Zarządzanie wysoką dostępnością w IBM VM Recovery Manager

Co może zrobić dla Twojej firmy

IBM VM Recovery Manager for Power Systems to łatwe w obsłudze i ekonomiczne rozwiązanie zapewniające mechanizmy wysokiej dostępności i usuwania skutków katastrofy. Oprogramowanie automatyzujące, usługi instalacyjne i zdalne wsparcie pozwalają usprawnić proces odtwarzania. Wbudowane mechanizmy i wsparcie IBM sprawiają, że specjalistyczne umiejętności nie są konieczne. Oprócz tego optymalizują docelowy czas odtworzenia (RPO) i docelowy okres dopuszczalnej utraty danych (RTO), usprawniają tworzenie kopii zapasowych oraz pozwalają na skuteczniejsze zarządzanie rosnącymi wolumenami danych.

Korzyści

Wysoka dostępność i usuwanie skutków katastrofy

Oprogramowanie automatyzacyjne ułatwia użytkownikom serwerów Power Systems restartowanie maszyn wirtualnych w lokalnym lub zdalnym środowisku obsługi kopii zapasowych, oferując mechanizmy wysokiej dostępności i usuwania skutków katastrofy.

Niższe koszty

Jeśli aplikacja nie wymaga klastrów PowerHA, rozwiązanie pozwala wyeliminować wydatki związane ze zduplikowanymi licencjami na oprogramowanie oraz uprościć implementację tradycyjnych klastrów i zarządzanie nimi.

Testowanie usuwania skutków katastrofy

Automatyzacja przełączania awaryjnego i funkcja próbnego usuwania skutków katastrofy ułatwiają testowanie mechanizmu usuwania skutków katastrofy bez zakłócania produkcji.

Usprawnione odtwarzanie

Rozwiązanie zapewnia zautomatyzowane sterowanie replikacją danych i wykonywanie zadań związanych z restartowaniem systemów, aplikacji i obciążeń w lokalizacjach zdalnych.

Finansujemy możliwości

Pozwól sobie na więcej: oferujemy elastyczne opcje płatności i konkurencyjne stawki na oprogramowanie, usługi, systemy i rozwiązania IBM.