Ekran z ikoną IBM Security

Chroń aplikacje i dane w chmurze hybrydowej

Wiele technologii jest zorientowanych na ochronę aplikacji w fazie produkcji, ale już na etapie programowania mogą uwidocznić się potencjalne słabe punkty. Jak chronić aplikacje o newralgicznym znaczeniu w całym cyklu życia?Serwery wirtualne IBM Hyper Protect chronią obciążenia systemu Linux® na platformie IBM® Z i LinuxONE w całym cyklu życia aplikacji — od budowy do wdrożenia i zarządzania. Teraz możesz mieć pewność, że aplikacje i dane są zawsze prywatne i chronione przed zagrożeniami wewnętrznymi i zewnętrznymi.

Korzyści

Twórz w bezpiecznym środowisku

Programiści mogą bezpiecznie budować swoje aplikacje w zaufanym, integralnym środowisku.

Wdrażaj z zaufaniem

Administratorzy mogą sprawdzić, czy aplikacje pochodzą z zaufanego źródła, korzystając z własnych procesów kontroli.

Bezproblemowo zarządzaj

Zarządzanie eksploatacją nie wymaga dostępu do aplikacji lub danych wrażliwych.

Najważniejsze cechy i funkcje

  • Chroń obciążenia przed zagrożeniami wewnętrznymi
  • Twórz aplikacje od początku przeznaczone dla chmury
  • Uprość zarządzanie
  • Rozwiązanie dostępne w systemie IBM Z
  • Rozwiązanie dostępne w systemie IBM LinuxONE
  • Szyfruj w dowolnym miejscu
  • Zachowaj integralność obrazu
  • Buduj bezpiecznie ze sprawdzonymi procedurami CI/CD