Ochroń dane i aplikacje w całym cyklu życia

Chroń obciążenia przed zagrożeniami wewnętrznymi

Dowiedz się więcej o poufnym przetwarzaniu

Serwery wirtualne IBM Hyper Protect stanowią rozwinięcie IBM Secure Service Container for IBM Cloud Private. Podobnie jak technologia Secure Service Container, serwery wirtualne Hyper Protect chronią Twoje obciążenia zarówno przed zagrożeniami wewnętrznymi, jak i zewnętrznymi. W przypadku obciążeń lokalnych ich zwiększone możliwości zapewniają bezpieczeństwo w całym cyklu tworzenia oprogramowania.

Twórz aplikacje od początku przeznaczone dla chmury

Dowiedz się więcej o programowaniu z myślą o chmurze w systemie Z

Zapewnij programistom dostęp do znajomych narzędzi i zautomatyzowanego potoku dostarczania oprogramowania, by mogli pracować w chmurze prywatnej, publicznej i hybrydowej. Hyper Protect Services zapewnia bezpieczeństwo usług zarówno lokalnie, jak i w chmurze.

Uprość zarządzanie

W pełni zintegruj platformy IBM Z i LinuxONE z hybrydowym środowiskiem wielochmurowym i zarządzaj nimi za firewallem. Serwery wirtualne Hyper Protect ograniczają konieczność zarządzania środowiskiem wykonawczym niskiego poziomu przez użytkowników końcowych oraz wykorzystują partycje logiczne EAL5+ do izolacji węzłów. Dostawcy usług i infrastruktury chmury nie będą mieli dostępu do poufnych danych, ale nadal będą mogli zarządzać obrazami za pośrednictwem interfejsów API.

Szyfruj w dowolnym miejscu

Poznaj szyfrowanie uniwersalne

Zaawansowane szyfrowanie danych, zarządzanie kluczami i odpornością na manipulacje zapewniają bezpieczeństwo i zgodność z przepisami już na etapie tworzenia i eksploatacji oprogramowania. Dane wrażliwe aplikacji są szyfrowane, zapewniając ochronę poufności. Dostawcy chmury i administratorzy systemu nie mają dostępu do danych, co ogranicza ryzyko ataków wewnętrznych i innych szkodliwych zdarzeń.

Zachowaj integralność obrazu

Korzystając z serwerów wirtualnych IBM Hyper Protect, programiści mogą bezpiecznie budować pliki źródłowe, zaczynając od skonteneryzowanej aplikacji. Dzięki temu zostaje zachowana integralność obrazu, który zawiera tylko konieczne elementy, co wzmacnia zaufanie do pochodzenia wdrożonej aplikacji.

Buduj bezpiecznie ze sprawdzonymi procedurami CI/CD

Od teraz wszystkie obrazy mogą być szyfrowane i tworzone w bezpiecznym środowisku dzięki zaufanym przepływom CI/CD. Programiści mogą budować obrazy i zapewnić użytkownikom końcowym możliwość sprawdzenia ich pochodzenia. Zmniejsza to ryzyko pojawienia się luk w zabezpieczeniach w trakcie procesu tworzenia. Takie obrazy kontenerów otrzymują mechanizmy bezpieczeństwa, które nie mają wpływu na kod, co uniemożliwia dostęp do danych, gdy są one przetwarzane w bazie.

Zabezpieczaj poufne dane w systemie IBM DS8000

Odwiedź stronę poświęconą IBM DS8000

IBM Safeguarded Copy udostępnia niezmienialne kopie poufnych danych, które są ukryte oraz chronione przed modyfikowaniem i usuwaniem z powodu błędów użytkownika, umyślnego zniszczenia czy ataków szantażujących.

Rozwiązanie dostępne w systemie IBM Z

Odwiedź stronę poświęconą IBM z15™

Nowy system IBM z15™ zapewnia elastyczność wdrażania obciążeń zarówno lokalnie, jak i w chmurze, zapewniając aplikacjom tworzonym z myślą o chmurze bezpieczeństwo, dostępność i niezawodność, konieczne w przypadku platform korporacyjnych.

Rozwiązanie dostępne w systemie IBM LinuxONE

Odwiedź stronę poświęconą IBM LinuxONE III

Wdrażając nową platformę IBM LinuxONE III™ w strategię wykorzystania chmury hybrydowej, zyskujesz większy poziom bezpieczeństwa i stabilności infrastruktury chmury, co pozwala na elastyczne wdrażanie zasobów i zapewnia maksymalną dostępność.

Większa zwinność i elastyczność

Elastyczne plany płatności IBM ułatwiają dostosowanie inwestycji infrastrukturalnych do potrzeb związanych z obciążeniami.

Przykładowe wdrożenia

Digital Asset Custody Services (DACS)

Bezpieczniejsza platforma do wdrażania lokalnie, w chmurze prywatnej lub w modelu usługowym.

Przeczytaj opis wdrożenia

Nocne zdjęcie kuli ziemskiej z połączonymi węzłami

Phoenix

Oferuje solidne zabezpieczenia dla dużych zbiorów danych klientów, jednocześnie umożliwiając rozwój przedsiębiorstwa.

Obejrzyj wideo z przykładem wdrożenia (2:39)