Udoskonalaj relacje biznesowe

Zbuduj sieć dostawców i partnerów, która będzie sprzyjać bezkonfliktowym, owocnym i korzystnym relacjom biznesowym.

Jak stworzyć rozwiązanie do integracji B2B, które zwiększy naszą konkurencyjność?

Zbuduj platformę integracji strategicznej, która będzie spełniać wymogi operacyjne Twojej firmy

Produkty i usługi

Oprogramowanie B2B — integracja firma-firma (B2B)

Postaw na konsolidację całego systemu przetwarzania dokumentów EDI z pomocą pojedynczej, bezpiecznej platformy. Doprowadź do centralizacji wdrażania partnerów handlowych do współpracy i zarządzania nimi.

Oprogramowanie B2B — Managed File Transfer

Szybsze przesyłanie plików dzięki synchronizacji systemów i uproszczeniu udostępniania danych.

Partner Engagement Manager

Uprość wdrażanie partnerów B2B do współpracy i zarządzanie nimi poprzez centralizację procesów rejestrowania. Aby uniknąć zakłóceń w procesach, udostępnij mechanizmy samoobsługi oraz proaktywnie zarządzaj danymi dotyczącymi kontaktów i certyfikatów.

Supply Chain Business Network

Kognitywne możliwości: inteligencja wbudowana w każdą transakcję biznesową

Usprawnij komunikację B2B i wykorzystaj kognitywne technologie korelowania dokumentów, aby uzyskać szczegółowy wgląd w cykl życia transakcji B2B. Wyciągaj korzyści z inwestycji nawet o 85% szybciej dzięki możliwości przeszukiwania i przeglądania całego cyklu życia transakcji w czasie rzeczywistym i w kontekście całego cyklu życia transakcji.