Zrzut ekranu z oprogramowania IBM Spectrum Control

Co IBM Spectrum Control może zmienić w Twojej firmie?

IBM® Spectrum Control™ umożliwia monitorowanie i analizowanie środowisk pamięci masowych od wielu dostawców. To kompleksowe rozwiązanie, które pozwala zarządzać systemami pamięci masowych, pamięcią masową zdefiniowaną programowo, strukturami sieci SAN, urządzeniami, a nawet pamięcią masową w chmurze. Dzięki IBM możesz spojrzeć na pamięć masową z różnych perspektyw, na przykład przeglądać informacje na jej temat według działów, aplikacji czy serwerów.

Korzyści

Większa wydajność, niższe koszty

Zwiększa wydajność aplikacji i ogranicza wydatki generowane przez pamięci masowe dzięki zintegrowanym mechanizmom monitorowania i analizowania pamięci masowych.

Pojedyncza platforma zarządzania

Umożliwia zarządzanie pamięcią plikową, obiektową, flash, blokową i zdefiniowaną programowo za pomocą pojedynczej konsoli.

Opcje wdrożenia i licencjonowania

Wybierz rozwiązanie instalowane lokalnie lub w chmurze w ramach jednego z wielu dostępnych planów licencjonowania.

Alerty i rozwiązywanie problemów

Oferuje funkcje diagnostyczne informujące o zasobach, na które wpływ ma problem z dostępnością lub wydajnością. Generuje alerty, które niezwłocznie powiadamiają o zdarzeniach wymagających podjęcia działań.

Najważniejsze cechy rozwiązania IBM Spectrum Control

Monitorowanie pamięci masowych

Użytkownik ma dostęp do widoków prezentujących informacje na temat środowiska pamięci masowych według aplikacji, działów, serwerów czy ośrodków. Pojedynczy punkt kontroli pozwala monitorować wszystkie typy pamięci masowych, takie jak flash, SAN, zdefiniowane programowo, plikowe, obiektowe, serwerowe i chmurowe zarządzane przez rozwiązanie IBM Spectrum Virtualize for Public Cloud. Rozwiązanie umożliwia nadzorowanie systemów pamięci masowych, portów, przełączników, struktur SAN i innych urządzeń. Ponadto można w nim tworzyć niestandardowe raporty, które są następnie dostarczane automatycznie i zgodnie z harmonogramem.

Zaawansowane analizy

Optymalizuje poziomy pamięci masowych, pozwalając wyeliminować działania metodą prób i błędów i przechowywać dane na właściwym poziomie pamięci. Ponadto umożliwia równoważenie obciążenia w obrębie poziomów pamięci i ułatwia planowanie mocy obliczeniowej pod kątem przyszłego, prognozowanego zapotrzebowania.

Elastyczne wdrażanie

Rozwiązanie oferowane jest jako oprogramowanie instalowane lokalnie lub usługa w chmurze. Wdrożenie w chmurze — IBM Storage Insights — umożliwia monitorowanie i analizy w bezpiecznym środowisku chmury IBM Cloud dostępnym w ramach uproszczonego planu subskrypcyjnego. Rozwiązania lokalne są oferowane z opcjami licencjonowania według mocy obliczeniowej lub liczby obudów. Mogą działać samodzielnie lub w połączeniu z IBM Spectrum Virtualize w ramach zestawu produktów IBM Virtual Storage Center.