30-dniowa wersja próbna

Zasoby OpenPages

Wyświetl najnowsze webinaria

Plan zachowania odporności biznesowej

Odmień tradycyjne metody pracy w taki sposób, aby lepiej przygotować się na planowane i nieplanowane przestoje.

IBM RegTech Virtual Summit

Posłuchaj dyskusji ekspertów RegTech na temat wdrażania sprawdzonych procedur zarządzania współczesnymi wyzwaniami dotyczącymi GRC, przy jednoczesnej poprawie efektywności, obniżeniu kosztów i zachowaniu zgodności z przepisami.

Stwórz swoje biznesowe zastosowanie dla rozwiązań RegTech

Zyskaj nową perspektywę na poprawę procesów zarządzania nadzorem nad wymogami prawnymi, raportowania, zgodności i zarządzania ryzykiem dzięki rozwiązaniom RegTech.

Budowanie przyszłości platformy GRC dzięki AI

Dołącz do ekspertów IBM i gości z firmy Forrester, dyskutujących na temat finansowych skutków wdrożenia IBM OpenPages with Watson w organizacjach.

Blogi

IBM OpenPages wprowadza inteligentny sposób zarządzania danymi poufnymi

Dowiedz się, jak wykorzystać potencjał metadanych i zautomatyzować monitorowanie procesów ochrony danych osobowych z pomocą IBM OpenPages Data Privacy Management.

IBM OpenPages with Watson wygrywa nagrodę w kategorii „najlepsza innowacja w interfejsie użytkownika”

W 2021 r. produkt IBM OpenPages otrzymał pierwszą w historii nagrodę Risk Markets Technology Awards w kategorii „najlepsza innowacja w interfejsie użytkownika”.

Uruchom rozwiązanie IBM OpenPages z usługą Watson w dowolnym miejscu

Produkt IBM OpenPages with Watson jest teraz dostępny jako kaseta w produkcie Cloud Pak for Data — opartej na kontenerach platformie IBM do obsługi danych, sztucznej inteligencji i analizy.

Jak IBM Watson pomaga klientom budować zaufanie do danych, modeli i procesów

IBM ogłasza wprowadzenie nowych funkcji produktów IBM Watson, które mają na celu pomóc przedsiębiorstwom w budowaniu zaufania do swoich modeli danych i AI.

Jak AI wpłynie na nadzór, ocenę ryzyka i zachowanie zgodności z przepisami?

Dowiedz się, jak implementacja mechanizmów analitycznych i AI w ramach struktur zarządzania ryzykiem oraz zgodnością z przepisami może pomóc zmniejszyć koszty i zwiększyć dokładność danych.

Plan odporności: podręcznik zarządzania przestojami

Zapanuj nad przestojami dzięki ciągłemu planowaniu i prognozowaniu predykcyjnemu.

Dokumentacja produktu

Dokumentacja IBM OpenPages with Watson

Informacje na temat instalowania i używania produktu IBM OpenPages with Watson oraz administrowania nim.

Dema produktu

Interaktywne demo IBM OpenPages with Watson

Dowiedz się więcej na temat kluczowych przypadków użycia OpenPages, w tym zarządzania kontrolą i problemami.

Kolekcja demo IBM OpenPages with Watson

Obejrzyj demonstrację z udziałem ekspertów technicznych, którzy przeprowadzą Cię przez powszechne przypadki użycia, podkreślając kluczowe możliwości produktu.

Raporty i badania

Aktualny stan globalnych przepisów dotyczących ochrony prywatności

Przeczytaj ten e-book przygotowany przez Compliance Week i IBM, aby poznać najnowsze informacje na temat przepisów dotyczących ochrony prywatności danych.

E-book na temat IBM OpenPages

Promowanie kultury całkowitej zgodności z przepisami w całej firmie, dostosowywanie się do zmian w przepisach i rozszerzenie kompetencji pierwszej linii organizacji na potrzeby podejmowania decyzji uwzględniających poziom ryzyka.

IBM OpenPages i SecurityScorecard

Stwórz kompleksowy obraz dostawców na podstawie funkcji ocen od SecurityScorecard w produkcie IBM OpenPages Third Party Risk Management.

Badanie Total Economic Impact™ dotyczące produktu IBM OpenPages

Zapoznaj się z badaniem Forrester TEI, aby dowiedzieć się, jak IBM OpenPages może pomóc klientom uniknąć kar za naruszenie przepisów i ograniczyć wysiłki w zarządzaniu ryzykiem.

IBM OpenPages Data Privacy Management

Rozszerz wykorzystanie danych, zachowując zgodność z przepisami.

Raport Gartner: Formalizacja zarządzania ryzykiem związanym z dostawcami w celu ograniczenia zakłóceń działalności

Czy Twoja organizacja jest w stanie monitorować ryzyko związane z dostawcami w całym ich cyklu życia? Chcesz lepiej zrozumieć wyzwania i poznać rozwiązania rekomendowane przez firmę Gartner?

Przeczytaj informacje o rozwiązaniu OpenPages

Prosta automatyzacja procesów GRC

IBM OpenPages with Watson oferuje możliwość wdrażania modułów produktu ukierunkowanych na konkretną dziedzinę działalności, dzięki którym można stawić czoła wyzwaniom związanym z zarządzaniem ryzykiem i zgodnością. Wybierz moduły produktu, z których chcesz korzystać w ramach jednego, zintegrowanego środowiska.

IBM OpenPages Operational Risk Management

Automatyzuj proces identyfikowania, oceniania, monitorowania, analizowania ryzyka operacyjnego oraz zarządzania nim.

IBM OpenPages Regulatory Compliance Management

Sprawnie i kompleksowo zarządzaj zgodnością z wymogami formalnymi.

IBM OpenPages Model Risk Governance

Sprawnie nadzoruj i raportuj modele oraz zapewnij ich zgodność z przepisami.

IBM OpenPages IT Governance

Uzyskaj kompleksowy wgląd w zagrożenia dla infrastruktury IT i odwzoruj je na procesy biznesowe.

IBM OpenPages Internal Audit Management

Automatyzuj wewnętrzne audyty i zarządzaj nimi oraz szerzej zarządzaj ryzykiem i zgodnością.

IBM OpenPages Business Continuity Management

Zapewnij swojemu przedsiębiorstwu ciągłość biznesową i chroń pracowników przed zdarzeniami zakłócającymi pracę.

IBM OpenPages Third Party Risk Management

Minimalizuj ryzyko i poprawiaj wyniki współpracy biznesowej z każdym z dostawców.

IBM OpenPages Policy Management

Aktualizuj strategie i procedury, wypełniając swoje wewnętrzne i zewnętrzne zobowiązania.

IBM OpenPages Financial Controls Management

Zmniejszaj koszty i złożoność operacji związanych z utrzymywaniem zgodności z ustawą Sarbanes-Oxley i innymi podobnymi przepisami dotyczącymi sprawozdawczości finansowej.