Najważniejsze cechy IBM Wazi for Red Hat CodeReady Workspaces

Kluczowe funkcje w zakresie programowania dla systemu z/OS

Wazi Workspaces oferuje kluczowe funkcje w zakresie programowania, takie jak edycja, budowanie i debugowanie, w popularnych, zintegrowanych środowiskach programistycznych — Microsoft® VS Code™ lub Eclipse®.

Nowa strategia debugowania z IBM z/OS Debugger

Pracuj na punktach przerwania i zmiennych, sprawdzaj kod, a także modyfikuj rejestry i zmienne programów napisanych w językach COBOL i PL/I w środowiskach VS Code lub Eclipse, korzystając z rozwiązania IBM z/OS Debugger.

Nowe sposoby edytowania kodu w językach COBOL, PL/I i w asemblerze

Zyskaj dostęp do najnowszych funkcji programistycznych, takich jak uzupełnianie kodu, wycinki kodu, sprawdzanie składni w czasie rzeczywistym, nawigacja w plikach copybook, widok konspektu, refaktoryzacja oraz podświetlanie składni w trakcie edycji kodu w języku JCL.

Nowoczesne przepływy pracy

Zapewnij szybkie i intuicyjne tworzenie i wdrażanie aplikacji dzięki integracji z nowoczesną technologią SCM, w tym z systemem Git. Dzięki dodatkowi Intelligent Build, dostępnemu w produkcie IBM Dependency Based Build, programiści mogą budować aplikacje z myślą o chmurze, korzystając z funkcji systemu Git, a technologia SCM oraz zintegrowany mechanizm debugowania umożliwiają wykorzystanie rozwiązania IBM z/OS Debugger bezpośrednio w środowisku IDE.

Osobiste środowisko testowe systemu z/OS na platformie Red Hat OpenShift

Zyskaj dostęp do osobistego, skonteneryzowanego środowiska programowania i testowania, zoptymalizowanego pod kątem platformy Red Hat OpenShift, i korzystaj z narzędzi, które synchronizują artefakty, by utrzymać aktualność środowiska testowego.

Standardowy potok procesów CI/CD

Zautomatyzuj potok procesów dzięki nowoczesnym narzędziom i standardowym procesom wykorzystywanym na różnych platformach.