Zarządzanie tożsamością i dostępem (IAM) jest niezbędne do zabezpieczania hybrydowego środowiska wielochmurowego w przedsiębiorstwie. Inteligentne, nowoczesne rozwiązania do identyfikacji tożsamości gwarantują użytkownikom bezpieczne korzystanie z zasobów i danych, jednocześnie kładąc fundament dla strategii zerowego zaufania.

Przyznawaj uprawnienia dostępu, udostępniaj możliwość pojedynczego logowania z dowolnego urządzenia i zarządzania cyklem życia użytkownika, zwiększ bezpieczeństwo dzięki uwierzytelnianiu wieloskładnikowemu, chroń konta uprzywilejowane i korzystaj z wielu innych funkcji.

Korzyści

Chroń swój biznes

Chroń swój biznes z IAM

Zadbaj o to, by przyznawać uprawnienia właściwym osobom i dyskretnie weryfikuj tożsamość użytkowników podczas ich logowania i w trakcie trwania sesji. Wykorzystaj sztuczną inteligencję (AI), by podejmować lepsze, poparte danymi decyzje, modyfikować zasady dostępu użytkowników oraz wykrywać wartości odstające i szkodliwe kombinacje uprawnień.

Cyfrowa transformacja

Cyfrowa transformacja z IAM

Zapewniaj szybki dostęp do zasobów i aplikacji bez względu na to, czy znajdują się one w chmurze, środowisku lokalnym, czy w chmurze hybrydowej. Niezależnie od tego, czy chcesz dać dostęp do aplikacji klientom czy pracownikom, będziesz w stanie zapewnić im komfort obsługi, którego oczekują.

Zachowaj zgodność z wymogami

Zachowaj zgodność z wymogami dzięki systemowi IAM

Przepisy przychodzą i odchodzą. Wczoraj była ustawa SOX, dzisiaj mamy RODO i dyrektywę PSD2, a jeszcze inne przepisy wejdą w życie jutro. Centralnie zarządzaj certyfikatami dostępu, przyznawaniem i cofaniem uprawnień oraz naruszeniami zasad separacji obowiązków, by łatwo dostosować się do nowych regulacji.

Rozwiązania IAM

Zarządzanie dostępem uprzywilejowanym

Chroń i zarządzaj dostępem do uprzywilejowanych kont w organizacji, korzystając z bazujących na hasłach zabezpieczeń klasy korporacyjnej i narzędzi do kontrolowania dostępu uprzywilejowanego. Wcześnie rozpoznawaj i zabezpieczaj hasła do kont uprzywilejowanych, a także zarządzaj nimi tak, by zapobiegać naruszeniom i nadużyciom.

Zarządzanie dostępem

Uprość logowanie i zabezpiecz swoją organizację, stosując opcję pojedynczego logowania i uwierzytelnianie wieloskładnikowe oparte na czynnikach ryzyka. Wykorzystaj najnowsze, adaptowalne mechanizmy kontroli dostępu, które zapewniają inteligentne uwierzytelnianie oparte na analizie ryzyka realizowanej przez sztuczną inteligencję.

Zarządzanie tożsamością i analiza

Bezpieczne i sprawne przyznawanie dostępu i uprawnień w organizacji. Przyznawanie użytkownikom dostępu oraz kontrolowanie i raportowanie jego wykorzystania. Zyskaj większy wgląd w sposób wykorzystania dostępu, badaj zagrożenia, by identyfikować najważniejsze działania zapewniające zgodność z przepisami, i podejmuj lepsze decyzje na podstawie wartościowych wyników inteligentnych analiz.

Usługi IAM

Certyfikowani konsultanci zajmujący się zarządzaniem tożsamością i dostępem oraz specjaliści ds. bezpieczeństwa pomogą Twoim zespołom w planowaniu, projektowaniu i wdrażaniu — ukierunkowanych na konkretne wyniki — rozwiązań do zarządzania tożsamością. Dzięki naszym fachowcom Twoja organizacja może lepiej wykorzystać inwestycje w zarządzanie tożsamością i dostępem (IAM) oraz z powodzeniem realizować długofalowe projekty.

Pewna firma zwiększa elastyczność biznesową dzięki zarządzaniu tożsamością w chmurze

Niewielka firma zajmująca się zarządzaniem zasobami szukała sposobu na zaoferowanie swoim prestiżowym klientom bardziej innowacyjnych usług. Współpracując z Partnerem Handlowym IBM, wykorzystała rozwiązanie IBM Security Verify Access na cyfrowej platformie zarządzania zasobami. Dzięki temu klienci, doradcy i pośrednicy mogą korzystać z kompletu danych uwierzytelniających, aby zalogować się na dowolnym urządzeniu i uzyskać dostęp do zasobów. Wszystko to z zachowaniem bezpieczeństwa danych osobowych i firmowych.

Następne kroki