasobów i uzyskiwać dokładne dane o zapasach dostępnych do rozdysponowania (available-to-promise).

 

IBM Sterling Store Engagement

Stwórz pracownikom sklepów możliwość korzystania z intuicyjnych aplikacji mobilnych, które wspomagają sprzedaż wszechkanałową.

IBM Sterling Supply Chain Insights with Watson

Wykorzystaj sztuczną inteligencję, by zoptymalizować wydajność łańcucha dostaw — szybko i skutecznie przewidując, analizując i ograniczając ryzyko oraz zakłócenia działalności.

 

Współpraca B2B

Poznaj produkty IBM Sterling B2B Collaboration.