IBM® OpenPages® with Watson

Kompleksowy, zintegrowany wgląd w ryzyko w całej firmie

IBM OpenPages pozwala na dostarczanie użytkownikom informacji w odpowiednim czasie, umożliwiając im podejmowanie decyzji z większą świadomością ryzyka. Produkt OpenPages stworzono z myślą o wsparciu programowania z wykorzystaniem metodyk zwinnych w celu skrócenia czasu uzyskiwania korzyści dzięki użytkowaniu wspólnego modelu danych.

OpenPages to skalowalna platforma GRC rozwijająca się wraz z rozwojem przypadku użycia. Wykorzystaj jej obszerny zestaw narzędzi do integracji danych oraz zaawansowane możliwości mechanizmów analitycznych i AI. Sprawnie i elastycznie obniżaj koszty oraz zarządzaj czynnikami ryzyka.

Przeczytaj krótkie omówienie rozwiązania OpenPages (PDF, 3,5 MB)→

Jak to działa

Dynamiczne panele kontrolne

Zrzut ekranu dynamicznego panelu kontrolnego

Dynamiczne panele kontrolne

Panele kontrolne zwiększają produktywność i usprawniają zarządzanie ryzykiem. Administratorzy i użytkownicy mogą dostosowywać widoki, wizualizacje, widgety, karty zadań i opcje stron docelowych w oparciu o obowiązki.

Wbudowane przepływy pracy

Zrzut ekranu schematu blokowego

Wbudowane przepływy pracy

Funkcja przepływu pracy może być uruchamiana zgodnie z harmonogramem, na żądanie lub po utworzeniu obiektu. Przepływy pracy można tworzyć i modyfikować za pomocą interfejsu użytkownika, co pomaga podczas opracowywania nowych przypadków użycia.

Interfejs użytkownika skoncentrowany na zadaniach

Zrzut ekranu dynamicznych paneli kontrolnych

Interfejs użytkownika skoncentrowany na zadaniach

Dzięki widokom zadań w organizacji nie jest potrzebne żadne szkolenie. Skoncentrowany na zadaniach interfejs użytkownika usprawnia nawet złożone procesy i działania użytkowników. Użytkownicy mogą dodawać między innymi ulubione elementy, mapy cieplne i relacje równorzędne, a mechanizm wsparcia użytkownika będzie szybko i dynamicznie tworzyć pola kluczowe.

Mechanizm obliczeń

Zrzut ekranu z mechanizmem obliczeń

Mechanizm obliczeń

Twórz obliczenia, które mogą automatycznie określać wartości dla różnych działań związanych z ryzykiem. Na przykład obliczaj naturalne ryzyko związane z efektywnością mechanizmów kontroli i odwzorowuj kluczowe wskaźniki ryzyka (KRI).

Pojedyncze repozytorium danych

Zrzut ekranu schematu blokowego

Pojedyncze repozytorium danych

Zestandaryzowane biblioteki, obszerne interfejsy API REST oraz pojedynczy model danych zapewniają spójny widok ryzyka i zgodności w celu zapobiegania błędom ludzkim i niespójnościom danych.

Poznaj ukryte czynniki ryzyka dzięki danym i sztucznej inteligencji

Sieć partnerów danych IBM OpenPages with Watson

Strategiczne partnerstwa z czołowymi w branży dostawcami danych. Konektory API REST standaryzują przesyłanie danych partnerów bezpośrednio do produktu OpenPages.

Logo Ascent
Logo Promontory
Logo Reg-Room
Logo Security Scorecard
Logo Supply Wisdom
Logo Thomson Reuters
Logo Wolters Kluwer

Zobacz moduły produktu

Prosta automatyzacja procesów GRC

IBM OpenPages with Watson oferuje możliwość wdrażania modułów produktu ukierunkowanych na konkretną dziedzinę działalności, dzięki którym można stawić czoła wyzwaniom związanym z zarządzaniem ryzykiem i zgodnością. Wybierz moduły produktu, z których chcesz korzystać w ramach jednego, zintegrowanego środowiska.

IBM OpenPages Operational Risk Management

Automatyzuj proces identyfikowania, oceniania, monitorowania i analizowania ryzyka operacyjnego oraz zarządzania nim.

IBM OpenPages Regulatory Compliance Management

Sprawnie i kompleksowo zarządzaj zgodnością z wymogami formalnymi.

IBM OpenPages Model Risk Governance

Sprawnie nadzoruj i raportuj modele oraz zapewnij ich zgodność z przepisami.

IBM OpenPages IT Governance

Uzyskaj kompleksowy wgląd w zagrożenia dla infrastruktury IT i odwzoruj je na procesy biznesowe.

IBM OpenPages Internal Audit Management

Automatyzuj wewnętrzne audyty i zarządzaj nimi oraz szerzej zarządzaj ryzykiem i zgodnością.

IBM OpenPages Business Continuity Management

Zapewnij swojemu przedsiębiorstwu ciągłość biznesową i chroń pracowników przed zdarzeniami zakłócającymi pracę.

IBM OpenPages Third Party Risk Management

Minimalizuj ryzyko i poprawiaj wyniki współpracy biznesowej z każdym z dostawców.

IBM OpenPages Policy Management

Aktualizuj strategie i procedury, wypełniając swoje wewnętrzne i zewnętrzne zobowiązania.

IBM OpenPages Financial Controls Management

Zmniejszaj koszty i złożoność operacji związanych z utrzymywaniem zgodności z ustawą Sarbanes-Oxley i innymi podobnymi przepisami dotyczącymi sprawozdawczości finansowej.

IBM OpenPages Data Privacy Management

Łącz wymogi dotyczące infrastruktury IT i zachowania zgodności, aby uzyskać pełną prywatność danych i sprawować nad nimi całkowity nadzór.