Rozwiązania IAM

IAM dla konsumentów

laptop z interfejsem zarządzania dostępem i tożsamością konsumenta

Zarządzanie dostępem i tożsamością konsumenta

Projektuj atrakcyjne, nowoczesne i bezpieczne środowiska cyfrowe dla użytkowników zewnętrznych, niezależnie od tego, czy będą to klienci, potencjalni klienci czy obywatele. Przygotuj organizację do poprawnego rejestrowania tożsamości użytkowników oraz zarządzania i administrowania programem tożsamości konsumentów.

Zarządzanie dostępem

laptop z interfejsem zarządzania tożsamością w chmurze

Zarządzanie dostępem

Stosuj pojedyncze logowanie i uwierzytelnianie wieloskładnikowe oparte na czynnikach ryzyka, aby doskonalić doświadczenia użytkowników, a jednocześnie zwiększać bezpieczeństwo organizacji. Wykorzystaj najnowsze, adaptowalne mechanizmy kontroli dostępu, które zapewniają inteligentne uwierzytelnianie oparte na analizie ryzyka realizowanej przez sztuczną inteligencję.

Zarządzanie dostępem uprzywilejowanym

laptop z interfejsem zarządzania dostępem uprzywilejowanym

Zarządzanie dostępem uprzywilejowanym

Chroń i zarządzaj dostępem do uprzywilejowanych kont w organizacji, korzystając z bazujących na hasłach zabezpieczeń klasy korporacyjnej i narzędzi do kontrolowania dostępu uprzywilejowanego. Wcześnie rozpoznawaj i zabezpieczaj hasła do kont uprzywilejowanych, a także zarządzaj nimi tak, by zapobiegać naruszeniom i nadużyciom.

Nadzór nad tożsamością

laptop z interfejsem zarządzania tożsamością i analizą

Nadzór nad tożsamością i administrowanie nią

Bezpiecznie i sprawnie przyznawaj dostęp i uprawnienia w organizacji. Przyznawaj użytkownikom dostęp oraz kontroluj i raportuj ich aktywność. Zyskaj większy wgląd w sposób wykorzystania dostępu, badaj zagrożenia, by identyfikować najważniejsze działania zapewniające zgodność z przepisami, i podejmuj lepsze decyzje na podstawie wartościowych wyników inteligentnych analiz.

Przegląd

Zarządzanie tożsamością i dostępem (IAM) jest niezbędne do zabezpieczania hybrydowego środowiska wielochmurowego w przedsiębiorstwie. Inteligentne, nowoczesne rozwiązania do identyfikacji tożsamości gwarantują użytkownikom bezpieczne korzystanie z zasobów i danych, jednocześnie kładąc fundament dla strategii zerowego zaufania.

Przyznawaj uprawnienia dostępu, udostępniaj możliwość pojedynczego logowania z dowolnego urządzenia i zarządzania cyklem życia użytkownika, zwiększ bezpieczeństwo dzięki uwierzytelnianiu wieloskładnikowemu, chroń konta uprzywilejowane i korzystaj z wielu innych funkcji.

Chroń użytkowników, zarówno w przedsiębiorstwie, jak i poza nim (grafika cyfrowa)

Chroń użytkowników, zarówno w przedsiębiorstwie, jak i poza nim (01:40)

Korzyści

Chroń swój biznes

Upewnij się, że właściwe osoby mają odpowiedni poziom dostępu oraz dyskretnie weryfikuj tożsamości użytkowników podczas logowania i w trakcie trwania sesji. Korzystając ze sztucznej inteligencji w celu podejmowania mądrzejszych, bardziej świadomych decyzji dotyczących modyfikowania dostępu użytkowników, odkryjesz wartości odstające i szkodliwe kombinacje uprawnień.

Cyfrowa transformacja

Zapewniaj szybki dostęp do zasobów i aplikacji bez względu na to, czy znajdują się one w chmurze, środowisku lokalnym, czy w chmurze hybrydowej. Bez względu na to, czy zapewniasz dostęp użytkownikom korporacyjnym, uprzywilejowanym administratorom, czy konsumentom, możesz zaoferować bezproblemową obsługę, jakiej oczekują użytkownicy.

Zachowaj zgodność z wymogami

Przepisy przychodzą i odchodzą. Wczoraj była ustawa SOX, dzisiaj mamy RODO i dyrektywę PSD2, a jeszcze inne przepisy wejdą w życie jutro. Centralnie zarządzaj certyfikatami dostępu, przyznawaniem i cofaniem uprawnień oraz naruszeniami zasad separacji obowiązków, by łatwo dostosować się do nowych regulacji.

Usługi IAM

Certyfikowani konsultanci IAM i specjaliści ds. bezpieczeństwa mogą wesprzeć Twoje zespoły, aby planować, projektować i wdrażać zorientowane na wyniki rozwiązania do nadzoru nad tożsamością oraz zarządzać nimi. Dzięki naszym fachowcom Twoja organizacja może lepiej wykorzystać inwestycje w zarządzanie tożsamością i dostępem oraz z powodzeniem realizować długofalowe projekty.

Pewna firma zwiększa elastyczność biznesową dzięki zarządzaniu tożsamością w chmurze

Niewielka firma zajmująca się zarządzaniem zasobami szukała sposobu na zaoferowanie swoim prestiżowym klientom bardziej innowacyjnych usług. Współpracując z Partnerem Handlowym IBM, wykorzystała rozwiązanie IBM Security Verify Access na cyfrowej platformie zarządzania zasobami. Dzięki temu klienci, doradcy i pośrednicy mogą korzystać z kompletu danych uwierzytelniających, aby zalogować się na dowolnym urządzeniu i uzyskać dostęp do zasobów. Wszystko to z zachowaniem bezpieczeństwa danych osobowych i firmowych.

Następne kroki