Kto może wiedzieć więcej o ochronie systemu Z niż jego użytkownicy?

See the product details for IBM Z Multi-Factor Authentication - Updated for V2.0

Ochrona na każdym poziomie? Dowiedz się więcej o rozwiązaniu IBM Z MFA.

System mainframe łączy Twoją podstawową działalność, aspekty transformacji cyfrowej oraz podmioty zewnętrzne. Dlatego potrzebujesz właściwej strategii uwierzytelniania, która będzie odpowiednia dla użytkowników wykonujących różne zadania i posiadających różne uprawnienia.

Bezpieczniejsze logowanie

Wieloskładnikowe uwierzytelnianie ułatwia ochronę kont i ogranicza zagrożenia dotyczące newralgicznych danych i aplikacji także wtedy, gdy jeden ze składników zostanie złamany.

Łatwa realizacja wymogów formalno-prawnych

Spełniaj wymogi regulacyjne i branżowe w zakresie audytów oraz mechanizmów uwierzytelniania użytkowników — zadbaj o zgodność z wymogami PCI-DSS, NIST, RODO, PSD2 oraz najnowszymi przepisami, takimi jak CCPA w Kalifornii (USA) i LGPD w Brazylii.

Scentralizowane, uproszczone zarządzanie

Scentralizowanie informacji o składnikach w podsystemie RACF pozwala uprościć sterowanie, przyspieszyć dodawanie składników i zwiększyć wydajność administrowania.

Cechy i funkcje rozwiązania IBM Z Multi-Factor Authentication

 • Obsługuje środowiska operacyjne z/VM (nowość w wersji 2.1)
 • Możliwość przedstawiania bezpiecznych referencji w klastrze Sysplex, w którym zostały wygenerowane, oraz poza nim (nowość w wersji 2.1)
 • Rozszerzenie oprogramowania RACF o nowe funkcje kontroli i udostępniania
 • Scentralizowana obsługa baz danych RACF
 • Obsługa protokołu RADIUS: RSA, Gemalto i ogólnego
 • Integracja z IBM ISAM
 • Integracja z IBM CIV
 • Rodzima obsługa Yubico
 • Obsługa znaczników IBM TouchToken i standardowych czasowych haseł jednorazowych (TOTP)
 • Uwierzytelnianie oparte na certyfikatach, obsługa kart PIV i CAC
 • Uwierzytelnianie złożone
 • Odporność na błędy i możliwość stosowania wyjątków