Poznaj opinie ekspertów ds. eksploatacji systemów danych w nowej, czerwcowej serii webinariów

Przyspiesz wdrożenie mechanizmów sztucznej inteligencji

IBM®InfoSphere®DataStage® — czołowe w branży rozwiązanie do integracji danych, gotowe do pracy w chmurze. W czasie rzeczywistym dostarcza zaufane dane do jezior i hurtowni danych oraz dowolnego środowiska hybrydowego i wielochmurowego, by zapewnić aplikacjom AI dostęp do danych gotowych do zastosowań biznesowych. Analiza w czasie rzeczywistym jest teraz prostsza niż kiedykolwiek. Wszystko za sprawą architektury od początku stworzonej dla chmury, opartej na kontenerach i mikrousługach.

IBM DataStage on IBM Cloud Pak® for Data pozwala uprościć operacje dzięki automatyzacji i przyspieszeniu działań administracyjnych, aby obniżać całkowite koszty użytkowania (TCO) i spełniać wymogi umów SLA. Nie uzależniaj się od jednego dostawcy. Realizuj wdrożenia w dowolnym środowisku hybrydowym lub wielochmurowym i czerp korzyści z czołowych w branży zabezpieczeń, odporności oraz skalowalności, które oferuje platforma Red Hat®OpenShift®.

Przyspiesz działania DataOps i innowacje AI dzięki automatycznym szablonom do integracji danych i prostej, natychmiastowej integracji z funkcjami nadzoru, analizy biznesowej, wirtualizacji danych i analityki danych wchodzącym w skład IBM DataStage on IBM Cloud Pak for Data.

Przeczytaj opis rozwiązania IBM DataStage on Cloud Pak for Data (PDF, 232 kB)

Call Out

Korzyści

Przyspiesz pracę aplikacji, skalując i równoważąc obciążenia w środowisku wielochmurowym

Przyspiesz działanie aplikacji i zwiększ ich wydajność dzięki wbudowanym mechanizmom równoważenia obciążeń i mechanizmom równoległym, by wykorzystywać duże wolumeny danych w dowolnej chmurze.

Spełniaj wymogi umów SLA

Automatyczne wykrywanie i usuwanie usterek automatyzuje i przyspiesza zadania administracyjne, umożliwiając użytkownikom skupienie się na zadaniach o większej wartości.

Wspieraj inicjatywy w zakresie sztucznej inteligencji

Skróć czas wdrażania inicjatyw w zakresie sztucznej inteligencji i przyspiesz wprowadzanie innowacji, udostępniając wysokiej jakości dane w czasie rzeczywistym.

Zmniejsz całkowity koszt użytkowania

Popraw wydajność operacyjną — od projektowania przez testowanie aż do produkcji — dzięki wdrażaniu opartym na kontenerach i automatyzacji potoków CI/CD.

Zmodernizuj swoje hurtownie danych

Wyeliminuj wąskie gardła w sieci i zoptymalizuj czas wczytywania dzięki kolokacji rozwiązań IBM Netezza® i IBM Db2® Warehouse w systemie IBM Cloud Pak for Data.

Bezpieczeństwo danych

Unikaj naruszeń bezpieczeństwa danych i w odpowiednim czasie docieraj do odpowiednich klientów dzięki uniwersalnym mechanizmom zabezpieczającym dane i dbającym o ich jakość.

Ćwiczenie praktyczne: Przekształcanie danych przy użyciu IBM DataStage

Ćwiczenie praktyczne: Przekształcanie danych przy użyciu IBM DataStage Skorzystaj z kursu

Najważniejsze funkcje

Mechanizmy równoważenia obciążeń, paralelizmu i dynamicznego skalowania opracowujesz raz i korzystasz z nich w dowolnej lokalizacji

Oddziel projektowanie od środowiska wykonawczego, by wykonywać zadania zdalnie tam, gdzie znajdują się dane. Paralelizm pozwala na optymalizację wydajności operacji ETL, a automatyczne równoważenie obciążeń zwiększa efektywność skalowania z wykorzystaniem wolumenów danych.

Potoki zautomatyzowanego dostarczania pozwalają skupić się na bardziej wartościowych zadaniach

Oparte na kontenerach komponenty do integracji oraz narzędzia do kontroli źródła wykorzystujące system GIT umożliwiają automatyzację potoków CI/CD dla różnorodnych zadań — od projektowania przez testowanie aż do produkcji.

Przyjazny dla użytkownika interfejs z wbudowaną funkcją uczenia maszynowego i zestawem konektorów oraz narzędzi do transformacji

IBM DataStage Flow Designer, wyposażony w funkcje uczenia maszynowego, wyszukiwania oraz zestaw konektorów i narzędzi do transformacji, pozwala na szybkie opracowywanie i wykonywanie zadań DataStage oraz sprawowanie nadzoru.

Bezpieczeństwo i wysoka jakość danych w ruchu dla niezawodnego dostarczania danych

Automatycznie rozwiązuj problemy związane z jakością dzięki IBM InfoSphere QualityStage®, gdy dane są przetwarzane w środowisku docelowym, na przykład w jeziorze danych. Obsługa metadanych na potrzeby opartego na strategii dostępu do danych wrażliwych.

Bezproblemowa integracja z rozwiązaniami Netezza, Db2 i innymi

Gotowe do wykorzystania konektory umożliwiają szybkie łączenie i przenoszenie danych między ich źródłami w chmurze a hurtowniami danych IBM w systemie IBM Cloud Pak for Data.

Szablony dla zadań inicjowanych automatycznie

Szybko twórz szablony dla zadań inicjowanych automatycznie i wykorzystaj indywidualne zasady do tworzenia wzorców.

Call Out

Co nowego

kropki układające się w obraz schodków

Integracja danych: kluczowy element strategii wykorzystania sztucznej inteligencji

Dowiedz się, dlaczego integracja danych jest kluczowa dla strategii wykorzystania sztucznej inteligencji i jak wpływa na jej dostęp do dużych wolumenów danych.

Osoby przy stole, biorące udział w burzy mózgów

Postaw na integrację w czasie rzeczywistym, zapewniając napływ aktualizowanych danych do jezior danych

Dowiedz się, jak usprawnić integrację i analizę w czasie rzeczywistym, korzystając z funkcji przechwytywania zmian danych produktu IBM InfoSphere DataStage.

osoby pracujące na komputerach

IBM InfoSphere DataStage integruje dane w dowolnej chmurze

Według IBM Institute for Business Value 85% przedsiębiorstw zarządza środowiskami wielochmurowymi.

Inne produkty umożliwiające integrację danych

IBM InfoSphere Information Server for Data Integration

Wyodrębniaj i transformuj dane w dowolny sposób i wczytuj je do wybranego systemu.

IBM BigIntegrate

Z łatwością integruj zbiory danych Hadoop.

IBM Cloud Pak for Data

Odmień przedsiębiorstwo przy użyciu otwartej, rozszerzalnej platformy dla danych i sztucznej inteligencji, która działa w dowolnej chmurze.

Next Steps

Zobacz, jak to działa

Porozmawiaj z ekspertem IBM InfoSphere DataStage

Informacje prawne

Red Hat® i OpenShift® są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi spółki Red Hat, Inc. lub jej przedsiębiorstw podporządkowanych w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach.