Plany cenowe pakietów OpenPages®

Znajdź odpowiednie rozwiązanie dla Twojej organizacji.

IBM® Assessment for Third Party Risk Management OpenPages SaaS Single Solution OpenPages SaaS Enterprise OpenPages Client Hosted / Hybrid Single Solution OpenPages Client Hosted / Hybrid Solution Bundle
Ceny
Od USD 48,000
Od USD 75,000
Od USD 108,000
Od USD 157,000
Od USD 201,000
Roczna subskrypcja
Opis
 • Identyfikowanie problemów oraz wskaźników ryzyka i reagowanie na nie. Ocena ryzyka dotyczącego innych firm przy użyciu interaktywnych kwestionariuszy.
 • Rozwiązanie udostępniane w środowisku IBM Cloud. Obejmuje 1 moduł produktu OpenPages.
 • Rozwiązanie korporacyjne udostępniane w środowisku IBM Cloud. Zawiera pakiet dowolnych trzech modułów produktu OpenPages.
 • Zainstaluj OpenPages lokalnie lub w dowolnej chmurze. Obejmuje 1 moduł produktu OpenPages.
 • Zainstaluj OpenPages lokalnie lub w dowolnej chmurze. Zawiera pakiet dowolnych trzech modułów produktu OpenPages.
Liczba stanowisk/dostawców
Obsługuje do 500 dostawców.
Obejmuje ponad 2 500 stanowisk/użytkowników w firmie.
Obejmuje ponad 2 500 stanowisk/użytkowników w firmie.
Obejmuje ponad 2 500 stanowisk/użytkowników w firmie.
Obejmuje ponad 2 500 stanowisk/użytkowników w firmie.

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami

Lista subskrypcji i funkcji OpenPages

Jakie funkcje są zawarte w środowisku OpenPages?

Podstawowy zestaw funkcji OpenPages zawarty w każdym pakiecie cenowym przedstawiono poniżej.

Subskrypcja OpenPages Zawarte funkcje
 • IBM® Assessment for Third Party Risk Management
 • OpenPages SaaS Single Solution
 • OpenPages SaaS Enterprise
 • OpenPages Client Hosted / Hybrid Single Solution
 • OpenPages Client Hosted / Hybrid Solution Bundle
 • • Zarządzanie problemami i działaniami
 • • Automatyzacja przepływu pracy
 • • Dynamiczne panele kontrolne użytkownika końcowego
 • • Wskazówki oparte na zadaniach
 • • Zarządzanie dokumentami za pomocą funkcji pobrania i zwrócenia pliku i kontroli wersji
 • • 8 obsługiwanych języków
 • • Pamięć masowa (dla klientów SaaS)
 • • Interfejsy API REST
 • • Program narzędziowy ETL
 • • Pakietowy mechanizm analityczny
 • • Eksport/import w programie Excel
 • • Konektory do usług IBM Watson®
 • • Testowanie mechanizmów kontrolnych
 • • Cognos® Analytics
 • • Kwestionariusz oceny
 • • Integracje sieciowe dostawcy danych
 • • Zintegrowane raporty i panele kontrolne
 • • Mechanizm obliczeń oparty na interfejsie użytkownika
 • • Zintegrowany model obiektu
 • • Zmiana dziennika kontroli
 • • Kompozycje kolorów
 • • Projektant widoku typu „przeciągnij i upuść”
 • • Projektant przepływu pracy metodą „przeciągnij i upuść”
 • • Odwzorowanie powiązania relacji

Jakie moduły są oferowane w ramach oprogramowania IBM OpenPages?

Rozwiązanie OpenPages with Watson® oferuje możliwość wdrażania modułów produktu ukierunkowanych na konkretną dziedzinę działalności, dzięki którym można stawić czoła wyzwaniom związanym z zarządzaniem ryzykiem i zgodnością. Wybierz moduły produktu, z których chcesz korzystać w ramach jednego, zintegrowanego środowiska.

Moduły produktu Funkcje modułu produktu
 • OpenPages Operational Risk Management
 • • Samodzielna ocena ryzyka i kontroli
 • • Zarządzanie stratami
 • • Straty zewnętrzne (IBM FIRST)
 • • Kluczowe wskaźniki ryzyka i wydajności
 • • Analiza scenariuszy
 • OpenPages Regulatory Compliance Management
 • • Zarządzanie kontaktami z organami regulacyjnymi
 • • Zarządzanie zmianami regulacyjnymi
 • • Zarządzanie biblioteką zobowiązań
 • • Ocena zgodności z przepisami
 • • Konektory kanału przesyłania danych
 • OpenPages Model Risk Governance
 • • Zestaw modeli
 • • Wykorzystanie modelu
 • • Pomiary modelu
 • • Karta wyników modelu
 • • Certyfikat modelu
 • • Monitorowanie wydajności modelu z pomocą Watson OpenScale
 • OpenPages IT Governance
 • • Repozytorium aplikacji i zasobów IT
 • • Zarządzanie zdarzeniami i słabymi punktami zabezpieczeń
 • • Podstawowa inwentaryzacja mechanizmów kontroli
 • • Konektory SIEM
 • OpenPages Internal Audit Management
 • • Określanie zasięgu i planowanie kontroli
 • • Planowanie przeprowadzenia kontroli
 • • Elementy jednostki podlegające kontroli
 • • Kontrola pracy w terenie, dokumentacji i wykonania
 • • Wyniki kontroli i problemy
 • • Tworzenie raportów kontrolnych i zamknięcie kontroli
 • OpenPages Business Continuity Management
 • • Ocena wpływu na działalność przedsiębiorstwa
 • • Planowanie ciągłości biznesowej
 • • Testowanie planu ciągłości biznesowej
 • • Odwzorowanie zależności
 • OpenPages Third Party Risk Management
 • • Środowisko dostawcy
 • • Oceny dostawców
 • • Zarządzanie zaangażowaniem dostawcy
 • • Współużytkowane kwestionariusze SIG
 • • Konektor SecurityScorecard
 • OpenPages Policy Management
 • • Zarządzanie dokumentami dotyczącymi strategii
 • • Kampania strategii
 • • Certyfikat strategii
 • OpenPages Financial Controls Management
 • • Certyfikacje procesów i mechanizmów kontroli
 • • Zautomatyzowany harmonogram certyfikacji
 • • Określanie zasięgu
 • OpenPages Data Privacy Management
 • • Oceny wpływu na ochronę prywatności
 • • Repozytorium aplikacji i zasobów danych umożliwiających identyfikację tożsamości
 • • Synchronizacja zasobów danych z produktem IBM Watson® Knowledge Catalog